Autorzy

Paweł Staworzyński

Grupa DPG Staworzyński, Manager Zarządzający

Niezależny specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej poprawy i racjonalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania efektywnego wykorzystania zasobów. Praktyk w zastosowaniu m.in. metod MTM, filozofii Lean Management, MBO i BSC. W ramach międzynarodowej grupy doradczo-szkoleniowej przetransferował w w/w zakresie know-how i najlepsze praktyki (m.in. z Niemiec i USA) do wielu firm w Polsce i Rosji. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów usprawniających, oraz włącznie kilkaset wykładów i szkoleń w w/w zakresie. Obecnie jako konsultant, trener i interim manager nadal wspiera przedsiębiorstwa w profesjonalnej racjonalizacji ich funkcjonowania. W istotny sposób przyczynia się do poprawy sytuacji finansowej firm jak i warunków pracy co przekłada się na zwiększanie zadowolenia pracowników, klienta i udziałowców.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama