Zestawy tematyczne

Zarządzanie płynnością finansową cz. 2

Zarządzanie płynnością finansową cz. 2

cena: 49,00 zł netto

cena: 60,27 zł brutto

Zapewnienie płynności finansowej to jedna z podstawowych kwestii w trakcie prowadzenia firmy., gdyż jest jednym z kluczowych kryteriów oceny działalności firmy. To od niej zależy, czy w terminie spłacamy zobowiązania dostawcom, czy jesteśmy w stanie dokonywać niezbędnych zakupów, a także czy wypłacamy pracownikom wynagrodzenia.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

  • Jakie są mocne i słabe strony planowania cash flow?
  • W jaki sposób planować przepływy pieniężne?
  • Jakie są najlepsze sposoby optymalizacji cyklu rotacji należności w spółce?
  • Czy leasing może być skuteczny narzędziem zarządzania płynnością finansową?
  • Czy tail spend management może być źródłem realnych oszczędności?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 1/2009

Grzechy i sukcesy planowania Cash Flow

Ostatni kwartał roku to w większości firm okres wzmożonej pracy departamentów finansowych i księgowych. Jest to czas, kiedy podejmowane są ostatnie decyzje dotyczące zamknięcia roku, trwają przygotowania do audytu. Jest to również ten moment, w którym z dużym prawdopodobieństwem znany jest wynik roku i znane są kroki niezbędne do jego osiągnięcia.

Czytaj więcej
nr 3/2010

Wykorzystanie leasingu jako narzędzia zarządzania płynnością

Zarządzanie płynnością firmy jest kluczowym zadaniem zarządzania finansami. O ile brak rentowności może nie być przeszkodą w funkcjonowaniu operacyjnym, o tyle brak płynności praktycznie dyskwalifikuje przedsiębiorstwo z obrotu gospodarczego.

Czytaj więcej
nr 3/2010

Stopa procentowa. Koszt utrzymania płynności

Zarządzanie płynnością finansową jest przedmiotem codziennych decyzji każdego przedsiębiorstwa. Decydując o warunkach zakupów lub sprzedaży, o poziomie kosztów – w sposób zamierzony lub nie – podejmujemy decyzje związane z utrzymaniem płynności finansowej.

Czytaj więcej
nr 12/2010

Cash Pooling

Zarządzanie płynnością finansową, to obok tworzenia wartości dla akcjonariuszy główny cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Coraz częściej jednak forma organizacyjna nie jest jednoznaczna z formą prawną. Zwłaszcza w przypadku zróżnicowanej działalności lub realizacji inwestycji w ramach tzw. „Project Finance” praktykowane jest powoływanie odrębnych spółek zależnych i funkcjonowanie w ramach grup...

Czytaj więcej
nr 38/2015

Praktyczne metody poprawiania wskaźnika rotacji należności

Wskaźnik rotacji należności jest jednym z ważniejszych wskaźników badanych w ramach analizy finansowej. Czy umiemy prawidłowo go odczytać? Czy wyciągamy właściwe wnioski? Szybko zmieniające się realia wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko znakomitą znajomość rynku, ale również dogłębne monitorowanie i analizowanie działań oraz kondycji firmy.

Czytaj więcej
nr 40/2015

Analiza cash flow projektu

project-management4-xs.jpg

Planowanie przepływów pieniężnych, a następnie ich monitorowanie na danych rzeczywistych jest wykorzystywane w wielu obszarach działalności biznesowej. Jakość i skuteczność procesu planowania płynności finansowej zależy od wielu czynników, ale najważniejsza jest niewątpliwie jakość danych wsadowych, czyli przyjętych założeń i zaplanowanych kwot.

Czytaj więcej
nr 43/2016

Planowanie cash flow ‑ blaski i cienie

bank-account-xs.jpg

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, stanowi istotny element danych finansowych każdej firmy. Proces planowana cash flow jest powiązany z procesem prognozowania danych w rachunku zysków i strat oraz w bilansie organizacji. Z tego powodu nie można go traktować odrębnie, lecz w połączeniu z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
nr 57/2018

Najlepsze sposoby optymalizacji cyklu rotacji należności w spółce

Jednym ze sposobów weryfikowania stanu płynności finansowej firmy jest systematyczna kontrola cyklu rotacji należności. Czy można wpływać na ten cykl i go optymalizować? Jakie narzędzia można wykorzystać do tego celu i czy dla każdej spółki są one w równym stopniu dostępne? W artykule czytelnicy znajdą odpowiedzi na te pytania wraz z praktycznymi zaleceniami najlepszych sposobów...

Czytaj więcej
nr 59/2018

Obligacje korporacyjne – instrument alternatywny czy komplementarny wobec finansowania bankowego lub emisji akcji?

obligacje_MC_59_dif_21.jpg

Od kilku lat obligacje korporacyjne zyskują na popularności wśród przedsiębiorstw jako alternatywna forma pozyskiwania finansowania obok innych metod, jak pozyskanie kredytu bankowego, debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych czy też pozyskanie funduszu PE/VC. Powyższe tendencje przyczyniły się również do rozwoju rynku Catalyst, który spośród wszystkich rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych...

Czytaj więcej
nr 70/2020

Zapomniane koszty źródłem oszczędności ‑ tail spend management w praktyce

Rynkowy sukces przedsiębiorstwa byłby trudny bez sprawnie funkcjonujących procesów wewnętrznych oraz efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i środków. Nieprzykuwający uwagi tail spend, czyli wydatki rozproszone, może pochłaniać nieuzasadnione ilości zasobów, obniżając potencjał całej organizacji. Zarządzanie tail spend jest czasochłonne, a ze względu na ogólną wartość wydatków w tej kategorii...

Czytaj więcej

Reklama