Publikacje

TA_PFMIKRO_v3.png

Wydawca: Explanator

Kategoria: E-book

Język: Polski

Rok wydania: 2020

Cena netto: 0,00 zł

Cena brutto: 0,00 zł

Format: PDF
Objętość: 84 stron + okładka
ISBN: 978-83-65434-41-8

1. Zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Czy zwolnienie ze składek przysługuje wszystkim przedsiębiorcom?
 • Zwolnienie od składek osoby „samozatrudnionej”.
 • Jakich składek dotyczy zwolnienie?
 • Kogo dotyczy zwolnienie?
 • Okres, na który przysługuje zwolnienie.
 • Warunki otrzymania zwolnienia.
 • Co się dzieje z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne?
 • Czy, aby uzyskać zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek należy złożyć wniosek?
 • W jakim terminie należy złożyć wniosek?
 • Treść wniosku o zwolnienie z nieopłaconych składek.
 • W jaki sposób może być złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek?
 • Czy za miesiące, których może dotyczyć zwolnienie płatnik składek jest zobowiązany przesyłać deklaracje rozliczeniowe?
 • Czy ZUS powinien poinformować płatnika o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek?
 • Czy ZUS może odmówić płatnikowi zwolnienia z nieopłaconych składek?
 • Czy od decyzji odmawiającej przyznanie zwolnienia można się odwołać?
 • Wzór wniosku o zwolnienie.

2. Świadczenie postojowe.

 • Komu przysługuje świadczenie postojowe?
 • Czy świadczenie postojowe przysługuje tylko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej?
 • W jakiej sytuacji przysługuje świadczenie?
 • Warunki uzyskania świadczenia postojowego.
 • W jakiej wysokości przysługuje świadczenie postojowe?
 • Co się dzieje w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia?
 • Procedura uzyskania świadczenia postojowego.
 • Możliwość przyznania ponownej wypłaty świadczenia postojowego.
 • Kiedy ZUS wypłaca świadczenie postojowe?
 • Forma wypłaty świadczenia postojowego.
 • Czy od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie.
 • Kto finansuje świadczenie postojowe?

3. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy.

 • Komu może być udzielona pożyczka?
 • Kiedy może zostać udzielona pożyczka?
 • Charakter pożyczki.
 • Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?
 • Kiedy można starać się o pożyczkę?
 • W jakiej kwocie może być udzielona pożyczka?
 • Czy pożyczka jest oprocentowana?
 • Okres spłaty pożyczki.
 • Czy okres spłaty pożyczki można przedłużyć?
 • Kiedy pożyczka nie musi podlegać zwrotowi?
 • Jakich formalności należy dokonać, aby podwyżka uległa umorzeniu?
 • Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki?
 • Jaki podmiot dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek?
 • Wzory dokumentów związanych z zaciągnięciem pożyczki.

4. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego.

 • Komu może zostać przyznane dofinansowanie?
 • Warunki otrzymania dofinansowania.
 • Na jaki okres przysługuje dofinansowanie?
 • W jakich okresach wypłacane jest dofinansowanie?
 • Skutki zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej podczas pobierania dofinansowania.
 • Na jaki okres przysługuje dofinansowanie?
 • Częstotliwość wypłaty dofinansowania.
 • Formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Czy można otrzymać dofinansowanie, jeżeli na ten cel otrzymało
 • się już pomoc z środków publicznych?

5. Podsumowanie form pomocy dla samozatrudnionego.

6. Podsumowanie form pomocy dla mikroprzedsiębiorcy.

Dodaj do koszyka

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama