Jednym z podstawowych elementów zobowiązań i pasywów są rezerwy, które tworzymy w ściśle określonych warunkach. Rezerwy są szczególnie ważne, również ze względu na dynamiczną sytuację za naszą wschodnią granicą, dlatego warto przyjrzeć się bliżej sposobom tworzenia rezerw, jak również sprawdzić, czy robimy to prawidłowo i zgodnie z prawem. Musimy też myśleć o dwóch podejściach do rezerw – rachunkowym i biznesowym, są one w pewnych momentach zbieżne.

Rezerwa - ujęcie księgowe i biznesowe

Jesteśmy jeszcze w trakcie okresu sprawozdawczego, część przedsiębiorców dzięki rozporządzeniu ministerstwa finansów ma wydłużony termin na złożenie sprawozdania finansowego. W bieżącym roku, tak jak w poprzednim, ze względu na pandemię postanowiono przedłużyć okres sprawozdawczy o 3 miesiące i czas na sporządzenie sprawozdań jest do 30 czerwca 2022 r. Stąd temat artykułu jest obecnie jak najbardziej na czasie.

Rezerwa w ujęciu praktycznym

Ustawa o rachunkowości (art. 35d), a także Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 ściśle określają obowiązek tworzenia rezerw. Nie jest to dość dowolne działanie jednostki, kierownik jednostki musi podjąć taką decyzję wraz z działem rachunkowym. W kwestiach regulacyjnych wywiera się duży nacisk na ostrożnościowe podejście do kwestii rezerw, tak żeby nadmiernie nie nadwyrężać wyniku finansowego jednostki. Co to jest rezerwa? Zgodnie z art. 35d UoR rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zdarzenia przyszłe, które w przyszłości mogą powodować konieczność poniesienia wydatków z majątku jednostki. Ważna jest również możliwość ich wiarygodnego oszacowania, w szczególności, jeżeli dotyczą bieżących transakcji, w tym udzielonych gwarancji, poręczeń i operacji kredytowych, bądź też skutków postępowania sądowego. Drugim obszarem, według ustawy o rachunkowości, jest tworzenie rezerw związanych z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym jednostki. Ustawa jasno określa, że takie rezerwy należy stworzyć, jeżeli jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia takiej procedury lub zawarła już umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, lub plany restrukturyzacji w wiarygodny sposób pozwalają oszacować wielkość przyszłych zobowiązań. Rezerwy ujmujemy odpowiednio w określonych pozycjach rachunku wyniku, takich jak pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe czy też straty nadzwyczajne (aktualnie brak takiej pozycji w formatach sprawozdawczych firm z sektora prywatnego, cały czas istnieje taka pozycja w rachunkowości bankowej i ubezpieczeniowej).

Rezerwę, zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości, tworzymy tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są zapisane w rozporządzeniu warunki. Rezerwę tworzy się wyłącznie wtedy, gdy: a) na jednostce ciąży obecny obowiązek świadczenia (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych, b) jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki, c) możliwe jest wiarygodne oszacowanie kwoty wykonania obowiązku.

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF

Zakończenie roku obrotowego dla danej jednostki gospodarczej wiąże się z wymogiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeśli jednostka jest częścią grupy kapitałowej, to musi wówczas podlegać obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa. Informacje związane z tym zagadnieniem zostały opisane w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które szczegółowo opisują proces tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej

Dział sprzedaży a finanse przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty współpracy

Dział sprzedaży a finanse przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty współpracy

Sprzedaż jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania się wyniku finansowego firmy, ponieważ to właśnie wyniki działania sprzedaży mają bezpośredni wpływ zarówno na przychodową, jak i kosztową stronę budżetu przedsiębiorstwa. Plan przychodów ze sprzedaży z kolei determinuje właściwie wszystkie pozostałe – budżet pozostałych wydziałów, inwestycje, strategię i inne plany operacyjne. Sprzedaż jest ściśle powiązana z przyjętym modelem biznesowym, ma wpływ na kształtowanie się wydatków, etatyzacji, jest także jednym z miernikiem wielkości i atrakcyjności z perspektywy inwestorskiej firmy.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.