Finanse i Controlling 45/2016 (maj-czerwiec)

Finanse i Controlling nr 45/2016 - Finansowanie przedsiębiorstw

Finansowanie przedsiębiorstw

Ruszyło! Bardzo obiecywane i jeszcze bardziej oczekiwane 500+ „w natarciu”, miliony albo już „po”, albo w kolejce po upragnione 500 zł na dziecko (już się pogubiłem między opcjami – drugie, trzecie czy pierwsze, ale pod pewnymi warunkami... ).

Handlowcy powinni zatem zacierać ręce, wszak nowy zastrzyk gotówki i wzmożony popyt „u bram”! Nie zacierają? Hmm, może to rezultat wyczekiwania na decyzje związane z podatkiem od powierzchni handlowych albo zakazem handlu w niedziele?

No to może z innej beczki: zatrudnienie w przedsiębiorstwach rośnie, bezrobocie rekordowo niskie, perspektywy wzrostu gospodarczego i nastroje według PMI doskonałe. Ale, ale... dlaczego tak kiepskie wskaźniki sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w marcu, ogłoszone ostatnio przez GUS?

Może wszystko to dlatego, że gospodarka jest bardziej odporna na próby zaklinania rzeczywistości i funkcjonuje według nienaruszalnych praw, we własnym rytmie i z własną logiką. Owa logika sprawia, że konstrukcje wewnętrznie niespójne nie mają prawa funkcjonować, nawet jeśli będą opisane przez najtęższe głowy, firmujące najpoważniejsze plany czy programy gospodarcze. Nie da się bowiem z jednej strony zapraszać inwestorów z zagranicy, a z drugiej odstraszać praktykami będącymi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i standardami, do których owi inwestorzy przywykli. Przypomina to bowiem sytuację, w której disnejowski bohater, niezdarny pies Pluto, depcze po własnym ogonie, efektownie padając na pysk.

Problem w tym, że taka sytuacja zabawna jest, niestety, jedynie w kreskówce.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 45/2016

Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw

Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw

Przez finansowanie należy rozumieć wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w przedsiębiorstwie, które zapewniają mu kapitał i służą kształtowaniu struktury kapitałowej w konkretnych warunkach rynkowych. W wąskim ujęciu finansowanie ogranicza się do działań związanych z pozyskiwaniem kapitału w formie pieniężnej i służy dostarczaniu środków pieniężnych na pokrycie wydatków przedsiębiorstwa lub wykonanie...

Czytaj więcej
nr 45/2016

Jak optymalnie finansować przedsiębiorstwo – właściwe proporcje kapitału własnego i obcego

Jak optymalnie finansować przedsiębiorstwo – właściwe proporcje kapitału własnego i obcego

Struktura kapitału w jednostkach gospodarczych jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Odpowiednie proporcje pomiędzy kapitałem własnym a kapitałem obcym zapewniają właścicielom przedsiębiorstwa najbardziej produktywne wykorzystanie majątku. Rozważania na temat struktury kapitału należałoby rozpocząć od usystematyzowania wiedzy na temat kwestii związanych...

Czytaj więcej
nr 45/2016

Produkty finansowe w finansowaniu przedsiębiorstw

Produkty finansowe w finansowaniu przedsiębiorstw

Większość przedsiębiorstw stoi w obliczu wyboru źródeł finansowania. Najpopularniejszymi grupami produktów finansowych wykorzystywanych przy pozyskiwaniu finansowania są różnego rodzaju kredyty bankowe i leasingi, a świadomość różnic między nimi pomaga podjąć korzystniejszą w danej sytuacji decyzję. Na rynku spotyka się także inne, rzadziej wykorzystywane w praktyce produkty finansowe.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Zarządzanie wiedzą – o jakiej niewiedzy powinna wiedzieć organizacja ucząca się?

Zarządzanie wiedzą – o jakiej niewiedzy powinna wiedzieć organizacja ucząca się?

Zarządzanie wiedzą w teorii wydaje się proste. W praktyce większość organizacji, z którymi mam przyjemność pracować, na pytanie „Czy posiadacie system zarządzania wiedzą?”, odpowiada twierdząco. Niestety... odpowiedź ta często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. 

Czytaj więcej
nr 45/2016

Kontrola zobowiązań handlowych

Kontrola zobowiązań handlowych

Zobowiązania handlowe to jedno ze źródeł finansujących bieżącą działalność. Warto właściwie nimi zarządzać i je kontrolować. Brak kontroli może zakłócić funkcjonowanie firmy, m.in. narażając ją na kary umowne, dodatkowe koszty pozyskania finansowania lub nawet utratę płynności. Przedstawiamy kilka narzędzi, które pomogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji i przyniosą firmie dodatkowe korzyści.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Blaski i cienie wdrażania BI

Blaski i cienie wdrażania BI

Koszty wdrożenia potrafią wielokrotnie przewyższyć koszty samych licencji na oprogramowanie – jak unikać raf przy wdrożeniu, aby minimalizować koszty wdrożeń?

Czytaj więcej
nr 45/2016

Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i ich obowiązki związane z nowelizacją prawa upadłościowego

Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i ich obowiązki związane z nowelizacją prawa upadłościowego

Od początku roku obowiązują przepisy nowego prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Bardzo szerokie zmiany wprowadzone w wyniku wspomnianej regulacji omówiłem już w poprzednim numerze magazynu. Zasygnalizowałem wówczas, że w wyniku nowelizacji zmianie uległy także zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii....

Czytaj więcej
nr 45/2016

Wartość pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie

Formuły określające wartość pieniądza w czasie pozwalają odzwierciedlić różną wartość danej kwoty pieniężnej dziś i w określonym momencie w przyszłości.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Wskaźniki płynności finansowej jednostki

Wskaźniki płynności finansowej jednostki

Wskaźniki płynności można podzielić na dwie grupy: statyczne oraz dynamiczne. Statyczne wskaźniki płynności obliczane są według stanu na dany moment na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, natomiast dynamiczne wskaźniki wyliczane są za dany okres sprawozdawczy na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Koszty finansowe w działalności firmy

Koszty finansowe w działalności firmy

Do przychodów/kosztów finansowych zalicza się odpowiednio korzyści uzyskane z tytułu posiadania, pożyczenia lub sprzedaży stronom trzecim aktywów finansowych (dywidendy, odsetki, dyskonto, przyrost wartości godziwej) oraz opłaty pobierane przez strony trzecie za pożyczenie od nich środków pieniężnych lub ich równowartości, co powoduje powstanie zobowiązań finansowych takich jak odsetki, prowizje, dyskonto,...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

Plan [?] Morawieckiego... czyli na co czekają przedsiębiorcy

Plan [?] Morawieckiego... czyli na co czekają przedsiębiorcy

Wygląda na to, że bieżące wydarzenia potrafią poruszyć przedsiębiorców i sprawić, że w zdecydowany sposób wyrażają swoje opinie. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że w reakcji na zaproszenie do naszej obecnej ankiety otrzymaliśmy czterokrotnie więcej odpowiedzi w porównaniu z ankietą z poprzedniego numeru „Finansów + Controllingu”?

Czytaj więcej
nr 45/2016

Rynek private equity – globalna stabilność, Europa na lekkim minusie

Rynek private equity – globalna stabilność, Europa na lekkim minusie

Rynek private equity w 2015 roku mógł pochwalić się dobrymi wynikami. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej na świecie fundusze PE zebrały po raz trzeci z rzędu ponad 500 miliardów USD – tak wynika z siódmej edycji corocznego raportu „Global Private Equity Report”.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Dlaczego należy zmienić filozofię w podejściu do liczenia kosztów?

Dlaczego należy zmienić filozofię w podejściu do liczenia kosztów?

Można z całą pewnością stwierdzić, że model ekonomiczny, którego emanacją są przedsiębiorstwa, zdał egzamin, dlatego pytanie „Po co zmieniać model, który okazał się skuteczny?” wydaje się zasadne, nawet jeśli chodzi o zakwestionowanie tylko jednego, konkretnego elementu tego modelu.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Excel dla menedżera Analiza lojalności klientów hurtowni drogeryjnej

Excel dla menedżera Analiza lojalności klientów hurtowni drogeryjnej

Fragment książki Excel dla menedżera. Casebook autorstwa Jacka Cypryjańskiego, Anny Borawskiej, Tomasza M. Komorowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Pozyskiwanie efektu synergii pracy działów controllingu, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem

Pozyskiwanie efektu synergii pracy działów controllingu, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem

Pomimo upływu 25 lat od transformacji ustrojowej oraz 7 lat od wprowadzenia ustawowego obowiązku stosowania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych polskie organizacje wciąż mają problem z efektywnym wykorzystaniem służb działów controllingu, audytu wewnętrznego czy zarządzania ryzykiem. Przyczyny takiego stanu są różne.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Koszt kapitału jako makroekonomiczna determinanta struktury kapitału

Koszt kapitału jako makroekonomiczna determinanta struktury kapitału

W szerokim znaczeniu ekonomicznym kapitał oznacza dobra (aktywa) kapitałowe, czyli zasoby wyprodukowanych dóbr, które nie są na bieżąco konsumowane. W przypadku jednostki gospodarczej oznaczają tę część majątku, którą pozostawiono w celu kontynuacji produkcji. Będą to więc czynniki produkcji w postaci maszyn, urządzeń i budynków. W aspekcie finansowym kapitał tworzą fundusze (zasoby, środki finansowe)...

Czytaj więcej
nr 45/2016

Koszt pozyskania kapitału – optymalne warianty

Koszt pozyskania kapitału – optymalne warianty

Przedsiębiorstwo planujące rozwój potrzebuje na ten cel środków finansowych, które można pozyskać z różnych źródeł. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami pozyskania kapitału są kredyty bankowe, emisja udziałów (akcji), leasing czy też finansowanie ze środków własnych.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Quo vadis GPW?

Quo vadis GPW?

Z Ludwikiem Sobolewskim, dyrektorem generalnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, rozmawiał Wiesław Polakiewicz

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

Reformatorzy

Osobą, która miała uratować socjalistyczną gospodarkę od totalnej zagłady, był przedsiębiorca Mieczysław Wilczek, jeden z najbogatszych ludzi w ówczesnej Polsce. Urzędującemu premierowi udało się przekonać towarzyszy, że oddanie władzy nad gospodarką w prywatne ręce będzie ostatnią szansą na zreformowanie gospodarki centralnie sterowanej. Nie udało się, ponieważ tamtego systemu nie można było już uratować....

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

Konferencja Dwa światy Audytora i biznesu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję Dwa światy Audytora i biznesu, która odbędzie się w Warszawie 3 czerwca. Wydarzenie organizowane jest przez warszawski oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Finansów oraz SGH.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

II Kongres GRC 2016

II Kongres GRC 2016

Magazyn Controlling i Rachunkowość Zarządcza ma przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Kongresu GRC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 września 2016.

Kongres organizowany jest przez Fundację Edmunda J. Saundersa przy wsparciu merytorycznym PBSG, the IIC oraz IIC Poland Chapter.

 

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

Informacja Zarządcza

Informacja Zarządcza

Już w maju będzie miała miejsce premiera nowego dwumiesięcznika o tytule Informacja Zarządcza. Rzetelne dane – skuteczne narzędzia – trafne decyzje. Dzięki niemu poznają Państwo dostępne na rynku rozwiązania BI i BigData, nauczą się, jak budować własne narzędzia raportowe i budżetowe oraz umocnią swoje umiejętności narzędziowe i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

Drugie Forum Informacji Zarządczej ‑ Warszawa, 19‑20 maja 2016 r.

Drugie Forum Informacji Zarządczej - Warszawa, 19-20 maja 2016 r.

Wielkimi krokami zbliża się druga edycja Forum Informacji Zarządczej, które odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 w Warszawie. Czas zatem najwyższy zadbać o rezerwację miejsca, tym bardziej że wydarzenie to zapowiada się wyjątkowo „treściwie”.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 45/2016

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej Edycja 2016

Pierwsze doświadczenia Akademia zdobywała w ubiegłym roku. Wtedy właśnie zorganizowaliśmy trzymodułowe szkolenie w formule mieszanej (blended).

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.