Po godzinach

Tekst otwarty nr 53/2017

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

A New Oracle and MIT Technology Review study points to the human factor behind cloud automation and reveals how the roles of finance, HR, and IT departments evolve to meet the needs of connected enterprises.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne...

Czytaj więcej
nr 52/2017

How to increase the creditworthiness of a company

How to increase the creditworthiness of a company

In today’s market reality it is essential to make regular investments in order to maintain company competitiveness and to improve its market position. At almost every stage of development, the company needs free financial resources to, for example, purchase a new building or new machines, which will increase the production capacity of the company or to implement an innovative project,...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 51/2017

Fast and effective out‑of‑court conflict settlement in the world of business

At the moment of entering into an agreement or undertaking a new business venture, there can be no assurance that misunderstandings will not occur, sooner or later, that may trigger a conflict between the business partners. This may arise not so much from the bad will of the parties as from the changing business environment.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

Klasyfikacja i definicje rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Do najważniejszych zagadnień w tym zakresie należy określenie zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych, ustalenie ich wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących z tytułu utraty wartości. Jeżeli ustalimy wyżej wymienione wartości otrzymamy wartość bilansową, która zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 49/2017

Classification and definitions of property, plant and equipment according to the Polish Accounting Act and the international accounting standards

The most crucial issues in this respect include defining the rules for disclosing property, plant and equipment as well as establishing the initial value, depreciation charges and impairment losses.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.