Po godzinach

Tekst otwarty nr 48/2016

Siła złotego

Wydaje się, że w tym roku Komitet Noblowski nie powinien mieć problemu z przyznaniem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Oczywiście pod warunkiem, że członkowie tego szacownego grona uważnie słuchają entuzjastycznych informacji płynących z naszego kraju.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Differences in the presentation of financial statements according to the regulations of IAS and the Polish Accounting Act

Financial statements provide information on the company, its business, assets and financial position. As such, they constitute a final product of the accounting system, and implement the rule that a true and fair view of the entity must be reflected therein.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 48/2016

Różnice w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg. regulacji MSR lub UoR

Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o firmie, o jej działalności gospodarczej, informuje o sytuacji majątkowej i finansowej. Sprawozdanie jest produktem finalnym systemu rachunkowości.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 47/2016

3. Forum Nowoczesnego Controllingu ‑ Warszawa, 13‑14 października 2016 r. ‑ Jego Wysokość KPI...

3. Forum Nowoczesnego Controllingu - Warszawa, 13-14 października 2016 r. - Jego Wysokość KPI...

Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno mobilizowaliśmy się przy organizacji 2. Forum Informacji Zarządczej (relacja z wydarzenia w bieżącym wydaniu F+C), a już podwijamy rękawy i zabieramy się za konstrukcję programu jesiennej, trzeciej edycji Forum Nowoczesnego Controllingu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 47/2016

I co dalej?

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii najpierw skoczyli do basenu, a dopiero w trakcie skoku postawili dość zasadne pytanie: czy w tym basenie jest woda? Nikt dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie będą konsekwencje brytyjskiego „nie” dla przynależności do Unii Europejskiej. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu: nikt jeszcze nie wyprowadzał się z Brukseli i dlatego nie mamy żadnych doświadczeń w tej...

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 47/2016

Differences between the Polish Accounting Act and International Accounting Standards (IAS)

The ongoing process of adjusting Polish legislation to international accounting regulations has been carried out for years. It can be also observed that both national and international provisions are subject to constant changes. Nevertheless, there are still differences between those regulations, which cause that relevant values are differently presented in financial statements.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 47/2016

Różnice między polską ustawą o rachunkowości UoR a Międzynarodowymi Standardami rachunkowości MSR

Od lat trwa postępujący proces dostosowania polskich przepisów do regulacji międzynarodowych w zakresie rachunkowości. Zaobserwować można także fakt, że zarówno krajowe jak również międzynarodowe przepisy ulegają ciągłym zmianom. Nadal jednak pozostają różnice pomiędzy tymi regulacjami a to powoduje inną prezentację odpowiednich wartości w sprawozdaniach finansowych.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama