Rynek kandydata w obszarze finansów i księgowości to już fakt, a rok 2018 jedynie umocni ten trend. Pracodawcy konsekwentnie deklarują realną potrzebę wzmocnienia wewnętrznych działów finansów i księgowości. Kandydaci z kolei coraz częściej komunikują swoją otwartość na nowe możliwości pracy.

Konkurencyjność na rynku pracodawców nieustannie wzrasta, przez co firmy stają przed coraz większym wyzwaniem, jakim jest pozyskanie pożądanych specjalistów. Passa finansistów trwa. Którzy specjaliści i eksperci będą najbardziej poszukiwani w najbliższym roku? Jakie kompetencje powinni mieć kandydaci, aby sięgać po najbardziej atrakcyjne oferty z rynku i co powinno znaleźć się w ofercie pracodawców, żeby mogli wybierać spośród najlepszych?

Wzrost zapotrzebowania na ekspertów w dziedzinie finansów wynika głównie z transformacji roli i znaczenia działów finansowo-księgowych w firmach. W ciągu ostatnich lat to właśnie wewnętrzne działy finansów stały się sercem organizacji. Zespoły finansów korporacyjnych, controllingu i księgowości zyskały kluczową pozycję w kwestii podejmowania strategicznych decyzji w firmie. W ostatnim roku zaobserwowaliśmy, że wielu pracodawców postanowiło utworzyć nowe stanowiska pracy, głównie w obszarze ról finansowych mających silną ekspozycję na biznes i wyższą kadrę zarządzającą. Wśród nich zdecydowaną przewagę miały takie pozycje, jak analityk i controller biznesowy oraz Finance Business Partner.

Polska jest ciągle atrakcyjnym krajem dla zagranicznych inwestorów, którzy tworzą nowe centra usług wspólnych oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Organizacje typu SSC/BPO przekonują do siebie zwłaszcza studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, oferując im coraz wyższe wynagrodzenia i coraz bogatsze pakiety benefitów.

Na uwagę zasługuje również fakt, że coraz więcej międzynarodowych podmiotów, chcąc utrzymać zainteresowanie najlepszych pracowników, proponuje im możliwość wyjazdu i objęcia stanowisk w zagranicznych strukturach firmy. W związku ze wzrostem mobilności wśród finansistów takie transfery nierzadko kończą się sukcesem. Pociągają za sobą zmiany personalne w lokalnych zasobach i konieczność pozyskania nowych pracowników.

W 2017 r., w związku z poprawą koniunktury i ze wzrostem świadomości u klientów oraz konkurencyjności na rynku, wiele podmiotów zdecydowało się na zmianę modelu biznesowego, ekspansję zagraniczną, akwizycję, fuzję, centralizację lub rozdrobnienie funkcji biznesowych oraz inne szeroko rozumiane zmiany. Wynikiem tych procesów była wielokrotnie redefinicja ról finansowych w kierunku wzmocnienia lub utworzenia stanowisk wspierających biznes.

Kto? Kogo? Gdzie?

Wzmożone zainteresowanie specjalistami z obszaru finansów odnotują w tym roku zwłaszcza firmy z branży produkcyjnej, FMCG, farmacji, retail, nieruchomości, nowoczesnych usług dla biznesu i consultingu. Poszukiwani będą w szczególności eksperci z dziedziny analizy i controllingu komercyjnego, tacy jak analityk i controller biznesowy. Osoby na tych stanowiskach już teraz mogą liczyć na wynagrodzenie w granicach od 9000 aż do 14 000 zł brutto. Prognozujemy wzrost popytu na menedżerów z obszaru controllingu, którzy z kolei będą wynagradzani na poziomie 15 000–20 000 zł brutto. Wzmocni się trend w poszukiwaniach analityków finansowych, opłacanych obecnie w granicach 7000–10 000 zł brutto.

Warto dodać, że wśród osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym płaca minimalna wzrosła o 10–15%. Jest to związane m.in. ze zmianą pokoleniową. Kandydaci z pokoleń Y oraz Z wymagają od przyszłych pracodawców wyższych wynagrodzeń niż proponowane dotąd na rynku. Trend jest na tyle silny, że w dobie walki o najlepszych pracowników firmy decydują się na rewizję siatek płac i podniesienie widełek płacowych dla analityków finansowych.

Coraz trudniejsze staje się również pozyskanie studentów i absolwentów kierunków finansowych na programy praktyk i staży. Dlatego też pracodawcy z coraz większą szczegółowością i pomysłowością zaczynają podchodzić do projektowania programów stażowych, wykorzystując m.in. narzędzia z zakresu employer brandingu, jasno nakreślając możliwe ścieżki rozwoju, a przede wszystkim oferując wynagrodzenie oraz pakiety benefitów.

W przypadku stanowisk księgowych najbardziej poszukiwanymi specjalistami będą eksperci w dziedzinie podatków, wynagradzani na poziomie 8000–11 000 zł brutto, oraz samodzielni księgowi, opłacani w przedziale 8000–12 000 zł brutto. Wzrósł również popyt na Accounting oraz Finance Managerów, których zadaniem jest merytoryczne i organizacyjne zarządzanie zespołami finansowymi. Mogą oni liczyć na wynagrodzenie od 13 000 aż do 22 000 zł brutto.

Wzmożony popyt na finansistów odnotujemy zarówno w dużych, jak i w mniejszych ośrodkach miejskich. W przypadku tych drugich lokalny rynek kandydata może okazać się wyjątkowo trudny. W związku z tym pracodawcy będą zmuszeni do rozpatrzenia zatrudnienia specjalistów mieszkających w innych lokalizacjach.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

MC_64_4.jpg

Przyjęta w połowie kwietnia przez Parlament Europejski dyrektywa o ochronie sygnalistów wzmocniła zainteresowanie polskich przedsiębiorców wewnętrznymi systemami zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing). Tematyka ta od kilku miesięcy i tak zyskuje na popularności z uwagi na intensywne prace nad nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Działania na szczeblu krajowym i unijnym mają na celu m.in. zwiększenie skuteczności walki z popełnianymi przez firmy nadużyciami. Co jednak istotne, oprócz wykrywania zaistniałych naruszeń i zarządzania ich skutkami spółki powinny w pierwszej kolejności zacząć działać również prewencyjnie, zabezpieczając się z wyprzedzeniem przed niekiedy brzemiennymi w skutkach konsekwencjami.

Read more

Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie [konferencja]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym porozmawiamy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i członkami najwyższego kierownictwa spółek kapitałowych na konferencji pt. Komunikacja i etyka w administracji publicznej i w biznesie.  Bezpłatna konferencja pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 11 czerwca 2019 roku na rybnickim kampusie.

Read more
Open access On-line only no. 63/2019

To już piąta edycja Forum Informacji Zarządczej

fiz_inf.jpeg

23-24 maja 2019 r. redakcja magazynu „Informacja Zarządcza” organizuje już piąte Forum Informacji Zarządczej. Tym razem praktycy będą rozmawiać o tym, jak z danych uczynić aktywa oraz jak przygotować się do transformacji w kierunku data-driven enterprise.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama