Autorzy

Piotr Staszkiewicz

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział Zarządzania, Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Pracuje w Dziale Audytu w RSM Poland KZWS od 2009 roku. Od 2011 roku jest Partnerem w tym Dziale, odpowiedzialnym m.in. za procedury wewnętrzne i metodologię audytu. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku. Od 2005 roku był menadżerem zespołów audytorskich kolejno w BDO Numerica oraz Ernst & Young. Posiada wieloletnie doświadczenie w zewnętrznym badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych przez publiczne i niepubliczne spółki według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Do grona jego klientów zaliczają się liczne międzynarodowe przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i nieruchomości, usług budowlanych oraz transportu, spedycji i logistyki. Od roku 2008 jest biegłym rewidentem (nr wpisu 11245). Jest autorem licznych publikacji o tematyce z zakresu rachunkowości i finansów.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama