Rachunkowość

Rozpatrujemy na konkretnych danych liczbowych różne sytuacje finansowe, prezentujemy liczne kalkulacje, analizujemy wszystkie „za i przeciw” oraz pomagamy przewidzieć negatywne skutki decyzji. Omawiamy najnowsze zmiany w prawie podatkowym i ich wpływ na działalność firmy oraz pokazujemy, jak wykorzystać nowe przepisy w celu optymalizacji podatkowej.

nr 54/2017

Dekretacja dokumentów, księgowanie a funkcjonujący w przedsiębiorstwie model controllingowy

Dekretacja dokumentów, księgowanie a funkcjonujący w przedsiębiorstwie model controllingowy

Wdrożenie skutecznego i jednocześnie efektywnego modelu controllingowego wymaga współpracy poszczególnych działów firmy. Niewątpliwie jest to trudne zadanie, szczególnie dla pracowników pionu finansowego, którzy muszą prawidłowo zakodować w systemie szereg różnych operacji.

Czytaj więcej
nr 53/2017

IFRS 9 ‑ nowe wyzwania w zakresie instrumentów finansowych

Już w 2018 r. sektor finansowy czeka historyczna zmiana w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, a szczególnie ujmowania strat kredytowych i odpisów na utratę wartości, będąca skutkiem wprowadzenia standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Wartości niematerialne i prawne – ustawa o rachunkowości a MSSF – podstawowe podobieństwa i różnice

Wartości niematerialne i prawne – ustawa o rachunkowości a MSSF – podstawowe podobieństwa i różnice

Pomimo zmian dokonywanych w polskim prawie bilansowym w ostatniej dekadzie nadal występują różnice pomiędzy nim a MSSF. Dotyczy to również kwestii wartości niematerialnych i prawnych.

Czytaj więcej
nr 52/2017

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów, czyli jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów, czyli jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, aby ocenić szanse kontynuowania i rozwoju działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak zapewnić, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie...

Czytaj więcej
nr 52/2017

Koszty utopione jako część kosztów inwestycji – aspekty rachunkowe i podatkowe

Koszty utopione jako część kosztów inwestycji – aspekty rachunkowe i podatkowe

Przedsiębiorcy to ludzie, którzy dążą do wytyczonego celu, próbują zrealizować swoje plany i marzenia, są zdeterminowani. W generalnym ujęciu są to cechy pozytywne, ale czasem mogą przybrać negatywną formę desperacji. Nie wszystkie inwestycje kończą się sukcesem, czasem każdy, nawet największy, rekin biznesu podejmuje złe decyzje. Korporacje nie trafiają z inwestycjami i w zły sposób kalkulują rentowność...

Czytaj więcej
nr 50/2017

Kluczowe problemy konsolidacji sprawozdań finansowych – wyzwania 2016

Kluczowe problemy konsolidacji sprawozdań finansowych – wyzwania 2016

Rok 2016 już za nami. Część grup kapitałowych planuje prace dotyczące sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a niektóre z nich (których jednostka dominująca jest notowana na giełdzie) muszą co najmniej raz na kwartał zmierzyć się z problemem konsolidacji sprawozdań finansowych.

Czytaj więcej
nr 49/2017

Jak rozliczyć zbycie udziałów w jednostkach zależnych?

Operacje zbycia aktywów finansowych występują powszechnie w naszej rzeczywistości gospodarczej. Tego typu transakcje trzeba prawidłowo rozliczyć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym (jednostkowym i skonsolidowanym).

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama