Jak ten czas leci... Jeszcze niedawno mobilizowaliśmy się przy organizacji 2. Forum Informacji Zarządczej (relacja z wydarzenia w bieżącym wydaniu F+C), a już podwijamy rękawy i zabieramy się za konstrukcję programu jesiennej, trzeciej edycji Forum Nowoczesnego Controllingu.

W tym roku skupimy się bardzo (chociaż nie wyłącznie) na osławionych key performance indicators, czyli KPI, zwanych pieszczotliwie kejpiajami. Temat nie nowy, ale nieustająco interesujący, prowokujący pytania, ba – nawet wywołujący emocje. Teoretycznie bowiem wszystko, co można zmierzyć, można także zamknąć w formułę KPI – choć czasem powstają z tego dziwaczne konstrukcje.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że stanowią one „chleb powszedni” każdej znaczniejszej organizacji, nie tylko biznesowej zresztą. Dlatego właśnie postanowiliśmy poodmieniać KPI przez wszystkie przypadki w trakcie jesiennej, 3. edycji Forum Nowoczesnego Controllingu. Zanim jeszcze zaprezentujemy szczegóły programu, pozwalamy sobie zasygnalizować niektóre zagadnienia, zastrzegając roboczy charakter poniższych tematów:

  • Efektywny nadzór właścicielski z wykorzystaniem KPI, czyli nie tylko sprawozdania finansowe,
  • KPI jako metajęzyk organizacji, czyli jak sprawić, aby wszyscy mówili jednym głosem,
  • KPI w obszarach „nieoczywistych” i „trudnych” – office management, administracja, satysfakcja klienta,
  • Mapy procesów organizacji jako podstawa wdrożenia BSC – najlepsze praktyki wdrożeniowe,
  • Metodologia przekładania celów strategicznych i planów działania na mierniki stopnia ich osiągnięcia – czy KPI mogą pomóc?,
  • BigData, Business Intelligence – jak sporządzić „rachunek zysków i strat” procesu wdrożenia
  • Systemy ERP – tajniki wdrożenia systemu „szytego na miarę” przedsiębiorstwa,
  • Narzędzia: Tableau, SQL Management Studio, systemy IT w controllingu.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: http://forumcontrollingu.explanator.pl/

 

Source: Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 9/2016

Also check

Open access On-line only no. 53/2017

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

chmura.jpeg

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

Read more
Open access no. 53/2017

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

chmura.jpeg

A New Oracle and MIT Technology Review study points to the human factor behind cloud automation and reveals how the roles of finance, HR, and IT departments evolve to meet the needs of connected enterprises.

Read more

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

mc_52_zdolnosc kredyt.jpg

W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne przedsięwzięcie pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. Niejednokrotnie firmy nie mają wystarczającego poziomu wolnych zasobów pieniężnych, więc muszą część środków pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dla przedsiębiorców dostępna jest szeroka oferta instytucji oferujących zróżnicowane instrumenty finansowe, lecz to kredyty bankowe wciąż pozostają dla wielu organizacji najbardziej poszukiwaną formą zewnętrznego finansowania.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama