Autorzy

Andrzej Michalczewski

Autor książki pt.: ”Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych” oraz współautor książki „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków”- nominowanej do nagrody Beta (Polska Nagroda w Dziedzinie Nauki Zarządzania Finansami). Ponadto, autor wielu artykułów z zakresu rynków kapitałowych, instrumentów pochodnych i transakcji hedgingowych. Jako zarządzający ryzykiem finansowym współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania i wdrażania strategii zabezpieczających przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej.

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama