Analizy

W dziale pojawiają się firmy z różnych branż oraz omawiane są zastosowane z sukcesem strategie, dzięki czemu mają Państwo jedyną okazję podpatrzeć liderów rynku i skorzystać z gotowych rozwiązań. Odpowiadamy na między innymi takie pytania: jak skalkulować opłacalność inwestycji w czasach niepewności gospodarczej, jak oszacować korzyści, których dostarczy firmie outsourcing, jak szacować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy...?

MC_63_72.jpg

Potencjał i ryzyko ukryte w ciemnych danych

Jerzy Opar   Finanse i Controlling 63/2019

Nasz cyfrowy wszechświat szybko rośnie. Całkowita ilość generowanych przez nas danych wzrasta szybciej, niż możemy to kontrolować, ale większość danych wciąż pozostaje nieużywana lub bezwartościowa. W perspektywie finansów przedsiębiorstwa dane oznaczają przede wszystkim koszty ich przechowywania, opisywania i analizy, a także ryzyko związane z wyciekiem danych czy nawet karami za niedostosowanie do obowiązujących przepisów.

MC_59_85.jpg

Cyfrowa transformacja a transformacja biznesu

W dzisiejszych czasach znacząco zmienił się sposób postrzegania przez globalne korporacje narzędzi do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Firmy coraz częściej też mają trudności w zintegrowaniu narzędzi informatycznych i ludzi w obszarze wielu spółek i podmiotów, którymi zarządzają. Problemy nie dotyczą jednak jedynie kwestii cyfrowych, równie często trudności pojawiają się w związku z inkorporacją w całość struktur firmy najlepszych praktyk biznesowych. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego największe światowe spółki decydują się na inwestycję w pomoc podmiotów zewnętrznych w celu optymalizacji działań?

Raport płacowy Hays Poland 2018

Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, stały popyt na programistów i rozwój centrów nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój – pracowników, struktur i biznesu. Z drugiej strony, pracownicy z optymizmem patrzą w przyszłość. Nieustannie zmieniają się jednak oczekiwania obu stron, co w niedalekiej przyszłości może zmienić układ sił na polskim rynku pracy.

photodune-5317638-europe-xs.jpg

Artykuł 7 – ryzyka polityczne i biznesowe

Jerzy Podlewski   Finanse i Controlling 56/2018 Tekst otwarty

20 grudnia 2017 r. decyzją Komisji Europejskiej uruchomiono wobec Polski procedurę związaną z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Decyzja Komisji Europejskiej ma bezprecedensowy charakter – nigdy wcześniej UE nie zdecydowała się na taki krok wobec żadnego państwa członkowskiego. Co to oznacza i z jakim ryzykiem dla branż i przedsiębiorstw musimy się liczyć?

Controlling strategiczny, czyli jaki?

Finanse i Controlling 55/2018 Tekst otwarty

Wydaje się, że „kultura controllingowa” w Polsce jest już wszechobecna i zarządzający przedsiębiorstwami powszechnie korzystają ze wsparcia controllerów i rachunkowości zarządczej. Nie ulega wątpliwości, że controlling operacyjny jest nie tylko często stosowany, ale i wspierany przez liczne narzędzia informatyczne. Jak wygląda controlling strategiczny? Przecież to właśnie strategia przedsiębiorstwa determinuje strategie funkcjonalne wspierane przez controlling operacyjny. Nie ma więc jednego bez drugiego, ale… czy na pewno?

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Barbara Dorosz   Finanse i Controlling 54/2017 Tekst otwarty

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

FiC_53_05.jpg

Dobre praktyki, czyli 6 przykazań rynku kapitałowego

Forum Rad Nadzorczych już po raz szósty opublikowało raport Rady Nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian. Analiza w tym roku, nieco inaczej niż w latach ubiegłych, będzie poświęcona w pełni tematowi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zagadnieniu, które jest fundamentem ładu korporacyjnego i naturalnym katalizatorem działania rad nadzorczych w Polsce.

Archiwum

Polecamy