Controlling

Analizujemy najważniejsze zagadnienia w zakresie controllingu finansowego, operacyjnego oraz strategicznego, rozkładamy każdy przypadek na czynniki pierwsze i oceniamy, jak podjęte działania wpłyną na bezpieczeństwo finansów firmy. Nie unikamy tematów "z pogranicza", hybrydowych uznając, że dyrektor finansowy i controller muszą sięgać po wiedzę i doświadczenia z innych obszarów.

nr 71/2020

Koszty niewystarczających zapasów, czyli ile kosztuje nas nieterminowość

Koszty niewystarczających zapasów, czyli ile kosztuje nas nieterminowość

Wiele przedsiębiorstw staje przed wyzwaniem skalkulowania kosztów związanych z brakiem zapasów, by przyrównać je do kosztów utrzymania zapasów i podjąć świadomą decyzję o tym, czy i ile gotówki zamrozić oraz jakie kwoty zaryzykować na wypadek wstrzymania zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową. W niniejszym artykule, na potrzeby kalkulacji niewystarczających zapasów, zaproponuję podejście oparte...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść (dalej: PDO) jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku konieczności znaczącego zmniejszenia stanu zatrudnienia. Jego celem jest restrukturyzacja i towarzysząca jej redukcja zatrudnienia oraz stworzenie zachęt dla pracowników do zakończenia współpracy z pracodawcą. Najważniejszą cechą programu jest dobrowolność odejścia, co oznacza, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o rozwiązanie...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Zwolnienia grupowe ‑ o co zadbać i jak przeprowadzić?

Zwolnienia grupowe - o co zadbać i jak przeprowadzić?

Ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 wymuszają na pracodawcach audyt kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kosztów zatrudnienia, które w prowadzonej działalności gospodarczej są jednym z istotnych elementów wpływających na rentowność prowadzonego biznesu.

Czytaj więcej
nr 71/2020

Przegląd regulacji antykryzysowych w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa

Przegląd regulacji antykryzysowych w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa

Kryzys gospodarczy powstały wskutek pandemii COVID-19 uderzył w większość przedsiębiorstw. Walka z wirusem stała się równocześnie walką o utrzymanie gospodarki i przetrwanie polskich przedsiębiorstw. Rząd, koncentrując się na pomocy przedsiębiorcom, wprowadził rozwiązania uregulowane w dotychczasowych wersjach tarcz antykryzysowych. Poniżej przedstawimy przegląd najważniejszych rozwiązań wpływających...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Szacowanie i tworzenie rezerw na pokrycie ryzyk biznesowych

Szacowanie i tworzenie rezerw na pokrycie ryzyk biznesowych

Pojęcie „ryzyko” jest nacechowane pejoratywnie. Zazwyczaj kojarzy się nam z możliwością utraty czegoś, uzyskaniem niepożądanych konsekwencji. Klasyczna definicja ryzyka podaje, że jest to zarówno dodatni, jak i ujemny odchył od pożądanego celu, czyli każde możliwe odchylenie od zaplanowanego efektu. Jednym z podstawowych zadań działalności przedsiębiorstwa jest jak najbliższe poznanie i określenie...

Czytaj więcej
nr 71/2020

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Bliskie spotkania z umową inwestycyjną

Magicznym biletem do tego, aby pomysł stał się działającym rozwiązaniem, są pieniądze. Natomiast sposobem na przekazanie start-upowi takiej przepustki jest zwykle umowa inwestycyjna. Czy łatwo jest zaprojektować, przygotować i wynegocjować dobrą umowę inwestycyjną? W jaki sposób na konstrukcję umowy mają wpływ dobra wola stron, wiedza o klauzulach umownych, a w jakim doświadczenie w zakresie mechanizmów...

Czytaj więcej
nr 70/2020

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama