Każda firma na pewnym etapie rozwoju staje przed decyzją, czy skorzystać z usług zewnętrznej profesjonalnej firmy księgowej, czy zatrudnić księgową/ego. Większość przedsiębiorstw decyduje się ostatecznie na powierzenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Jak w takim przypadku przedstawiają się zasady odpowiedzialności biura rachunkowego? Za co faktycznie odpowiada biuro wobec swojego klienta? Na ile istotne są zapisy zawartej z biurem rachunkowym umowy? Czy forma prawna, w jakiej działa wybrane biuro rachunkowe, ma znaczenie z punktu widzenia jego odpowiedzialności? Na te oraz kilka innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

1. Outsourcing usług księgowych – umowa z biurem rachunkowym i jego odpowiedzialność cywilnoprawna

Zawierając umowę z zewnętrznym biurem rachunkowym, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Po pierwsze, kim jest nasz kontrahent i czy biuro rachunkowe ma polisę OC. Po drugie, co dokładnie będzie przedmiotem świadczonych usług. Po trzecie, należy pamiętać, że umowa z biurem rachunkowym nie jest umową rezultatu (jak np. umowa o dzieło), ale umową starannego działania. Wreszcie, po czwarte, fakt powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi trzeciemu (tutaj biuru rachunkowemu), nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, ale o tym w dalszej części artykułu.

Kto może wykonywać działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Od 2014 roku zawód księgowego jest ustawowo uwolniony. Warto zatem dokładnie zweryfikować biuro rachunkowe i jego doświadczenie. Założenie biura rachunkowego nie wymaga już bowiem posiadania konkretnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego ani certyfikatu Ministerstwa Finansów. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (vide art. 76a ust. 3 Ustawy o rachunkowości – „uor”) do założenia biura rachunkowego nie są wymagane w zasadzie żadne szczególne kompetencje. Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych może prowadzić dosłownie każdy przedsiębiorca – a zatem nawet taki, który nie miał dotąd żadnego doświadczenia w tego typu pracy. Jedyne warunki, jakie należy spełnić, to te, że czynności z tego zakresu mają być wykonywane przez osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (tj. pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione) oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (vide art. 76a ust.3 uor). Z uwagi na powyższe zmiany w przepisach, sprawdźmy koniecznie kontrahenta, jego doświadczenie i przede wszystkim doświadczenie osób, które będą faktycznie wykonywały dla nas usługi, zanim zdecydujemy się na współpracę.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 34/2020

Zobacz również

Pożegnanie z SCM? Nowa normalność w łańcuchach dostaw

Światowa gospodarka zdaje się podnosić z kolan w – określonej przez ekspertów – fazie poprzedzającej nową normalność (pre-new normal)1. Mimo niewątpliwie tragicznego charakteru samej pandemii, jej skutki – szczególnie te biznesowe – można podzielić na negatywne i pozytywne. Adaptacja nowych sposobów komunikacji, pracy czy zarządzania została wymuszona w firmach na całym świecie. Czy wrócimy do klasycznych podejść i metod? Jak wyglądać będą poszukiwania, negocjacje i współpraca z dostawcami? Czy wyciągniemy długofalowe wnioski i zabezpieczymy swoje organizacje, korzystając z doświadczeń, rozwiązań i zmian, jakie przyniosły ostatnie miesiące?

Czytaj więcej

Kontrola wewnętrzna jako element zarządzania

Kontrola wewnętrzna jako element zarządzania

Kontrola wewnętrzna jest niezbędnym elementem, który powinien zostać zaimplementowany w każdym przedsiębiorstwie, bowiem kontrola, identyfikacja, analiza i ocena wszelkiego rodzaju ryzyk stanowi prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system, który jest integralną częścią sprawnie funkcjonującej nowoczesnej organizacji. Wspiera nie tylko skuteczne i efektywne działanie procesów biznesowych, ale – co jest niezwykle istotne – nadaje kształt i określa zasady współpracy, przepływu informacji oraz monitorowania działań w ramach całej organizacji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama