Na rynku szybko pojawia się coraz więcej nowych tzw. technologii cyfrowych. Ich wdrożenie w celu poprawy lub „twórczej” destrukcji istniejących modeli i procesów biznesowych, produktów czy usług określamy mianem cyfrowej transformacji. Ze względu na możliwości, które ze sobą przynosi, powszechnie uznaje się, że jest ona jednym z kluczowych środków do wykorzystania okazji pojawiających się na rynku, zwiększenia konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa, a nawet do zdobycia pozycji lidera rynkowego. Przedsiębiorstwa, które to ignorują stopniowo znikają z rynku. To z kolei sprawia, że powstaje presja na firmy, aby szybko wdrażały nowinki technologiczne i w ten sposób stały się „cyfrowe”.

Doskonałość procesowa jako klucz do cyfrowej transformacji

Na przykład w obszarze controllingu transformacja cyfrowa może oznaczać, że będziemy w stanie szybko zidentyfikować właściwe mierniki efektywności, dalej sprawnie je obliczyć na podstawie danych z systemów transakcyjnych, np. CRM, ERP, a następnie wykorzystać do sporządzenia trafnych prognoz finansowych, różnorodnych scenariuszy działań, a w końcu do stworzenia optymalnego w danych warunkach planu działania, który pozwoli na pokonanie konkurencji.

Niestety, teoria i praktyka w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw wciąż nie ma gotowych i jasnych rozwiązań, które byłyby w pełni przydatne dla menedżerów. Często jedyne, co można spotkać, to ogólne wskazówki wypracowane na podstawie konkretnych wdrożeń wybranych rozwiązań technologicznych, które mają jednak dość ograniczoną wartość w kontekście innych organizacji. Co więcej, dość trudno znaleźć firmę, co do której można uznać, że z sukcesem przeprowadziła swoją transformację do organizacji cyfrowej.

Skąd biorą się trudności w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej firmy?

W ostatnich latach zaproponowano wiele różnych podejść do przeprowadzenia organizacji przez proces wdrożenia nowych technologii. Głównie wskazują one, z czym będziemy mieli do czynienia przed transformacją oraz co mamy ujrzeć po jej dokonaniu. Mało kto jednak mówi, co jest po środku, czyli jak konkretnie to zrobić.

Tymczasem w praktyce okazuje się, że organizacja będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i trudnościami, np. będzie musiała poznać i poradzić sobie z nową technologią, dokonać restrukturyzacji procesów biznesowych, zmienić strukturę organizacyjną, a nawet kulturę firmy czy model biznesowy. Dość szybko bowiem przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że w transformacji cyfrowej wcale nie chodzi tylko o wdrożenie i efektywne korzystanie z nowej technologii, że to tylko część znacznie większego zadania do wykonania.

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Wpływ dobrego zarządzania projektami na realizację strategii firmy

Wpływ dobrego zarządzania projektami na realizację strategii firmy

Sformułowanie dobrej strategii firmy jest niezmiernie istotne, ponieważ nadaje ona kierunek działania całej organizacji na kolejne lata. Aby móc osiągnąć cele określone w strategii, firma dostosowuje swoją strukturę organizacyjną oraz strukturę finansowania. Dopiero kiedy wiemy, jakie są cele strategiczne organizacji, powstaje ważne pytanie: jak je osiągnąć, przy czym najczęściej to „jak” sprowadza się do zdefiniowania szeregu projektów i powiązania ich z konkretnymi celami strategicznymi. W dłuższej perspektywie to, czy strategiczne cele osiągniemy, będzie zależało od szeregu czynników, z których część będzie mocno od nas zależna, a część w znacznie mniejszym stopniu.

Czytaj więcej

Contingency plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Contingency plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Contingency plan oznacza plan awaryjny, czyli pozwalający podjąć sprawne działania do zapanowania nad sytuacją, która nie powinna się przytrafić, choć może się wydarzyć. Wiąże się on ściśle z zarządzaniem ryzykiem, a także z terminami disaster recovery i continuity plan. W przypadku obszaru administrowania i utrzymywania systemów informatycznych, contingency plan zależy od roli partnera oraz strategicznych obszarów firmy. Mówi się, że przezorny jest zawsze ubezpieczony, ale czy biznes czerpie z tej mądrości? Czy w kontekście wydarzeń roku 2020 podejście firm uległo zmianie? I czy powinno?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama