Postępująca globalizacja gospodarki światowej oraz rozwój rynku finansowego wymuszają dostosowanie przepisów w zakresie rachunkowości do bieżącej sytuacji rynkowej. W związku z tym następuje ciągła aktualizacja przepisów krajowych i międzynarodowych. Regulacje, które zostały wydane w innych warunkach społeczno-gospodarczych, wymagają zmian, które są realizowane poprzez aktualizację ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych, także przepisów międzynarodowych.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), później Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to rozwiązania w zakresie rachunkowości finansowej, przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako podstawa sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych szukających finansowania na rynkach giełdowych i nie tylko. Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) to standardy i interpretacje dotyczące rachunkowości, które mogą być stosowane jako pomoc w prawidłowym ujmowaniu operacji gospodarczych w tych obszarach, których nie precyzuje ustawa o rachunkowości. „Zarówno krajowe standardy rachunkowości, jak i stanowiska Komitetu stanowią o ważnych obszarach rachunkowości, wskazując propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów wraz z ich uzasadnieniem, zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym”1.

Ustawa o rachunkowości, mimo podejmowanych prób wprowadzenia rozwiązań opartych na międzynarodowych standardach, nadal pozostaje podstawowym aktem prawnym, zawierającym ogólne zasady różniące się od MSR. Uszczegółowienie pewnych obszarów i przybliżenie ich do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach wykonawczych do ustawy oraz w mających charakter fakultatywny KSR. Jednocześnie UoR daje możliwość w pewnych przypadkach stosowania wprost MSR, np. w przypadku art. 10 ustawy. „W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR2 (art. 2 ust. 3 – Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej «MSR», stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR)”. Rozwój działalności gospodarczej wskazuje na konieczność ujednolicenia standardów krajowych ze standardami międzynarodowymi. Krajowe Standardy Rachunkowości pełnią funkcję przepisów o charakterze fakultatywnym i uzupełniającym, ich celem jest pomoc jednostkom w prawidłowym stosowaniu ustawy o rachunkowości. Są one ustanowione przez Komitet Standardów Rachunkowości i w dużej mierze pozostają spójne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Można je określić jako łącznik między polską ustawą o rachunkowości a MSR. Do dziś Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości wydał 11 Standardów, stąd też ich zakres jest mniejszy niż zakres MSR/MSSF. Niżej przedstawione zostały wszystkie dotychczas opublikowane KSR wraz z obszarem, którego dotyczą.

Tabela 1. Wykaz krajowych standardów rachunkowości. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krajowe Standardy Rachunkowości. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

l.p.

Nr KSR

Zakres

Uchwała Komitetu Standardów

Rachunkowości w sprawie przyjęcia KSR

Podstawa prawna

1

KSR nr 1

Rachunek przepływów pieniężnych

Nr 5/11 z dnia 10.05.2011 r.

Aktualizacja

Nr 16/17 z dnia 12.09.2017 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2011 r. nr 6 poz. 26

Dz. Urz. MRiF.

z 2017 r. poz. 216

2

KSR nr 2

Podatek dochodowy

Nr 7/10 z dnia 20.04.2010 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2010 r. nr 7 poz. 31

3

KSR nr 3

Niezakończone usługi budowlane

Nr 9/09 z dnia 26.10.2009 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2009 r. nr 16 poz. 88

4

KSR nr 4

Utrata wartości aktywów

Nr 2/12 z dnia 14.02.2012 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2012 r. poz. 15

5

KSR nr 5

Leasing, najem i dzierżawa

Nr 16/11 z dnia 13.12.2011 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2011 r. nr 9 poz. 52

     

Komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały

 

6

KSR nr 6

Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe

Nr 2/14 z dnia 21.03.2014 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2014 r. poz. 12

7

KSR nr 7

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia po dniu bilansowym – ujęcia i prezentacja

Nr 5/15 z dnia 30.12.2015 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2016 r. poz. 2

8

KSR nr 8

Działalność deweloperska

Nr 1/14 z dnia 5.02.2014 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2014 r. poz. 5

9

KSR nr 9

Sprawozdanie z działalności

Nr 4/14 z dnia 30.04.2014 r.

Aktualizacja

Nr 22/17 z dnia 19.12.2017 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2014 r. poz.17

Dz. Urz. MRiF

z 2018 r. poz. 4

10

KSR nr 10

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Nr 3/16 z dnia 23.08.2016 r.

Aktualizacja

Nr 11/17 z dnia

12.06.2017 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2016 r. poz. 63

Dz. Urz. MRiF

z 2017 r. poz. 142

11

KSR nr 11

Środki trwałe

Nr 4/17 z dnia 3.04.2017 r.

Dz. Urz. MRiF

z 2017 r. poz. 105

Pozostałe 65% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

ASB proposals for measuring goodwill impairment

ASB proposals for measuring goodwill impairment

This column has previously looked at the issues surrounding goodwill impairment, following the progress of the International Accounting Standards Board (IASB) as it tries to solve a seemingly impossible puzzle. This has rumbled on for many years, and no matter which way the IASB twists the Rubik’s cube, it seems no closer to being solved.

Czytaj więcej

Klasyfikacja kosztów do celów budżetowania

Klasyfikacja kosztów do celów budżetowania

Tematyka klasyfikacji kosztów w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie bardzo rozległa, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego wzoru, który będzie miał zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie. W zależności od wymagań ustawowych, oczekiwań właścicieli i odbiorców informacji ekonomicznych, a także od kreatywności i potencjalnych ścieżek przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa, projektuje się różne modele zakładowego planu kont, który łączy w sobie wszystkie te wymagania i daje wymierne korzyści.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.