Wyniki 11. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych, przeprowadzonego przez Ernst & Young, pokazały, że kadra zarządzająca coraz mocniej bardziej obawia się odpowiedzialności osobistej za działania spółek.

Dotyczy to zarówno Polski, gdzie duże bądź dość duże obawy wskazało aż 92% respondentów jak i reszty świata, gdzie analogiczny odsetek wyniósł 76%. Choć obawy związane z ciążącą na zarządach odpowiedzialnością są u nas większe, to jednocześnie przypadków nadużyć było w Polsce mniej niż w innych krajach. Jedynie 10% polskich respondentów przyznało, że ich spółka w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyła problemu nadużyć, podczas gdy globalny odsetek wyniósł 16%. Zarówno polscy jak i zagraniczni respondenci przyznali ponadto, że zarządy spółek powracających na ścieżkę rozwoju gospodarczego, nie są wystarczająco przygotowane do zwalczania nowych ryzyk wynikających z nadużyć i korupcji.

Mariusz Witalis, Partner Ernst & Young w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, wyjaśnia: Zmniejszona liczba występowania nadużyć w Polsce w stosunku do innych krajów może być spowodowana lepszymi wynikami polskiej gospodarki na tle innych krajów. Kryzys gospodarczy bowiem zazwyczaj wpływa na zwiększenie liczby nadużyć. Jednak pomimo zwiększonych obaw polscy przedsiębiorcy podejmują relatywnie słabsze, niż firmy z innych krajów działania zapobiegające nadużyciom.

Tylko jedna polska spółka na trzy ma przejrzysty proces raportowania nadużyć do zarządu i ich analizy, podczas gdy globalnie liczba ta wynosi 50%. Zaledwie co czwarta polska firma ma dobrze zdefiniowane role audytu wewnętrznego, działów zgodności i departamentów prawnych w przypadku prowadzenia dochodzeń – i jest to dwukrotnie mniej niż na świecie. Polskie przedsiębiorstwa na ogół nie mają planu działań dyscyplinarnych oraz planów reagowania na zaistniałe przypadki nadużyć, jedynie 20% respondentów wskazało, że ma takie plany – w porównaniu z ok. 40% globalnie. Co więcej, 30% polskich spółek przeprowadziło ocenę ryzyka wystąpienia nadużyć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (14% mniej niż na świecie), a 32% takiej oceny ryzyka nie przeprowadziło w ogóle (globalnie 15%).

Polskie przedsiębiorstwa sygnalizują natomiast plany intensywnego rozwoju. Wzrost biznesu w ciągu najbliższych 12 miesięcy przewiduje 32% respondentów, spodziewane są ponadto liczne fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Powrót wzrostu gospodarczego niewątpliwie przyczyni się do zwiększonego ryzyka w zakresie nadużyć. Jednak zaledwie 14% przedsiębiorstw w Polsce wskazuje, że przed przejęciem przeprowadzi badanie due diligence w zakresie nadużyć gospodarczych (w porównaniu do aż 37% globalnie).

Zaskakująco niski jest też wskaźnik przypadków przeprowadzania takiego badania po przejęciu – robi to zaledwie 3% polskich spółek, podczas gdy na świecie aż 23%. W ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorstwa będą musiały dokonać przeglądu oraz poprawy procedur zwalczających ryzyko, aby osiągnąć długoterminowy stabilny i etyczny wzrost.

Źródło: E&Y

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 73/2021

Wyzwania nowej rzeczywistości perspektywą rozwoju biznesu w 2021

Wyzwania nowej rzeczywistości perspektywą rozwoju biznesu w 2021

20-21 stycznia br., podczas 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, eksperci wskazali przedsiębiorcom najnowsze zmiany w przepisach i uwarunkowania regulacyjne biznesu w 2021 r. oraz zasygnalizowali istotne aspekty działalności firm w nowej rzeczywistości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Business Reimagined”, a 13. wystąpień merytorycznych mogło oglądać 2 000 akredytowanych uczestników na co dzień obejmujących najwyższe stanowiska kierownicze. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce organizowane przez firmę audytorsko-doradczą KPMG od 2011 r.

Czytaj więcej

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Zmierzający ku końcowi 2020 rok niezaprzeczalnie zapisze się na kartach historii. Pandemia COVID-19, z którą świat mierzy się już od roku spowodowała ogromne roszady w globalnej gospodarce i przyspieszyła jednocześnie zmiany zachodzące w biznesie, prowadzące do wyraźnego ukształtowania się nowych trendów. Nie inaczej jest na rynku fuzji i przejęć.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama