Recesja w różnym stopniu dotknęła region Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak państwa i największe firmy naszego regionu, poradziły sobie z nią znacznie lepiej niż kraje starej Unii – wynika z raportów dotyczących danych makro- i mikroekonomicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanych przez firmę doradczą Deloitte.

Europa Środkowa doświadczyła kryzysu globalnego w całej rozciągłości. Pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki ekonomiczne – realny PKB spadł średnio o ponad 6% w 2009 r. Zmianom uległa struktura udziałów komponentów PKB – spadł udział inwestycji, eksportu i importu przy niezmienionym udziale konsumpcji prywatnej i rządowej – mówi Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte Business Consulting.

Państwom naszego regionu udało się dostosować do warunków globalnego kryzysu równie efektywnie jak UE-15. Dodatkowo UE-10 poradziła sobie z załamaniem gospodarczym znacznie lepiej niż kraje PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain). Kryzys w dużej mierze widoczny był w obrotach handlowych – wraz ze spadkiem eksportu dynamiczniej spadał import i w efekcie deficyt handlowy oraz obrotów bieżących uległ ponad dwukrotnemu zmniejszeniu w centrum kontynentu. Warto wskazać, że deficyt fiskalny i poziom zadłużenia pogorszyły się w większym stopniu w krajach UE-15 niż w Europie Środkowej.

Analizując wyniki raportów największych firm w regionie, można również zauważyć, że 2009 rok był dla tych spółek rokiem stagnacji pod względem średnich zmian przychodów wyrażonych w walutach lokalnych. Dodatnią dynamikę przychodów (w walutach lokalnych) odnotowały jedynie Polska, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina (pojedyncza spółka). W wyniku kryzysu najbardziej ucierpiał sektor wyrobów przemysłowych – przychody spółek z tego sektora spadły w 2009 roku średnio o ponad 5% w walucie lokalnej oraz o ponad 20% w euro. Wzrosty średnich przychodów w 2009 roku odnotowaliśmy jedynie w sektorze farmaceutycznym i budowlanym. Wyniki pierwszego kwartału 2010 roku w porównaniu do 1 kwartału 2009 przyniosły dobre wieści dla sektora wyrobów przemysłowych. Nastąpiło odwrócenie trendu – branża ta była na początku bieżącego roku drugą pod względem wzrostów za sektorem publicznym i cechowała ją ponad 5% dynamika wzrostu w walutach lokalnych – mówi Patryk Darowski.

W 2009 roku pogorszyła się jakość portfela kredytowego banków. Nastąpił prawie 100%-owy wzrost odpisów na rezerwy i aktualizacje wartości aktywów przy jednoczesnym utrzymaniu średniego poziomu aktywów z 2008 roku. Na początku bieżącego roku jedynie banki w Polsce, Czechach i na Ukrainie odnotowały wzrost aktywów w walutach lokalnych – dodaje Patryk Darowski z Deloitte.

Źródło: Deloitte

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 73/2021

Wyzwania nowej rzeczywistości perspektywą rozwoju biznesu w 2021

Wyzwania nowej rzeczywistości perspektywą rozwoju biznesu w 2021

20-21 stycznia br., podczas 11. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, eksperci wskazali przedsiębiorcom najnowsze zmiany w przepisach i uwarunkowania regulacyjne biznesu w 2021 r. oraz zasygnalizowali istotne aspekty działalności firm w nowej rzeczywistości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Business Reimagined”, a 13. wystąpień merytorycznych mogło oglądać 2 000 akredytowanych uczestników na co dzień obejmujących najwyższe stanowiska kierownicze. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce organizowane przez firmę audytorsko-doradczą KPMG od 2011 r.

Czytaj więcej

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Zmierzający ku końcowi 2020 rok niezaprzeczalnie zapisze się na kartach historii. Pandemia COVID-19, z którą świat mierzy się już od roku spowodowała ogromne roszady w globalnej gospodarce i przyspieszyła jednocześnie zmiany zachodzące w biznesie, prowadzące do wyraźnego ukształtowania się nowych trendów. Nie inaczej jest na rynku fuzji i przejęć.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama