Ekspert na czas określony

MC_57_07 inne.jpg

Szybki rozwój technologiczny i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają od pracodawców elastyczności w zarządzaniu pracownikami oraz dostosowywania strategii zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Zatrudnienie tymczasowe, do niedawna utożsamiane z pracą niewymagającą wysokich kwalifikacji, coraz częściej staje się sposobem na podjęcie współpracy ze specjalistami i kadrą menedżerską. Zalety elastyczności doceniają obie strony, a brak stałego miejsca zatrudnienia dla wielu profesjonalistów staje się świadomą i przemyślaną decyzją.

Rozwój nowoczesnych technologii i zmieniająca się kultura pracy doprowadziły do postępującego rozszerzenia dostępnych i wykorzystywanych form zatrudnienia. Jeszcze kilka lat temu zatrudnienie tymczasowe było kojarzone przede wszystkim z pracownikami fizycznymi oraz utożsamiane z niekorzystną alternatywą dla zatrudnienia etatowego. Obecnie jest coraz częściej wykorzystywane do współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, kierownikami projektu i kadrą menedżerską.

Praca tymczasowa to rozwiązanie, które firmy coraz chętniej wdrażają podczas dłuższych nieobecności etatowych pracowników oraz gdy organizacja okresowo potrzebuje zwiększyć zatrudnienie – najczęściej w sektorze IT, finansowym oraz produkcyjnym. To odpowiedź na tymczasowy wzrost zapotrzebowania na specjalistów o określonych kompetencjach, ale także na trudny dla organizacji okres przejściowy, wymagający zaangażowania doświadczonych w tego typu projektach interim menedżerów. Pracownicy tymczasowi wnoszą do firm kompetencje niezbędne do ukończenia projektów, wdrożenia nowych rozwiązań i procedur oraz odciążenia istniejących struktur. W obliczu niedoboru specjalistów na rynku pracy stają się też odpowiedzią na trudności związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do stałej współpracy.

Jak wynika z raportu firmy Hays pt. „Na określony czas”, pracownicy coraz częściej wykazują zainteresowanie ofertami pracy tymczasowej. Upatrują w nich szansę na zdobycie cennego doświadczenia, możliwość udziału w interesujących projektach oraz pracy w dynamicznym środowisku. Jednocześnie umacniający się w wielu branżach rynek kandydata nie tylko uniemożliwia oferowanie pracownikom tymczasowym gorszych warunków zatrudnienia, lecz w niektórych przypadkach dyktuje stawki atrakcyjniejsze od wynagrodzeń pracowników etatowych, co działa jako dodatkowy czynnik zachęcający do przyjmowania tego typu zleceń.

Trendy na rynku pracy

Badania rynku pracy przeprowadzone przez Hays Poland w ubiegłym roku pokazują, że plany zdecydowanej większości firm przewidują zwiększenie liczby pracowników, z czego aż 34% pracodawców przewiduje podjęcie współpracy z pracownikami tymczasowymi i kontraktorami świadczącymi usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie niemal 9 na 10 firm spodziewa się trudności w pozyskiwaniu kandydatów.

W związku z niewystarczającą dostępnością specjalistów firmy coraz silniej rywalizują na rynku pracy, podejmując także kroki zmierzające w kierunku uelastycznienia strategii zatrudnienia. Jako najczęstszy powód zatrudniania pracowników tymczasowych wskazują zwiększony popyt na produkty lub usługi (38%). Na kolejnych miejscach plasuje się pozyskanie kompetencji niezbędnych do konkretnych projektów (21%), trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy stałej (21%) oraz poszukiwanie zastępstwa dla pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach (13%).

Zrozumienie charakterystyki pracy tymczasowej nadal stanowi dla firm pewne wyzwanie. Taka forma zatrudnienia powinna opierać się na założeniu, że jest to odpowiedź na chwilową potrzebę firmy lub wymagania wielomiesięcznego projektu, a znajomość tej formy zatrudnienia powinna iść w parze ze zmianą oczekiwań względem kandydatów. O ile w rekrutacji do pracy stałej najważniejszą rolę pełnią czynniki takie jak osobowość, lojalność lub dopasowanie do kultury organizacyjnej, to w rekrutacji do pracy tymczasowej mają one mniejsze znaczenie. Firmy od pracowników tymczasowych powinny przede wszystkim oczekiwać konkretnych kompetencji oraz doświadczenia, które umożliwią realizację bieżących celów biznesowych. Zatrudnienie tymczasowe co prawda gwarantuje pracodawcom większą elastyczność, jednak nie powinno być postrzegane w kategorii planu B, wdrażanego w momencie nieudanej rekrutacji do pracy stałej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy