Dnia 26 stycznia w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych zaprezentowana została pierwsza w Polsce publikacja skierowana do członków komitetów audytu działających przy radach nadzorczych spółek. „Komitety audytu – pierwsze kroki – Przewodnik dla praktyków” – to książka, w której autorzy – zespół finansistów praktyków skupionych w ACCA, opisali skuteczne rozwiązania dotyczące bieżącego funkcjonowania polskich komitetów audytu.

„Autorzy publikacji – Grzegorz Błaszkowski, Marek Czerwieniec, Łukasz Koska, Waldemar Majek, Patryk Nekanda-Trepka, Cezary Ostrowski i Paweł Spiechowicz – w przejrzysty sposób uporządkowali zagadnienia zarówno z zakresu funkcjonowania, jak i realizacji zadań komitetów audytu. Zebrali w jednej pracy, utrzymanej w formie przewodnika, skuteczne rozwiązania praktycznych problemów, z jakimi spotykają się zarówno nowo tworzone, jak i istniejące już komitety audytu.

To pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku, które ułatwi realizację obowiązku utworzenia komitetu audytu w radach nadzorczych jednostek zainteresowania publicznego, wprowadzonego 7 maja 2009 r., na mocy ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649). Partnerami publikacji są: Polski Instytut Dyrektorów (PID) oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Temat jest arcyważny. Bez kompetentnych komitetów audytu, wyłonionych przez rady nadzorcze spośród kompetentnych członków rad, rynek nie osiągnie dojrzałości. Autorzy wykazali wyobraźnię i odwagę. Wyobraźnię, dostrzegając wyzwanie, jakim jest potrzeba zakorzenienia na polskim rynku kultury komitetu audytu. Odwagę, podejmując to wyzwanie – napisał we wstępie do przewodnika Andrzej S. Nartowski, Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Od kilku lat postulowałem opracowanie podręcznika o komitecie audytu dla początkujących. Cieszę się, że taki podręcznik, zarówno dla stawiających pierwsze kroki, jak i bardziej zaawansowanych, jest już dostępny – ocenił nowe opracowanie Wiesław Rozłucki, w latach 1991–2006 Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przewodnik składa się z dwóch części. W pierwszej opisany został sposób funkcjonowania komitetu audytu. Autorzy wyliczają 10 kroków niezbędnych do jego utworzenia, a następnie 10 zasad, dzięki którym będzie on dobrze funkcjonował. Ta część publikacji pomaga zaplanować pracę komitetu na cały rok, prezentuje listę zadań, którą należy mu wyznaczyć, aby zrealizować wszystkie założone cele. Druga część prezentuje klarownie i kompleksowo zadania powierzone komitetowi audytu. Zawiera wiele przykładów i wyjaśnień, przydatnych zwłaszcza dla początkujących członków komitetu audytu. W kolejnych rozdziałach opisane zostały zadania komitetu audytu w kontekście dobrych systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a także współpracy z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

To przewodnik dla praktyków, od praktyków. Konsultowaliśmy go z wybitnymi postaciami polskiego rynku finansowego, a także czołowymi firmami audytorskimi. Nie jest to jednak przedsięwzięcie zamknięte. Naszym zamiarem jest jego wydanie wkrótce w wersji wzbogaconej o szerzej zebrane doświadczenia członków rad nadzorczych polskich spółek giełdowych – powiedział Paweł Spiechowicz, kierujący pracą zespołu autorów.

W marcu ub.r. Polski Instytut Dyrektorów oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zaprezentowały „Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce". Teraz wspólnie objęły patronat nad publikacją „Przewodnika dla praktyków”, zaprezentowanemu na Konferencji „Komitety Audytu – praktyka i oczekiwania” dnia 26 stycznia 2011 r.

Więcej o Przewodniku można przeczytać na stronie www.KomitetAudytu.pl

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. ACCA jest światową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Naszym celem jest oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji, istotnych z biznesowego punktu widzenia, osobom zaangażowanym, zdolnym i ambitnym z całego świata, które pragną zrobić, przynoszącą im zadowolenie, karierę w dziedzinie rachunkowości, finansów i zarządzania. W 170 krajach na całym świecie mamy 362.000 osoby w trakcie uzyskiwania kwalifikacji oraz 131 500 członków. www.acca.com.pl
  2. Polski Instytut Dyrektorów aspiruje do roli zaplecza intelektualnego polskiego rynku giełdowego. Wydaje kwartalnik „Przegląd Corporate Governance”, kontynuuje cykl konferencji CORPORATE GOVERNANCE, systematycznie organizuje wyspecjalizowane seminaria PID, organizuje lub współorganizuje otwarte i zamknięte konferencje, szkolenia, wykłady, promuje dobre praktyki spółek notowanych na GPW, prowadzi listę kandydatów do komitetów audytu i listę profesjonalnych kandydatów do rad nadzorczych, patronuje badaniom nad działalnością spółek, zwłaszcza ich rad nadzorczych. PID jest członkiem Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Dyrektorów (ecoDa) w Brukseli oraz partnerem Giełdy Papierów Wartościowych. Bieżące przedsięwzięcia PID prezentowane są na stronie www.pid.org.pl.

Źródło: ACCA

Zobacz również

Tekst otwarty nr 78/2021

Procedury AML ‑ czy rzeczywiście taki diabeł straszny...?

Procedury AML - czy rzeczywiście taki diabeł straszny...?

Walka ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy odbywa się na kilku poziomach, od rozwiązań narzucanych w ramach tzw. dyrektyw unijnych (dyrektywy AML), przez regulacje i programy krajowe, po indywidualne osoby prawne – przedsiębiorców prowadzących określony rodzaj działalności gospodarczej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że jest to system naczyń połączonych, w ramach których kierunek określają propozycje legislacyjne wyznaczane przez prawo unijne. Jednocześnie jest to tematyka, która wymaga nieustannej modyfikacji, co jest konsekwencją stale zmieniających się metod wykorzystywanych przez podmioty zajmujące się praniem pieniędzy.

Czytaj więcej

Podatek VAT w handlu e‑commerce zmieniony o 180 stopni ‑ Uproszczenia nie takie proste

Wszystko, co od wielu lat wypracowano w procedurach handlu na odległość, od 1 lipca 2021 roku ulega diametralnej modyfikacji. Zmiany nie obejmują wyłącznie handlu wysyłkowego odbywającego się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, lecz dotykają również ustalenia nowych metod rozliczeń szeregu usług oraz importu towarów spoza Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.