Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) szansą na wzrost konkurencyjności MSP i dużych przedsiębiorstw/ część 1

DiF_14_04.jpg

Inwestycje w rozwój technologicznych produktów (wyrobów czy usług), w tym również w procesy ich wytwarzania, wpływają na pozycję przedsiębiorstw na rynku. Inwestycje typu B+R przekładają się na wartość przedsiębiorstw już na etapie ogłaszania przez nie programu inwestycyjnego związanego z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R).

Inwestycje w infrastrukturę B+R mają charakter głównie inwestycji w tworzenie aktywów przedsiębiorstwa, które z kolei będą pracować na wygenerowanie dochodów przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży produktów powstałych w wyników prac B+R lub komercjalizacji chronionej własności intelektualnej. Realizacja prac B+R może skutkować uzyskaniem innowacyjnego rozwiązania problemu technicznego, które następnie można objąć ochroną prawną, aby czerpać z tego dodatkowe korzyści.

Inwestycje w infrastrukturę B+R mają na celu wyposażenie przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające im realizację prac B+R, czego wynikiem będzie stworzenie innowacji produktowej bądź procesowej, poprawa pozycji przedsiębiorstwa w branży czy na danym rynku, jak również zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa (rysunek).

We współczesnym zarządzaniu jedną z najważniejszych informacji o firmie jest jej wartość. Prowadząc działalność B+R, przedsiębiorstwa mogą budować wartość bilansową oraz rynkową dzięki inwestycjom w wartości niematerialne i prawne (WNiP). Warto dodać, że jedynie nabyte, a nie wytworzone prawa majątkowe można aktywować w bilansie jako WNiP. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa często nie pokrywa się zatem z bilansową. Do WNiP zalicza się jednak koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby – poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii – które można aktywować, gdy spełnione zostaną warunki z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z uor, nakłady poniesione na badania przemysłowe, stanowią koszt w RZiS. Natomiast nakłady poniesione na prace rozwojowe stanowić mogą aktywa w bilansie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy