Menedżerowie zarządzający firmami, ktorych działalność opiera się na wiedzy i kreatywności pracowników, często mają problem z właściwym wykorzystaniem ich kompetencji oraz umiejętności. Mając na uwadze dobro firmy oraz rozwój biznesu, powinni także prawidłowo oceniać rentowność prowadzonych przez nich projektów, co nierzadko także przysparza im trudności.

Jednym z najbardziej zauważalnych trendów w rozwiniętych krajach jest wzrost znaczenia nowoczesnych firm usługowych, których działalność opiera się na właściwym wykorzystaniu umiejętności pracowników. Międzynarodowy sektor usług profesjonalnych, skupiający m.in.: firmy doradcze, audytorskie, informatyczne, inżynieryjne, kancelarie prawne i agencje reklamowe, przeżywa w ostatnich latach intensywny wzrost. W przeciwieństwie do firm produkcyjnych największą wartość tego typu organizacji stanowi skumulowana wiedza, będąca zasobem teoretycznie niewyczerpanym. Główne ograniczenie stanowią dostępność pracowników o właściwych kompetencjach oraz czas i budżet przewidziane na wykonanie określonych projektów. Na tym etapie pojawia się problem z rozliczeniem wykorzystania zasobów – wiedzy i kreatywności nie można przecież mierzyć w gramach na sekundę.

(Nie)zawodna intuicja

Firmy budujące swój potencjał na twórczym myśleniu swoich pracowników walczą z odwiecznym dylematem autonomii i kontroli. Z jednej strony ich siłą napędową jest wiedza pracowników oraz ich zdolność do niestandardowych działań. Z drugiej zaś – występuje ciągła bariera sprawnego zarządzania tego typu firmami w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby i złożoności projektów oraz zwiększonego zaangażowania konsultantów.

Rozterki menedżerów potwierdzają wyniki cyklicznych badań realizowanych przez firmę Todis Consulting Group1 wśród polskich firm z sektora usług profesjonalnych. Mają one na celu poznanie strategicznych planów rozwoju, metod organizacji pracy, sposobu przydzielania zasobów osobowych oraz podejścia do realizacji projektów i oceny ich rentowności. Dla większości respondentów największym wyzwaniem organizacyjnym okazała się w tym roku kontrola rentowności projektów oraz finansówfirmy (odpowiednio 63% oraz 41% ankietowanych). W obszarze planowania menedżerowie wspominają o potrzebie lepszego wykorzystywania umiejętności pracowników (37%) oraz konieczności usprawnienia planowania projektów (51%). Jako główne kierunki poprawy rentowności osoby zarządzające firmami usługowymi wymieniają poprawę rentowności projektów (71%) oraz rozwój nowych produktów (blisko połowa badanych). Nasuwa się więc wniosek, iż pomimo coraz większej świadomości w dziedzinie zarządzania firmą profesjonalną i zdobywaniu przez sektor usług większego udziału w rynku, z roku na rok w praktycznym podejściu do kontroli rentowności nadal można upatrywać ważnego pola usprawnień.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Prosta spółka akcyjna

DiF_26_1.jpg

Od dłuższego czasu przedstawiciele biznesu opartego na nowych technologiach, w tym w szczególności osoby zaangażowane w rozwój polskiego rynku start-upów, sygnalizują problem związany z licznymi ograniczeniami, jakie zawierają aktualne formy prawne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki kapitałowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa technologicznego na wczesnym etapie rozwoju wymaga, oprócz solidnego zespołu pomysłodawców oraz finansującego tę działalność inwestora, również formy prawnej, która zachowując wszelkie walory spółki kapitałowej, będzie rozwiązaniem odformalizowanym, bardziej elastycznym oraz mniej kosztownym. Odpowiedzią rządu na tak sformułowane potrzeby jest projekt zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzający do obecnego katalogu spółek nową spółkę kapitałową pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA).

Read more

Przejęcia transgraniczne

DiF_26_2.jpg

Na polskim rynku działa wiele globalnych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą osiągać przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami. W celu podjęcia rywalizacji z międzynarodowymi graczami polskie przedsiębiorstwa powinny zadbać o rozwój prowadzonego biznesu, który w szczególności powinien dotyczyć zwiększenia skali działalności.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama