Źródłem kosztów agencji są czynności podejmowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa – korzystne dla akcjonariuszy, ale sprzeczne z interesem wierzycieli. Chcąc chronić swoje interesy, wierzyciele zawierają umowy z klauzulami ograniczającymi zdolności operacyjne i inwestycyjne firmy.

W literaturze poruszającej temat struktury kapitału często wskazuje się, że czynnikiem mającym na nią istotny wpływ są różnice interesów między grupami decydującymi o wykorzystaniu aktywów firmy, w szczególności kosztów wynikająceych z różnicy tych interesów, określanych jako agencyjne [12, s. 188; 20, s. 555]. Sprzeczność interesów pojawia się głównie między akcjonariuszami a kierownictwem przedsiębiorstwa oraz między akcjonariuszami (kierownictwem) a wierzycielami firmy [14, s. 300-301].

Źródłem kosztów agencji są czynności podejmowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa – korzystne dla akcjonariuszy, ale sprzeczne z interesem wierzycieli. W celu zabezpieczenia swoich interesów wierzyciele zawierają umowy z klauzulami ograniczającymi zdolności operacyjne i inwestycyjne firmy. Mogą one dotyczyć wartości wypłat dywidend, zakazu realizacji inwestycji o wysokim ryzyku, zakazu zaciągania dodatkowego zadłużenia czy dysponowania aktywami firmy. Czynnikami niwelującymi koszty agencji mogą być w takiej sytuacji: zabezpieczenie długu na majątku firmy oraz emisja kapitału zamiennego.

Koszty agencji, będące konsekwencją konfliktu między akcjonariuszami i kierownictwem oraz między kierownictwem (akcjonariuszami) a wierzycielami przedsiębiorstwa, zmieniają się wraz ze wzrostem udziału długu. Finansowanie obcym kapitałem powoduje zmniejszenie kosztów agencji wynikających z konfliktu między akcjonariuszami a kierownictwem, ale jednocześnie skutkuje ich wzrostem w efekcie konfliktu między kierownictwem a wierzycielami jednostki [12, s. 223]. Ten drugi konflikt może jednak zostać zniwelowany w sytuacji wzrostu udziału rzeczowych aktywów trwałych, pełniących rolę zabezpieczenia spłaty kapitału obcego.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Prosta spółka akcyjna

DiF_26_1.jpg

Od dłuższego czasu przedstawiciele biznesu opartego na nowych technologiach, w tym w szczególności osoby zaangażowane w rozwój polskiego rynku start-upów, sygnalizują problem związany z licznymi ograniczeniami, jakie zawierają aktualne formy prawne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki kapitałowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa technologicznego na wczesnym etapie rozwoju wymaga, oprócz solidnego zespołu pomysłodawców oraz finansującego tę działalność inwestora, również formy prawnej, która zachowując wszelkie walory spółki kapitałowej, będzie rozwiązaniem odformalizowanym, bardziej elastycznym oraz mniej kosztownym. Odpowiedzią rządu na tak sformułowane potrzeby jest projekt zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzający do obecnego katalogu spółek nową spółkę kapitałową pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA).

Read more

Przejęcia transgraniczne

DiF_26_2.jpg

Na polskim rynku działa wiele globalnych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą osiągać przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami. W celu podjęcia rywalizacji z międzynarodowymi graczami polskie przedsiębiorstwa powinny zadbać o rozwój prowadzonego biznesu, który w szczególności powinien dotyczyć zwiększenia skali działalności.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama