Kalkulacja kosztów wytworzenia to jeden z fundamentalnych problemów, jakim zajmuje się rachunkowość zarządcza. Można nawet stwierdzić, że duża część dorobku publikacyjnego związanego z praktyką wdrażania rozwiązań rachunkowości zarządczej koncentruje się wokół problematyki kalkulacji kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pośrednich i kluczy, według których są one wykorzystywane w kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia.

Problemy kalkulacji kosztów

Rachunkowość jako dziedzina wiedzy, która ma charakter stricte stosowany, stanowi spójny system informacyjny, w ramach którego można wyodrębnić następujące obszary:

  1. rachunkowość finansowa,
  2. rachunkowość podatkowa,
  3. rachunkowość zarządcza.

Każdy z trzech wskazanych subobszarów koncentruje się na dostarczaniu informacji, z tym że ich zakres jest oczywiście różny.

Rachunkowość finansowa zajmuje się odzwierciedleniem (ewidencją) zdarzeń gospodarczych. System rachunkowości finansowej jest również odpowiedzialny za tworzenie najważniejszego jej produktu, jakim jest sprawozdanie finansowe.

Rachunkowość podatkowa to stosunkowo nowa subdziedzina rachunkowości – przez niektórych uważana za część rachunkowości finansowej. Abstrahując od rozważań akademickich – rachunkowość podatkowa zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza odnośnie do jej praktycznego wymiaru związanego z optymalizacją podatkową i stosowaniem tzw. strategii podatkowych.

Ostatnim wymienionym obszarem współczesnej rachunkowości jest rachunkowość zarządcza. Koncentruje się ona w głównej mierze na dostarczaniu interesariuszom wewnętrznym informacji na potrzeby systemu decyzyjnego. W odróżnieniu od rachunkowości finansowej przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej jest zarówno obszar ex post (analiza zdarzeń historycznych), jak też analiza ex ante (próba prognozy zdarzeń przyszłych). Ze względu na obszary zainteresowań rachunkowości zarządczej można rozróżnić następujące elementy:

  1. efektywność funkcjonowania – jest to subdziedzina rachunkowości zarządczej, która koncentruje się na relacji między wielkością produkcji a uzyskiwaniem zysku jednostkowego (dodatniego wyniku finansowego na jednostkę produktu);
  2. zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – narzędzia służące badaniu aktualnej wartości podmiotu gospodarczego w ujęciu dochodowym lub majątkowym;
  3. kalkulacja kosztów – grupa metod i narzędzi, które służą do określania kosztochłonności działalności, w tym w kontekście kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia, jak też miejsc postawania kosztów (MPK).

Z punktu widzenia potrzeb biznesowych kalkulacja kosztów wraz z kwestią kluczy i problemów z nimi związanych są jednymi z najbardziej istotnych haseł dotyczących rachunkowości zarządczej i jej stosowania w przedsiębiorstwach.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 76/2021

Rentowność i ryzyko inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej

Rentowność i ryzyko inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej

Rozpoczął się bardzo dynamiczny czas rozwoju budowy nowych źródeł wytwórczych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne dostrzegają duży wzrost cen energii elektrycznej i ciepła. W chwili obecnej najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji obserwuje się w obszarze technologii związanej z konwersją energii natężenia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która realizuje się w instalacjach fotowoltaicznych. Wobec faktu podjęcia decyzji inwestycyjnej, jak i finansowania projektu budowy instalacji PV (photovoltaics) w niniejszym artykule zostanie przedstawiona metodyka wykonania analizy rentowności i ryzyka budowy instalacji fotowoltaicznej.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do zakupu przedsiębiorstwa?

Jak przygotować się do zakupu przedsiębiorstwa?

Zajmiemy się dziś omówieniem działań zmierzających do nabycia przedsiębiorstwa. Zakładamy, że decyzja o rozwoju zewnętrznym, czyli poprzez przejęcie innego podmiotu, została już podjęta. W tym momencie punktem wyjścia do poszukiwania spółki do przejęcia jest określenie celów, które firma zamierza osiągnąć poprzez nabycie podmiotu. W najbardziej ogólnym rozróżnieniu poprzez przejęcie możliwa jest realizacja celów finansowego i strategicznego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama