Kalkulacja kosztów wytworzenia to jeden z fundamentalnych problemów, jakim zajmuje się rachunkowość zarządcza. Można nawet stwierdzić, że duża część dorobku publikacyjnego związanego z praktyką wdrażania rozwiązań rachunkowości zarządczej koncentruje się wokół problematyki kalkulacji kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pośrednich i kluczy, według których są one wykorzystywane w kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia.

Rachunkowość jako dziedzina wiedzy, która ma charakter stricte stosowany, stanowi spójny system informacyjny, w ramach którego można wyodrębnić następujące obszary:

  1. rachunkowość finansowa,
  2. rachunkowość podatkowa,
  3. rachunkowość zarządcza.

Każdy z trzech wskazanych subobszarów koncentruje się na dostarczaniu informacji, z tym że ich zakres jest oczywiście różny.

Rachunkowość finansowa zajmuje się odzwierciedleniem (ewidencją) zdarzeń gospodarczych. System rachunkowości finansowej jest również odpowiedzialny za tworzenie najważniejszego jej produktu, jakim jest sprawozdanie finansowe.

Rachunkowość podatkowa to stosunkowo nowa subdziedzina rachunkowości – przez niektórych uważana za część rachunkowości finansowej. Abstrahując od rozważań akademickich – rachunkowość podatkowa zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza odnośnie do jej praktycznego wymiaru związanego z optymalizacją podatkową i stosowaniem tzw. strategii podatkowych.

Ostatnim wymienionym obszarem współczesnej rachunkowości jest rachunkowość zarządcza. Koncentruje się ona w głównej mierze na dostarczaniu interesariuszom wewnętrznym informacji na potrzeby systemu decyzyjnego. W odróżnieniu od rachunkowości finansowej przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej jest zarówno obszar ex post (analiza zdarzeń historycznych), jak też analiza ex ante (próba prognozy zdarzeń przyszłych). Ze względu na obszary zainteresowań rachunkowości zarządczej można rozróżnić następujące elementy:

  1. efektywność funkcjonowania – jest to subdziedzina rachunkowości zarządczej, która koncentruje się na relacji między wielkością produkcji a uzyskiwaniem zysku jednostkowego (dodatniego wyniku finansowego na jednostkę produktu);
  2. zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – narzędzia służące badaniu aktualnej wartości podmiotu gospodarczego w ujęciu dochodowym lub majątkowym;
  3. kalkulacja kosztów – grupa metod i narzędzi, które służą do określania kosztochłonności działalności, w tym w kontekście kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia, jak też miejsc postawania kosztów (MPK).

Z punktu widzenia potrzeb biznesowych kalkulacja kosztów wraz z kwestią kluczy i problemów z nimi związanych są jednymi z najbardziej istotnych haseł dotyczących rachunkowości zarządczej i jej stosowania w przedsiębiorstwach.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Idealna forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej – fakt czy mit?

DiF_70_12.jpg

Działalność gospodarczą można prowadzić w wielu różnych formach organizacyjno-prawnych. Czy istnieje forma idealna? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

Eurowirus – fundusze europejskie w nowej odsłonie

DiF_70_3.jpg

Zmienna sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie związana z pandemią koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia przez rządy państw metodyk przeciwdziałania i minimalizacji skutków wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Izolacja obywateli w domach, zamknięcie na kilka miesięcy sektora turystyki, handlu, gastronomii, transportu i innych spowodowały utratę miejsc pracy, bankructwa przedsiębiorstw. Dla sektora medycznego pandemia stanowi ogromne wyzwanie.

Czytaj więcej

The missing link

MC_70_93.jpg

By joining the project team from the start, finance professionals can be the super-connector, helping to close the widening infrastructure gap.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama