Uzyskanie tytułu wykonawczego przez wierzyciela kończy jedynie etap sądowego potwierdzenia przysługiwania roszczenia o zapłatę przeciwko dłużnikowi. Jednak z biznesowego punktu widzenia w ostatecznym rozrachunku istotne znaczenie ma wyłącznie zrealizowany odzysk, a ten zasadniczo dokonuje się w postępowaniu egzekucyjnym. Dla wierzyciela kierującego swoją sprawę do komornika statystyka skuteczności egzekucji nie jest bynajmniej optymistyczna. W zbiorze nader licznych egzekucji, które finalnie okazują się bezskuteczne, znajdują się też takie, których bezskuteczność została spowodowana czynnościami samego dłużnika. W obliczu takich krzywdzących wierzyciela działań nie pozostaje on jednak bez szans. Umiejętne skorzystanie z przysługujących wierzycielowi środków prawnych może całkowicie odmienić perspektywę zaspokojenia.

Niewypłacalność dłużnika – ochrona pokrzywdzonego wierzyciela

Skarga pauliańska

W obszarze bilansowych i podatkowych regulacji prawnych za zjawisko w pewien sposób „naturalne” przyjęto, że nominalna wartość księgowa niekoniecznie musi być tożsama z realną wartością danego składnika majątku. Nie inaczej jest z wierzytelnościami (należnościami). W szczególności te stwierdzone w tytule wykonawczym wierzytelności mogą mieć wyłącznie wartość pustego zapisu, kiedy dłużnik okazuje się niewypłacalny lub dług jest nieściągalny. Co istotne – nawet wierzyciel z pozoru dobrze zabezpieczony wcześniej na majątku kontrahenta może zmierzyć się z widmem nieodzyskania należności. Zasadniczo aktualizacja należności według prawa bilansowego obejmuje wszelkiego rodzaju zdarzenia, wpływające na obniżoną perspektywę odzysku – zarówno te niezależne od działań dłużnika, jak i te przez niego wywołane. W miejscu, gdzie kończy się bilansowe odzwierciedlenie „utraty jakości” posiadanej wierzytelności, rozpoczyna się analiza przyczyn takiego stanu rzeczy, co jest już zadaniem dla zarządzających.

Z punktu widzenia prawa cywilnego nie jest obojętne, co doprowadziło dłużnika do stanu częściowej lub nawet całkowitej niewypłacalności (nieściągalności). Jeżeli bowiem dłużnik świadome przedsięwziął czynności prawne prowadzące do uzyskania korzyści przez osobę trzecią kosztem swojego majątku, powodując w efekcie udaremnienie zaspokojenia wierzyciela i jego pokrzywdzenie, wówczas Kodeks cywilny przewiduje dla niego instrument prawny zwalczania takich działań oraz ich skutków. Wskazany środek prawny zwykło się tradycyjnie określać skargą pauliańską. W bardziej precyzyjnym ujęciu – istotą wynikającego z niej roszczenia jest możliwość domagania się przez wierzyciela uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną w stosunku do niego.

Podkreślenia wymaga, że skargą objęte są jedynie czynności prawne dłużnika, a zatem już nie skutki zdarzeń prawnych od niego niezależnych, ani tym bardziej działania faktyczne dłużnika w odniesieniu do swojego majątku.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga B+R i Innovation Box jako instrumenty korzystne podatkowo

Ulga na działalność związaną z badaniem i rozwojem została wprowadzona w 2016 r., w miejsce poprzednio funkcjonującej ulgi technologicznej i w praktyce podlega ona stałym modyfikacjom ze strony ustawodawcy. Największa zmiana nastąpiła w 2018 r., gdyż ustawodawca dość istotnie zwiększył limity wykorzystania ulgi do optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i formę prawną. Tym samym ulga na badania i rozwój stała się w Polsce jedną z najbardziej atrakcyjnych form pomocy przedsiębiorstwom.

Czytaj więcej

Innowacje w nowej rzeczywistości

Innowacje w nowej rzeczywistości

Postęp naukowo-technologiczny, rosnąca konkurencja, ryzyko inwestycji i niepewność związana ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców uwzględniania coraz szerszego spektrum czynników warunkujących sprawność i efektywność funkcjonowania organizacji. Podejmowane są decyzje strategiczne, zmierzające do zapewnienia spółce pozycji na rynku. Kluczowe jest wdrażanie działań zapobiegawczych szybko i skutecznie, w odpowiedzi na zmiany rynkowe, które wymuszają zastosowanie nieszablonowych działań naprawczych. Przeprowadzenie procesów odpowiadających na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa nie zapewni mu przewagi konkurencyjnej i dynamicznego rozwoju, fundamentalne jest wdrażanie innowacji. Nowe technologie zmieniają sposób prowadzenia biznesu, a konieczność wdrażania innowacji zyskała strategiczne znaczenie. W jaki sposób wdrażać innowacje w tak niepewnych czasach?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama