Z budżetem projektów współfinansowanych ze środków pomocowych ściśle wiąże się pojęcie montażu finansowego. Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. Po rozpisaniu wydatków związanych z zaplanowanym do realizacji projektem na poszczególne źródła finansowania otrzymujemy informację, jaką część wydatków możemy sfinansować ze środków wspólnotowych, ile wynosi wkład krajowy, a ile trzeba wyłożyć ze środków własnych.

Fundusze europejskie w Polsce

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów państw członkowskich. W ramach wspomnianego budżetu Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność państw członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. Cele, na jakie Unia Europejska przeznacza fundusze, są ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany wieloletnimi ramami finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na pięć lat, a w praktyce co siedem lat.

Perspektywa na lata 2014–2020 jest wdrażana w Polsce poprzez sześć krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

Programy krajowe to: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, Program Polska Wschodnia, Program Pomoc Techniczna.

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, ale instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju – 85%, jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Montaż finansowy w projektach

Montaż finansowy projektu jest ściśle związany z jego budżetem, określa poziom dofinansowania w ramach poszczególnych kategorii wydatków, w tym wydatków objętych zasadami pomocy publicznej lub de minimis.

Obejmuje on wyliczenie:

  • wydatków ogółem,
  • wydatków kwalifikowanych,
  • wnioskowanej dotacji i wysokości wkładu własnego,
  • poziomu dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Part of the solution

MC_68_93.jpg

Recent high-profile company failings around the world have led to recommendations for changes to improve audit quality.

Czytaj więcej

Ocena opłacalności projektów

MC_68_42.jpg

Chcąc ocenić opłacalność projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, trzeba przyjąć właściwą metodologię, a także określić zasady wyznaczania mierników służących ocenie efektywności inwestycji. Tylko wówczas możemy przystąpić do właściwej oceny i uzyskać interesujące nas dane. W artykule omawiamy te zagadnienia na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej, które rozważa wdrożenie projektu polegającego na zakupie technologii do wytwarzania nowego preparatu.

Czytaj więcej

From Lab to Fab – od badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle

DiF_30_8.jpg

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi może przynosić wiele korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich. Inspirowana potrzebami nauki oraz biznesu współpraca w zakresie nowych technologii pozwala na poszukiwanie rozwiązań usprawniających procesy przemysłowe. Jej rezultatem jest podnoszenie efektywności całego procesu – od pomysłu do realizacji – dzięki optymalizacji kosztów badań i eliminacji ryzyka. Wykwalifikowana kadra oceni potencjał koncepcji merytorycznej i biznesowej każdego projektu, co pozwoli na zoptymalizowanie ryzyka realizacji założonego w projekcie celu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama