Uruchomienie i prowadzenie firmy wymagają sporych nakładów. Nie zawsze przyszły przedsiębiorca dysponuje odpowiednim kapitałem. Dlatego często pojawia się pytanie, skąd wziąć dodatkowe środki? Artykuł prezentuje rozwiązania, w jaki sposób można sfinansować swoją działalność.

Jak sfinansować uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Fundusze na rozpoczęcie, jak również rozwój firmy mogą mieć formę bezzwrotnych dotacji, jak również zwrotnych pożyczek. Jednymi z instytucji, gdzie możesz uzyskać wsparcie są urzędy pracy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli startujesz z własnym biznesem, to możesz pozyskać bezzwrotną dotację z urzędu pracy lub zwrotną pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Istotne jest to, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości.

Dotacja z urzędu pracy

Kto może uzyskać dofinansowanie z PUP?

Dotacje z urzędu pracy skierowane są do osób bezrobotnych, opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz absolwentów KIS lub CIS. Aby uzyskać dofinansowanie musisz spełniać konkretne wymagania.

Kluczowe z nich to:

 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz odmówić, bez uzasadnionej przyczyny, udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej,
 • nie przerwałeś z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś działalność, to nie możesz mieć z tego tytułu zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym,
 • nie złożyłeś wniosku do innego starosty,
 • wcześniej nie uzyskałeś dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

O jaką kwotą można się ubiegać?

Ustawowo maksymalny poziom dofinansowania z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W tej chwili to niewiele ponad 35 tys. zł.

Miej jednak na względzie, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swoją maksymalną kwotę dotacji. Z reguły jest ona niższa i mieści się w przedziale 20-28 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Ze środków z urzędu pracy możesz kupić wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, materiały i towary. Dotację możesz również przeznaczyć na reklamę działalności, adaptację lokalu oraz konsultacje prawne.

Przy kompletowaniu wydatków istotnych jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę.

Po pierwsze, zweryfikuj katalog akceptowalnych przez urząd wydatków oraz tych wykluczonych. Z dofinansowania najczęściej nie kupisz samochodu, kasy fiskalnej, nieruchomości, telefonu czy kursów oraz szkoleń. Nie możesz jej również przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Po drugie, sprawdź czy w twoim urzędzie pracy nie wprowadzono podziału procentowego dofinansowania pomiędzy konkretnymi kategoriami zakupów. Oznacza to, że np. na środki trwałe musisz wydać ponad 50% dotacji, na materiały maksymalnie 30%, na reklamę nie więcej niż 10%, a na adaptację lokalu i konsultacje prawne nie więcej niż po 5% dofinansowania.

Po trzecie, kupuj nowy sprzęt. Co jest albo wymogiem konkretnego urzędu (np. wrocławskiego) albo zakup używanego sprzętu wiąże się z licznymi obwarowaniami (np. koniecznością przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę).

Po czwarte, pamiętaj, że każdy zakup musi być uzasadniony i konieczny do prowadzenia danego rodzaju działalności.

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może uzyskać dofinansowanie z BGK?

Pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skierowana jest do:

 • osób bezrobotnych,
 • opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.
 • absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni lub uzyskania tytułu zawodowego.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Plusem tego dofinansowania jest długi okres spłaty (maksymalnie do 7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie), a także bardzo niskie oprocentowanie (0,58% lub 0,23% w skali roku).

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, reklamę, materiały, oprogramowanie.

Skąd pozyskać dofinansowanie na rozwój firmy?

Jeśli masz już firmę i chciałbyś zwiększyć swoją konkurencyjność przez zatrudnienie pracowników lub podniesienie ich kwalifikacji. To o takie środki możesz wystąpić do powiatowego urzędu pracy.

Refundacja wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy z PUP

Kto może ubiegać się o dotację na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy z urzędu pracy?

Możesz wystąpić o dofinansowanie na zatrudnienie pracownika, jeśli spełniasz określone warunki:

 • nie posiadasz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.
 • prowadzisz działalność przez minimum pół roku,
 • nie zalegasz z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • nie zalegasz z płatnościami danin publicznych.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Podobnie jak w przypadku dotacji, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, maksymalny pułap dofinansowania wynosi 6-krotność średniej krajowej. Jednak i tu urzędy pracy mają prawo do zmian i wprowadzenia własnego limitu. Dlatego i te dotacje bywają niższe, i wynoszą np. 18-25 tys. zł. Minusem jest to, że jest to refundacja.

Na co można przeznaczyć dotację?

W ramach dofinasowania na doposażenie stanowiska pracy możesz kupić sprzęt, narzędzia, wyposażenie, ubrania robocze. Zatem wszystkie przedmioty, które są niezbędne na danym stanowisku pracy.

Dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Kto może ubiegać się o dotację z KFS?

Jeśli chciałbyś zwiększyć kompetencje swoje lub swoich pracowników, to możesz skorzystać ze środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeśli jesteś pracodawcą, czyli zatrudniasz przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Maksymalny poziom dotacji wynosi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast sama wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to urząd może sfinansować nawet do 100% kosztów szkolenia. Jeżeli należysz do sektora małych, średnich lub dużych firm, to poziom dofinansowania nie przekroczy 80% kosztów.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie z KFS możesz przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, a także na sfinansowanie kosztów egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień.

Podsumowanie

Na rynku dostępnych jest kilka instrumentów finansowych, które pozwolą ci nie tylko otworzyć własną firmę, ale również ją rozwinąć. Dzięki tym środkom będziesz mógł kupić wyposażenie, maszyny czy urządzenia, jak też sfinansować zatrudnienie lub szkolenie swoich pracowników.

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 43/2022

Zobacz również

Wielowariantowe planowanie w przedsiębiorstwie

Wielowariantowe planowanie w przedsiębiorstwie

Aby proces planowania finansowego we współczesnych przedsiębiorstwach w możliwie pełny sposób uwzględniał rzeczywiste warunki gospodarowania, należy wziąć pod uwagę dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu organizacji. W związku z tym sporządzenie planu przy uwzględnieniu jednego scenariusza rozwoju sytuacji rynkowej jest zwykle niewystarczające. Chcąc bowiem zapewnić elastyczność reagowania na zmiany warunków gospodarowania, firma musi być odpowiednio przygotowana zarówno na ich polepszenie, jak i pogorszenie.

Czytaj więcej

Rentowność kapitału własnego a struktura kapitału inwestycji wewnątrzrozwojowych

Rentowność kapitału własnego a struktura kapitału inwestycji wewnątrzrozwojowych

Podejmując wyzwania związane z wyborem odpowiedniej struktury finansowania inwestycji wewnątrzrozwojowej należy zawsze zbadać, czy założenia dotyczące doboru kapitałów są optymalne w stosunku do rentowności kapitału własnego (ROE).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.