Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wprowadzają pewne ułatwienia w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, ale równocześnie zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podmiotów
powiązanych z tytułu cen transferowych.

Obyś żył w ciekawych czasach

Ministerstwo Finansów przywiązuję dużą wagę do kwestii cen transferowych, upatrując w niej kolejny ważny obszar umożliwiający uszczelnienie systemu podatkowego. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że po niedawnej nowelizacji przepisów o cenach transferowych, jaka miała miejsce w styczniu 2017 r., już po zaledwie dwóch latach wprowadzono całkowicie nowe przepisy w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że nowe przepisy nie stanowią jedynie kolejnej nowelizacji o ograniczonym zakresie. To kompleksowy pakiet nowych przepisów obejmujący zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, nowe rozporządzenia wykonawcze, jak również zmiany dotyczące cen transferowych w ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym.

Nowa odpowiedzialność członków zarządu

Jedną z nowych, pozornie mało istotnych zmian jest modyfikacja przepisów dotyczących oświadczenia o posiadaniu dokumentacji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Nowa regulacja zaostrza tym samym dotychczas obowiązujący przepis w tym zakresie. Wymaga bowiem oświadczenia nie tylko, że dokumentacja cen transferowych została przygotowana, lecz również, że ceny w transakcjach są rynkowe.

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, czyli członek zarządu, a jeżeli organ jest wieloosobowy lub nie da się ustalić kierownika jednostki – oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba składająca podpis musi także podać pełnioną przez siebie funkcję. Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik. Innymi słowy, uniemożliwiając delegację złożenia oświadczenia na pełnomocnika, ustawodawca zaznacza, że przykłada dużą wagę do złożonego oświadczenia i świadomego stosowania się do przepisów o cenach transferowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rozliczanie projektów unijnych

DiF_MC_66_3.jpg

Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, wiąże się z szeregiem obowiązków. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do etapu rozliczania, a później trwałości projektu mijają miesiące, a nawet lata. Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do niej gwarantuje jego przepisowe i poprawne rozliczenie, w wyniku czego zostanie wypłacone dofinansowanie.

Czytaj więcej

NPV w wycenie różnych rodzajów inwestycji – wady i zalety

DiF_MC_66_12.jpg

W codziennej analizie finansowej możemy napotkać wiele modeli służących do wyceny różnych klas aktywów finansowych. Jednym z nich jest NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto). Model ten przy zastosowaniu stopy dyskontowej pokazuje nam, jaką wartość w bieżącym momencie będą miały przyszłe przepływy finansowe netto z inwestycji bieżącej jutro.

Czytaj więcej

Science reality

MC_65_90.jpg

Once the realm of science fiction, artificial intelligence, has become reality, offering opportunities and challenges for professional accountants...

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama