Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wprowadzają pewne ułatwienia w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, ale równocześnie zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podmiotów
powiązanych z tytułu cen transferowych.

Obyś żył w ciekawych czasach

Ministerstwo Finansów przywiązuję dużą wagę do kwestii cen transferowych, upatrując w niej kolejny ważny obszar umożliwiający uszczelnienie systemu podatkowego. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że po niedawnej nowelizacji przepisów o cenach transferowych, jaka miała miejsce w styczniu 2017 r., już po zaledwie dwóch latach wprowadzono całkowicie nowe przepisy w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że nowe przepisy nie stanowią jedynie kolejnej nowelizacji o ograniczonym zakresie. To kompleksowy pakiet nowych przepisów obejmujący zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, nowe rozporządzenia wykonawcze, jak również zmiany dotyczące cen transferowych w ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym.

Nowa odpowiedzialność członków zarządu

Jedną z nowych, pozornie mało istotnych zmian jest modyfikacja przepisów dotyczących oświadczenia o posiadaniu dokumentacji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Nowa regulacja zaostrza tym samym dotychczas obowiązujący przepis w tym zakresie. Wymaga bowiem oświadczenia nie tylko, że dokumentacja cen transferowych została przygotowana, lecz również, że ceny w transakcjach są rynkowe.

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, czyli członek zarządu, a jeżeli organ jest wieloosobowy lub nie da się ustalić kierownika jednostki – oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Osoba składająca podpis musi także podać pełnioną przez siebie funkcję. Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik. Innymi słowy, uniemożliwiając delegację złożenia oświadczenia na pełnomocnika, ustawodawca zaznacza, że przykłada dużą wagę do złożonego oświadczenia i świadomego stosowania się do przepisów o cenach transferowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Prosta spółka akcyjna

DiF_26_1.jpg

Od dłuższego czasu przedstawiciele biznesu opartego na nowych technologiach, w tym w szczególności osoby zaangażowane w rozwój polskiego rynku start-upów, sygnalizują problem związany z licznymi ograniczeniami, jakie zawierają aktualne formy prawne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki kapitałowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa technologicznego na wczesnym etapie rozwoju wymaga, oprócz solidnego zespołu pomysłodawców oraz finansującego tę działalność inwestora, również formy prawnej, która zachowując wszelkie walory spółki kapitałowej, będzie rozwiązaniem odformalizowanym, bardziej elastycznym oraz mniej kosztownym. Odpowiedzią rządu na tak sformułowane potrzeby jest projekt zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzający do obecnego katalogu spółek nową spółkę kapitałową pod nazwą „prosta spółka akcyjna” (PSA).

Read more

Przejęcia transgraniczne

DiF_26_2.jpg

Na polskim rynku działa wiele globalnych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę prowadzonej działalności mogą osiągać przewagę konkurencyjną nad polskimi firmami. W celu podjęcia rywalizacji z międzynarodowymi graczami polskie przedsiębiorstwa powinny zadbać o rozwój prowadzonego biznesu, który w szczególności powinien dotyczyć zwiększenia skali działalności.

Read more

Księgowość internetowa vs. tradycyjna

DiF_26_3.jpg

Jednym z kluczowych działów w każdym przedsiębiorstwie jest księgowość. Może być ona prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców, za pośrednictwem biura rachunkowego lub też można korzystać z księgowości internetowej, która w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Każda forma prowadzenia księgowości ma swoje plusy i minusy, które warto przeanalizować, by móc wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama