Finanse i Controlling 58/2018

FiC_58.jpg

Mergers & Acquisitions

Tak, proszę Państwa, po 25 maja roku Pańskiego 2018 obudziliśmy się w nowej rzeczywistości opisanej przez osławione (a może niesławne?) unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane potocznie RODO. Tym razem ranga tego aktu prawnego sprawiła, że nasza lokalna, polska maszynka ustawodawcza (słowa „maszynka” użyłem z pełną świadomością i premedytacją) nie musiała odrywać się od zwyczajowych zajęć i mogła spokojnie sobie majstrować przy wynagrodzeniach parlamentarzystów i szkolnej wyprawce. Akt ten bowiem wszedł w życie automatycznie, bez udziału krajowych legislatyw.

Gorączka RODO zdominowała wszystkie kanały komunikacji biznesowej – od zawalonych przez firmy wypełniające „obowiązek informacyjny” skrzynek e-mailowych, po czasem groźnie, czasem śmiesznie (a czasem i jedno, i drugie) brzmiące wpisy użytkowników portalu LinkedIn. Wymęczyło i wynudziło nas wszystkich solidnie, w rezultacie czego nikt tak naprawdę nie czuje się poinformowany, a ci co powinni nas informować de facto nie zdołali tego zrobić.

Można zatem śmiało powiedzieć, że przez kilka majowych tygodni byliśmy dość zajęci, co w połączeniu z kolejnymi niedzielami wolnymi od handlu (co za przewrotne użycie słowa „wolny”!), zauważymy – być może – w tąpnięciu PKB.

Nie chciałbym, aby mój sarkazm był źle rozumiany. Ochrona naszej prywatności jest oczywiście niezwykle istotna i nikomu nie powinna być obojętna. Jednakże zastosowanie tych samych instrumentów ochronnych dla takich danych jak informacje o stanie zdrowia czy wyznaniu oraz informacji, że Kowalski pracuje jako zaopatrzeniowiec w przedsiębiorstwie należącym do Wiśniewskiego wydaje się wylewaniem dziecka razem z kąpielą.

Gorączka RODO przyniosła nam falę interpretacji, opinii, zaleceń i rekomendacji, z którymi niekiedy sromotnie przegrywa zdrowy rozsądek. Narosłe mity i nieporozumienia dodatkowo podgrzewają atmosferę. Tworzy to oczywiście kolejne zawirowanie i nowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, angażuje zasoby, zmniejsza konkurencyjność, biurokratyzuje często banalne procesy wewnętrzne. Tworzy także klimat, w którym kultowy cyrk Monty Pytona odnalazłby się znakomicie.

Przesadzam? A co Państwo powiedzą na takie dictum: „niniejszym proszę zaprzestać przetwarzania danych osobowych naszego przedsiębiorstwa” (autentyk!), albo na sprawdzanie obecności naszych dzieci na lekcji poprzez wywoływanie numeru w dzienniku? Trochę się „i śmiesznie, i straszno” robi.

I może nie dziwiłaby mnie ta atmosfera dbałości o szczegóły dotyczące danych osobowych, gdyby nie prowadziła ona do tak absurdalnych i nieracjonalnych zachowań i decyzji. Szczególnie że owa wrażliwość i czujność najczęściej przestaje obowiązywać po zalogowaniu się na konto na Facebooku czy Instagramie. Czy ktoś rozumie te sprzeczności ludzkiej natury?

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Order this issue

Articles

no. 58/2018

Analiza wrażliwości aktywów banku na zmianę stopy procentowej

4.jpg

Wszystkie podmioty, które pozyskują środki pieniężne oraz lokują je na rynku pod postacią różnego rodzaju instrumentów finansowych, powinny dążyć w szczególności do ograniczenia ryzyka poniesienia strat, związanego z niekorzystną zmianą stóp procentowych. Artykuł zawiera przegląd specjalistycznych modeli analizy ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet każdej z nich1.

Read more
no. 58/2018

Rola „wsadu inwestycyjnego” oraz zasady prawidłowego wykonania modelu inwestycyjnego

DiF_20_07.jpeg

Do prawidłowego wykonania każdego modelu finansowego, a w szczególności modelu inwestycyjnego, niezbędne są dane i informacje. Ich zbiór można nazwać „wsadem do modelu inwestycyjnego”. Ponieważ na bazie założeń wynikających z zebranych danych i informacji w pewnym stopniu kreujemy przyszłość w kontekście szacowania przyszłych korzyści dla inwestora, to z dużą pewnością możemy założyć, że prawdopodobieństwo...

Read more
no. 58/2018

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu D&O – na spokojny sen reprezentantów spółki

DiF_20_03.jpeg

Członkowie zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie do pełnej wartości, zgodnie z zapisami art. 299 §1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Istnieje rzecz jasna możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności, jak zresztą wskazuje art. 299 §2 k.s.h. Najczęściej na powyższych informacjach kończy się wiedza o zakresie odpowiedzialności członków zarządu chronionej...

Read more
no. 58/2018

M&A alternatywą dla rozwoju organicznego?

MC_58_13.jpg

Rozwój organiczny to nic innego jak wzrost potencjału firmy w następstwie inwestycji finansowanych kapitałami własnymi przedsiębiorstwa oraz długiem. Niewątpliwie zaletą rozwoju wewnętrznego jest możliwość dostosowania jego tempa do indywidualnych możliwości przedsiębiorstwa. Jednak na jego efekty trzeba czekać dość długo i może okazać się on rozwiązaniem dość kosztochłonnym. Może warto spojrzeć przychylnym...

Read more
no. 58/2018

Inwestor finansowy czy strategiczny?

MC_58_19.jpg

Nie ulega wątpliwości, że polskie przedsiębiorstwa są atrakcyjne zarówno dla inwestorów strategicznych, jak i finansowych. Wybór inwestora najlepszego z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa jest kwestią, która musi zostać każdorazowo indywidualnie przeanalizowana przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu procesu sprzedaży przedsiębiorstwa. Czym się kierować przy podejmowaniu takiej decyzji? Dla...

Read more
no. 58/2018

Rozliczenie transakcji przejęcia – alokacja ceny nabycia

MC_rozliczenie.jpeg

Sprawozdawczość jednostek w sytuacji, gdy dokonywane jest połączenie dwóch podmiotów, szczegółowo reguluje Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Zgodnie ze standardem, aby rozliczyć transakcję przejęcia podmiotu gospodarczego, należy dokonać procesu – powszechnie określanego mianem alokacji ceny nabycia. Proces ten został szczegółowo omówiony w niniejszym...

Read more
no. 58/2018

NDA i LOI – forma, treść oraz odpowiedzialność za naruszenie umów

1.jpg

Transakcje dotyczące fuzji i przejęć ze względu na swój złożony charakter obejmują szereg czynności podejmowanych przez strony. Można wyróżnić kilka ich etapów, których przejście wyznaczają: podpisanie listu intencyjnego, przeprowadzenie badania prawnego (due diligence), zawarcie umowy przedwstępnej czy prowadzenie dalszych negocjacji i wreszcie zawarcie umowy przyrzeczonej (ostatecznej), która realizuje...

Read more
no. 58/2018

Wpływ BEPS na polski system podatkowy

MC_58_84.jpg

Przepisy podatkowe bardzo często nie nadążają za szybko zmieniającą się gospodarką, zwłaszcza jej cyfrową gałęzią. Próbą odpowiedzi na te narastające dysproporcje jest inicjatywa OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mająca na celu wyeliminowanie coraz częstszych praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Wynikiem tych prac jest 15 działań, które w swoim zamierzeniu...

Read more
no. 58/2018

Komercjalizacja i procesy prywatyzacji przedsiębiorstw należących do państwa

Komercjalizacja to skomplikowany proces przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Jakie firmy mogą zostać objęte komercjalizacją? Jak postępuje się z pracownikami komercjalizowanego przedsiębiorstwa? O czym należy pamiętać przy sporządzaniu bilansu zamknięcia/otwarcia czy wyborze członków rady nadzorczej?

Read more
no. 58/2018

Relacja między KSR a MSR

Postępująca globalizacja gospodarki światowej oraz rozwój rynku finansowego wymuszają dostosowanie przepisów w zakresie rachunkowości do bieżącej sytuacji rynkowej. W związku z tym następuje ciągła aktualizacja przepisów krajowych i międzynarodowych. Regulacje, które zostały wydane w innych warunkach społeczno-gospodarczych, wymagają zmian, które są realizowane poprzez aktualizację ustawy o rachunkowości...

Read more
no. 58/2018

Współpraca pomiędzy komitetem audytu a biegłym rewidentem

MC_58_70.jpg

Temat komitetów audytu (KA) wzbudzał wiele emocji na jesieni ubiegłego roku. Spowodowane to było głównie zakończeniem 21 października 2017 r. czteromiesięcznego okresu przejściowego w zakresie wprowadzania zmian dotyczących przepisów o funkcjonowaniu KA w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP). Dla większości emitentów rok kalendarzowy to koniec roku obrotowego, co oznacza, że w ciągu czterech...

Read more
no. 58/2018

Praca działu finansowego oparta na gemba walk

MC_58_37.jpg

Kultura ciągłego doskonalenia docenia osobiste zaangażowanie wszystkich, którzy mają wpływ na procesy, oraz zachęca do poszukiwania usprawnień w miejscu dodawania wartości. Daleka jest natomiast od teoretyzowania i zarządzania zza biurka. Zasada „idź i zobacz” leży w samym sercu filozofii kaizen i dotyczy każdego, kto chce zrozumieć problem zachodzący w procesie. Takie podejście jest już mocno zakorzenione...

Read more
no. 58/2018

Raportowanie niefinansowe czas zacząć...

2254.jpg

Raportowanie informacji niefinansowych polega na ujawnianiu istotnych danych dotyczących co najmniej kwestii: środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Raport społeczny to zwięzły opis modelu biznesowego, opis polityk prowadzonych w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu....

Read more
no. 58/2018

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

MC_58_76.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności są ważnym elementem oceny organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać, czy postawione cele są w ogóle realizowane i na jakim etapie się znajdują. Gdy jasno wskazują, że przedsiębiorstwo osiąga postawione przed nim cele, właściciele firmy wiedzą, że funkcjonuje ona tak, jak należy. W artykule podpowiadamy, jakie są sprawdzone metody opracowywania KPI i zasady skuteczności...

Read more
no. 58/2018

Prawa ręka menedżera. Test systemów do zarządzania projektami

3.jpg

Firmy, które muszą zajmować się wieloma projektami równocześnie, nie mogą polegać tylko na ludzkiej pamięci, aby wszystko było właściwie zorganizowane. Z kolei próba zapanowania nad wszystkimi informacjami i terminami za pośrednictwem poczty e-mail jest – przynajmniej w kwestii produktywności – receptą na katastrofę. Jak zatem realizować projekty na czas i bez przekraczania budżetów? Jakie firmy najbardziej...

Read more
no. 58/2018

Biznes chce się rozwijać – o sytuacji na rynku M&A

wyw.png

Jan Kospin, dyrektor działu Fuzje i Przejęcia w Navigator Capital Group, członek zarządu Navigator Capital Group, o sytuacji na rynku M&A. Rozmawiała Dominika Stefanowska.

Read more
no. 58/2018

RODO dla spóźnialskich

MC_58_04.jpg

Jest czerwiec, a to oznacza, że dyrektywa unijna RODO weszła niedawno w życie. Z badań przeprowadzonych przez firmę Dell na początku br. wynika, że tylko 3% przedsiębiorstw było gotowych na wprowadzenie rozporządzenia w swoich strukturach organizacyjnych. Dostosowywanie przedsiębiorstwa do nowych przepisów o ochronie danych osobowych oznacza dla firm wielomiesięczne przygotowania. Pół roku przed wprowadzeniem...

Read more
no. 58/2018

Zmiany w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

MC_58_07.jpg

Nie ulega wątpliwości, że rzetelnie przeprowadzone badanie przez niezależnego biegłego rewidenta (BR) podnosi wiarygodność sprawozdania finansowego. Zwieńczeniem badania jest pisemny raport („sprawozdanie z badania”) sporządzany przez BR, w którym zawarta jest jego opinia na temat sprawozdania finansowego.

Read more
no. 58/2018

Czy Twój dział lub firma są podatne na mobbing lub dyskryminację?

4908.jpg

Zarówno artykuł, jak i zawarty w nim test stworzone zostały z myślą o osobach zarządzających firmami i ich poszczególnymi działami. Mają uwrażliwić je na charakterystyczne sygnały, które powinny wywoływać refleksję i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, działanie. Niekoniecznie wskazują one na występowanie mobbingu lub dyskryminacji: mogą raczej sugerować istnienie podatnego na nie środowiska. Czasem wystarczą...

Read more
Open access no. 58/2018

XVII Międzynarodowy Kongres już 27–28 września w Krakowie!

Już po raz 17 Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zaprasza we wrześniu do Krakowa na Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Antykorupcji i Zwalczania Oszustw wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Read more

Advertisement