Artykuł przedstawia sposób obliczania cyklu konwersji gotówki. Wyjaśnia szczegółowo i na przykładzie wpływ długości tego cyklu na wielkość zapotrzebowania na kapitał pracujący. Prezentuje możliwe, praktyczne działania zwiększające sprawność gospodarowania składnikami kapitału pracującego (zapasami, należnościami i zobowiązaniami). Wskazuje, że prowadzą one do skrócenia cyklu konwersji gotówki i w efekcie do korzystnej redukcji zapotrzebowania na kapitał pracujący.

Zarządzanie cyklem konwersji gotówki i jego wpływ na zapotrzebowanie na kapitał pracujący

Cykl konwersji gotówki (CCC) wskazuje przeciętny czas, jaki mija od wydania gotówki na zakup materiałów i surowców do momentu wpływu środków pieniężnych ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów lub usług. Długość cyklu zależy od szybkości rotacji składników kapitału pracującego, tj. szybkości rotacji zapasów (DIO), należności (DSO) oraz zobowiązań (DPO). Skracanie długości cyklu konwersji gotówki jest korzystne, gdyż skutkuje zmniejszeniem wielkości potrzebnego dodatkowego finansowania kapitału obrotowego netto (zmniejszeniem zapotrzebowania na kapitał pracujący).

Kapitał pracujący (ang. working capital), zwany inaczej kapitałem obrotowym netto, to różnica między majątkiem obrotowym (aktywami bieżącymi) a krótkoterminowymi zobowiązaniami. Obliczając kwotę kapitału pracującego przedsiębiorstwa, uwzględnia się takie pozycje, jak:

  • dla majątku obrotowego: zapasy, należności wymagalne w okresie nie dłuższym niż 1 rok, krótkoterminowe inwestycje (w tym środki pieniężne) oraz krótkoterminowe RMK czynne,
  • dla zobowiązań krótkoterminowych: zobowiązania wymagalne w okresie nie dłuższym niż 1 rok, krótkoterminowe rezerwy, RMK bierne oraz krótkoterminowe finansowanie dłużne (kredyty, pożyczki, cash-pooling itd.).

Kapitał pracujący pokazuje kwotę środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia codziennych operacji gospodarczych przedsiębiorstwa. W zależności od wzajemnego stosunku wartości majątku obrotowego oraz krótkoterminowych zobowiązań, kapitał pracujący przedsiębiorstwa może być dodatni, zerowy lub ujemny. Wielkości te stanowią istotne wskazówki co do płynności i stabilności finansowej przedsiębiorstwa, i tak:

  • dodatni kapitał pracujący – świadczy o zdrowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, czyli majątek obrotowy jest większy niż krótkoterminowe zobowiązania,
  • zerowy kapitał pracujący – jest to sytuacja akceptowalna i oznacza, że aktywa obrotowe są w pełni finansowane zobowiązaniami krótkoterminowymi. Należy wówczas zwracać uwagę, aby te aktywa nie miały charakteru długoterminowego (np. należności handlowe wymagalne w okresie dłuższym niż 1 rok) i by były płynne (tj. mogły być w miarę szybko zamienione na gotówkę). Poziom kapitału pracującego bliski zeru występuje w praktyce raczej rzadko,
  • ujemny kapitał pracujący – jest generalnie wskazówką niekorzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i oznacza, że jego zobowiązania krótkoterminowe przewyższają wartość majątku obrotowego. Taka sytuacja wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z bieżącą płynnością w niedalekiej przyszłości. Nie dotyczy to tylko niektórych branż, takich jak np. duże firmy handlowe, które dzięki bieżącemu inkasowaniu gotówki oraz długim terminom płatności do swoich dostawców zapewniają sobie wolne środki pieniężne i płynność finansową, co pozwala im całkiem dobrze funkcjonować nawet przy ujemnym kapitale obrotowym.

Zapewnienie odpowiedniego finansowania kapitału pracującego oraz sprawne zarządzanie tworzącymi go składnikami, czyli przede wszystkim zapasami, należnościami z tytułu dostaw i usług (tzw. należności handlowe), zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług (tzw. zobowiązania handlowe) jest jednym z ważniejszych obszarów sterowania finansami przedsiębiorstwa. Służyć ma ono utrzymywaniu optymalnego poziomu płynności finansowej, zapewnieniu stabilności finansowej przedsiębiorstwa oraz ma umożliwiać maksymalizowanie jego rentowności.

Celem zarządzania kapitałem pracującym oraz jego finansowaniem powinno być dążenie do:

  • optymalizacji wielkości i struktury aktywów bieżących pod kątem minimalizacji kosztów ich utrzymania,
  • kształtowania takiej struktury źródeł finansowania tych aktywów, która będzie sprzyjać minimalizacji kosztów ich finansowania (czyli tym samym maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa).

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tekst otwarty Promocyjny nr 81/2022

Cyfrowe sposoby na oszczędności w firmie. Redukcja kosztów dzięki robotyzacji procesów biznesowych

Cyfrowe sposoby na oszczędności w firmie. Redukcja kosztów dzięki robotyzacji procesów biznesowych

Jedna ze spółek audytorskich z tzw. Wielkiej Czwórki w wyniku robotyzacji przetwarzania faktur zmniejszyła liczbę potrzebnych na ten proces roboczogodzin o 75%, przy redukcji błędów z poziomu 0,53% do 0,047%, więc ponad dziesięciokrotnie. Źródła, która to firma są objęte tajemnicą. Być może dlatego, że wstydzi się przyznać, iż robotyzację wprowadziła tak późno. Ten argument dla zarządu za robotyzacją można zwieńczyć zwrotem: „Korzystajmy z doświadczeń innych, a nie z ich kosztownych porad”.

Czytaj więcej

AI i dane zapewnią rozwój w kryzysie

AI i dane zapewnią rozwój w kryzysie

COVID-19 głęboko zmienił sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Zmiany te doprowadziły do eksplozji nowych technologii i innowacji, zmuszając biznes do szybkiego dostosowania się – w przeciwnym razie konkurenci osiągną lepsze wyniki. Wyjaśniamy, dlaczego AI i systemy do analiz danych są niezbędne, by rozwijać się w obecnych czasach.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.