Transformacja procesu zakupowego zawsze powinna obejmować te same kroki, niezależnie od branży. Już na samym początku wiele firm pomija zwykle najbardziej oczywisty, a zarazem bardzo potrzebny krok – analizę i segmentację wydatków. Należy skonsolidować wszystkie produkty i usługi, które kupuje dana organizacja lub grupa kapitałowa. I nie ma znaczenia, czy organizacja jest scentralizowana, czy silnie podzielona regionalnie.

Uzyskane w ten sposób dane grupujemy według rodzajów wydatków, czyli tworzymy tzw. kategorie zakupowe (np. beton, flota samochodowa, woda w baniakach, energia elektryczna, folia stretch, opakowania, ulotki marketingowe itp.), a następnie grupujemy je według poziomu wydatków w danym roku. Pozwala to na ustalenie priorytetów w pracy działu zakupów, tzn. od jakich kategorii powinniśmy rozpocząć nasze działania optymalizacyjne. Z reguły kilka kategorii zakupowych generuje 80% naszego budżetu zakupowego, a by je kupić, poświęcamy tylko 20% naszego czasu (są to kategorie z grupy A). Po przeciwnej stronie mamy kategorie grupy C, na które wydajemy tylko 5% budżetu, ale zajmują one ponad 50% naszego czasu. Dla każdej z tych grup musimy korzystać z innych narzędzi zakupowych. Dla kategorii A na pewno będzie to tworzenie strategii zarządzania kategorią, analiza TCO (całkowitych kosztów użytkowania), 5 sił Portera czy cost breakdown. Z kolei dla kategorii C naszym głównym celem powinno być obniżenie kosztów procesu zakupowego i ich realizacji, aby zaoszczędzony czas poświęcić na ważne kategorie A, np. na jego automatyzację z wykorzystaniem katalogów.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Czytaj więcej

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

MC_70_66.jpg

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama