Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych). Pomimo doniosłości układu jego charakter prawny nie został rozstrzygnięty. Układ ma wielowymiarowy charakter i zawiera w sobie elementy materialnoprawne i proceduralne.

Przekonujące wydaje się stanowisko reprezentowane przez A.J. Witosza, według którego układowi konstrukcyjnie najbliżej do uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego. Zgromadzenie wierzycieli jest swego rodzaju organem postępowania restrukturyzacyjnego, które wypowiada się w przedmiocie przyjęcia układu. Przyjęcie układu jest warunkowane aprobatą większości biorących udział w głosowaniu – nie są wymagane jednomyślność ani udział w głosowaniu wszystkich wierzycieli. Propozycje układowe spełniają z kolei funkcję projektów uchwał. Ostatnim etapem jest ocena przez sąd przyjętego układu, która wyraża się w postanowieniu o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia układu1.

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny należy do kluczowych elementów postępowania restrukturyzacyjnego. Na jego treść składają się m.in. opis przedsiębiorstwa dłużnika, analiza przyczyn jego trudnej sytuacji ekonomicznej, proponowana strategia dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, a także opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych z harmonogramem ich wdrożenia, wraz z prognozą w zakresie zysków i strat na kolejne pięć lat.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Czytaj więcej

Rozwiązania teorii ograniczeń w dystrybucji ‑ zarządzanie zapasami

MC_70_33.jpg

Jak to się dzieje, że sklepy nie utrzymują odpowiednich zapasów, aby zabezpieczyć popyt klientów? Pomimo że w każdym sklepie piętrzą się zapasy, nie możemy znaleźć tego, czego potrzebujemy. Dlaczego sklepy nie robią tego prawidłowo?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama