Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych). Pomimo doniosłości układu jego charakter prawny nie został rozstrzygnięty. Układ ma wielowymiarowy charakter i zawiera w sobie elementy materialnoprawne i proceduralne.

Przekonujące wydaje się stanowisko reprezentowane przez A.J. Witosza, według którego układowi konstrukcyjnie najbliżej do uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego. Zgromadzenie wierzycieli jest swego rodzaju organem postępowania restrukturyzacyjnego, które wypowiada się w przedmiocie przyjęcia układu. Przyjęcie układu jest warunkowane aprobatą większości biorących udział w głosowaniu – nie są wymagane jednomyślność ani udział w głosowaniu wszystkich wierzycieli. Propozycje układowe spełniają z kolei funkcję projektów uchwał. Ostatnim etapem jest ocena przez sąd przyjętego układu, która wyraża się w postanowieniu o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia układu1.

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny należy do kluczowych elementów postępowania restrukturyzacyjnego. Na jego treść składają się m.in. opis przedsiębiorstwa dłużnika, analiza przyczyn jego trudnej sytuacji ekonomicznej, proponowana strategia dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, a także opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych z harmonogramem ich wdrożenia, wraz z prognozą w zakresie zysków i strat na kolejne pięć lat.

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Pożegnanie z SCM? Nowa normalność w łańcuchach dostaw

Światowa gospodarka zdaje się podnosić z kolan w – określonej przez ekspertów – fazie poprzedzającej nową normalność (pre-new normal)1. Mimo niewątpliwie tragicznego charakteru samej pandemii, jej skutki – szczególnie te biznesowe – można podzielić na negatywne i pozytywne. Adaptacja nowych sposobów komunikacji, pracy czy zarządzania została wymuszona w firmach na całym świecie. Czy wrócimy do klasycznych podejść i metod? Jak wyglądać będą poszukiwania, negocjacje i współpraca z dostawcami? Czy wyciągniemy długofalowe wnioski i zabezpieczymy swoje organizacje, korzystając z doświadczeń, rozwiązań i zmian, jakie przyniosły ostatnie miesiące?

Czytaj więcej

Kontrola wewnętrzna jako element zarządzania

Kontrola wewnętrzna jako element zarządzania

Kontrola wewnętrzna jest niezbędnym elementem, który powinien zostać zaimplementowany w każdym przedsiębiorstwie, bowiem kontrola, identyfikacja, analiza i ocena wszelkiego rodzaju ryzyk stanowi prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system, który jest integralną częścią sprawnie funkcjonującej nowoczesnej organizacji. Wspiera nie tylko skuteczne i efektywne działanie procesów biznesowych, ale – co jest niezwykle istotne – nadaje kształt i określa zasady współpracy, przepływu informacji oraz monitorowania działań w ramach całej organizacji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama