W pierwszej części niniejszego artykułu wykazałem, że technika SMED jest bardzo prostym podejściem dającym niezwykłe rezultaty. Wszystkie techniki doskonalące pracę czy procesy mają jedną cechę wspólną – im więcej prób, im więcej praktyki, tym te działania dostarczają lepszych efektów. Teoretyczne minimum jest niezbędne, aby opanować odpowiednią metodykę, natomiast im szybciej przejdziemy do działania, tym szybciej odczujemy korzyści płynące z doskonalenia.

W niniejszym artykule przeanalizujemy proces przezbrojenia maszyny produkcyjnej. Posłużą nam do tego informacje i pomiary zebrane z hali produkcyjnej, ponieważ, jak już wiemy, jedyne wiarygodne dane możemy zdobyć, wybierając się do gemba. Przedstawiony proces jest pewnym uproszczeniem prawdziwego, obserwowanego przezbrojenia oraz efektów warsztatów kaizen. Należy zdawać sobie sprawę, że każde przezbrojenie, nawet identycznych maszyn, jednak w różnych firmach, ma diametralnie różny charakter. Wiedza i doświadczenie personelu mają ogromny wpływ na podjętą metodologię działań, a otwartość na krytykę będzie warunkować osiągnięcie efektów w przyszłości.

Obserwacja stanu obecnego

Podczas realizacji technik doskonalących procesy żadna czynność nie jest tak istotna jak umiejętność obserwacji i dokumentowania zaobserwowanych faktów. To w końcu na ich podstawie będziemy rozmawiać ze współpracownikami i wspólnie opracowywać rozwiązania. Warto więc zawczasu przygotować narzędzia służące do dokumentacji obserwowanego stanu obecnego.

Jak pisałem w części pierwszej, niezbędne są takie narzędzia jak stoper czy kamera, jednak ważna jest również kartka papieru. W naszym przykładzie posłużyły nam dwa dokumenty:

  • Odręcznie narysowana mapa rejonu, w którym stoi interesująca nas maszyna. Mapa ta pomogła nam dokumentować wszystkie ruchy operatora, zaznaczyć kolejność odwiedzanych miejsc oraz finalnie zwizualizować całą pokonaną drogę, jaką operator musiał przebyć, przezbrajając maszynę. Mapę tę przedstawia Rysunek 1 – obrazuje on drogę przebytą przez operatora podczas przezbrojenia i numerację etapów;
  • Arkusz podziału pracy, na którym odnotowaliśmy każdą czynność, jaką operator wykonywał podczas przezbrojenia. Tabela 1 pokazuje układ tego dokumentu oraz poszczególne czynności, jakie zarejestrowaliśmy podczas obserwacji, kolejność ich realizacji oraz czas ich trwania. Widać w nim zapiski poszczególnych kroków operatora – dokąd poszedł i co robił oraz jak długo trwała dana czynność.

Notatki i wizualizacja muszą być ze sobą spójne, aby pokazywały całkowity obraz naszych obserwacji wszystkim uczestnikom spotkania.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama