Dziś w każdym ogłoszeniu o pracę na stanowisko „zakupowe” (lub pokrewne) jednym z wymogów jest doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli procedur zakupowych na każdym poziomie procesu. Funkcja zaopatrzenia zmieniła się z podstawowego zarządzania zakupami i nadzorowania transakcji w bardziej holistyczny, złożony proces biznesowy, mający duży wpływ na działalność całej firmy. Wspiera on finanse przedsiębiorstwa, decyzje operacyjne, a także ogranicza ryzyko w całym łańcuchu dostaw.

Proces zakupu w zależności od organizacji może być mniej lub bardziej skomplikowany. Zamówienia strategiczne obejmują całą organizację. Wymagają zaangażowania wszystkich działów i obszarów funkcjonalnych w firmie, angażują ludzi, procesy i technologie. Rolą działu zakupów jest pozyskanie, zakup i dostawa materiałów/towarów i usług w jak najlepszej cenie z możliwym najkrótszym terminem dostawy oraz z długim terminem płatności. Dział zakupów wyznacza ogólny kierunek zakupów zgodny ze strategią biznesową firmy na podstawie opracowanych procedur strategicznych, operacyjnych i kontrolnych. Oznacza to, że na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym muszą istnieć solidne i łatwe do zrozumienia procedury zakupów dla zarządu firmy, bez możliwości popełnienia błędu. Dobrze opracowane procedury mają bezpośredni wpływ na koszty firmy i zabezpieczenie ciągłości łańcucha dostaw.

Procedury są opracowane w celu zapewnienia pomocy kierownictwu przy tworzeniu instrukcji i regulaminów mających na celu usprawnienie kontroli wewnętrznej i zoptymalizowanie procesów przy jednoczesnej ochronie interesów firmy.

Procedura na poziomie strategicznym obejmuje zagadnienia związane z cała firmą i ma zapewnić:

  • poprawny podział obowiązków w obrębie różnych warstw zarządzania,
  • stworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjny i najlepszy w swojej klasie proces zaopatrzenia,
  • sprostanie lub przewyższenie wymagań klientów,
  • zaangażowanie dostawców we wzajemne korzystne relacje,
  • innowacyjne i oszczędne procesy i systemy,
  • przyciągnięcie, rozwinięcie i utrzymanie silnego zespołu zmotywowanych profesjonalistów,
  • uzyskanie lepszych niż konkurencja cen i znaczenia ze strony dostawców.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Czytaj więcej

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

MC_70_66.jpg

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama