Automatyzacja działań marketingowych i sprzedażowych niesie ze sobą wiele korzyści, z których najbardziej oczywistymi są m.in. zwiększenie sprzedaży produktów, szybsza komunikacja z klientem czy zachęcenie e-nabywcy do finalizacji zamówienia. Coraz częściej docenianą zaletą tego rozwiązania jest również jego wpływ na optymalizację kosztów związanych z realizacją procesów marketingowo-sprzedażowych. Nie dziwi zatem, że z systemów tego rodzaju korzysta coraz więcej administratorów sklepów internetowych, a także platform B2B, za pomocą których możliwe jest składanie zamówień.

Czemu służy automatyzacja działań marketingowych i sprzedażowych?

W działalności sprzedażowej samo gromadzenie leadów jest wierzchołkiem góry lodowej – nie każdy bowiem klient, który pozostawił kontakt na stronie, jest faktycznie gotowy do kupienia produktu. Często potrzebuje on dodatkowych informacji, oczekuje przedstawienia konkretnej oferty, a także liczy na dodatkowe „zachęty”, które wpłyną na wzrost jego gotowości zakupowej. Nierzadko również, by skłonić nabywcę do zakupu, trzeba nawiązać z nim bardziej trwałą relację, opartą na edukacji, a to z kolei jest procesem czaso- i kosztochłonnym. Wraz z tym pojawia się potrzeba specjalizacji obsługi w taki sposób, by przebiegała ona sprawnie, nie była natarczywa, ale jednocześnie nie generowała zbyt dużych kosztów, związanych z zaangażowaniem pracowników działu handlowego w kontakt z klientem. Z drugiej strony, dość dużym ograniczeniem sprzedaży w kanale elektronicznym jest to, że sprzedawca nie zawsze może oddziaływać na klienta w czasie rzeczywistym, tak jak ma to miejsce w przypadku sprzedaży bezpośredniej. Właśnie dlatego jedną z głównych bolączek e-commerce są porzucone koszyki zakupowe, co praktycznie nie zdarza się podczas kupowania poza siecią.

Do rozwiązania opisanych wyżej problemów często wykorzystywano narzędzia analityczne, które gromadziły dane pozwalające bardziej lub mniej trafnie ocenić, z jakiego powodu klient zrezygnował z finalizacji transakcji. Niemniej jednak analiza zawartych w nich informacji wymagała posiadania dość szerokiej wiedzy analitycznej, odnosiła się też do danych historycznych, a zatem nie pozwalała na podejmowanie działań sprzedażowych w czasie rzeczywistym. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi automatyzacja działań marketingu i sprzedaży. Współczesne rozwiązania IT pozwalają na gromadzenie danych na temat potencjalnych klientów pochodzących z różnych źródeł, w tym z wyszukiwarek internetowych, mediów społecznościowych, stron firmowych, a także aplikacji mobilnych. Rozwiązania te umożliwiają dość trafne rozpoznanie potrzeb klientów (na podstawie historii ich zakupów czy produktów, którymi są zainteresowani), a także zaplanowanie i realizację różnych kampanii marketingowych adresowanych do wyodrębnionych segmentów rynku. W efekcie, mimo że część działań związanych z obsługą marketingowo-sprzedażową automatyzuje się, możliwe jest zachowanie spersonalizowanego przekazu marketingowego i dopasowanie działań z zakresu obsługi do potrzeb konkretnego klienta.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama