Zakupy mogą robić niezły bałagan w firmie. Wystarczy, że kupcy skoncentrują się wyłącznie na negocjowaniu ceny materiałów oraz kosztów transportu i przez to firma może mieć masę kłopotów. Przede wszystkim zaburzenie płynności finansowej, która szczególnie dziś jest pod parasolem ochronnym. W artykule piszę o tym, jak spojrzeć szerzej na rolę zakupów, by mieć pewność, że nasi „zakupowcy” działają w 100% na rzecz bezpieczeństwa materialnego firmy.

Czym są zakupy?

Aby upewnić się, że wszyscy tak samo rozumiemy funkcję zakupów w firmie, doprecyzuję ich definicję. Zakupy to te działania, które prowadzą do podpisania kontraktu z dostawcą.

Definicja ta oddziela działania taktyczno-strategiczne, związane z poszukiwaniem i doborem dostawców, od codziennych działań operacyjnych zaopatrzenia. W tym artykule skupię się właśnie na funkcji zakupowej.

Cel funkcji zakupowej

Jeśli chcemy przystąpić do zdefiniowania KPI dla jakiegokolwiek działu, punktem wyjścia jest ustalenie jego celu. Cel ten powinien być wyczerpujący i nieskupiający się na zadaniach, ale na tym, w jaki sposób dział ma wspierać osiąganie celów przedsiębiorstwa. Cele przedsiębiorstwa są zawsze dwa: zyskowność i płynność finansowa.

Zastanówmy się zatem, w jaki sposób możemy zdefiniować cel działu zakupów uwzględniając cel firmy, i oceńmy kilka przykładowych celów postawionych przed działem zakupów. Uwaga! Przykłady, które podaję, nie są przeze mnie wymyślone, lecz obrazują cele, które towarzyszyły działom zakupów, kiedy rozpoczynałam z nimi pracę.

Sytuacja 1

Naszym celem jest wynegocjowanie najniższych możliwych cen z dostawcami, przy najniższych możliwych kosztach transportu i z najdłuższym możliwym terminem płatności.

Komentarz

W zasadzie wydawałoby się, że w tym celu zadbano o zyskowność, a dokładniej KOSZTY, na co wskazują cena i koszty transportu. Z kolei dbałość o termin płatności, mający wpływ na cykl gotówkowy, ma szansę wpłynąć na bezpieczeństwo płynności finansowej. W zasadzie.

Ale czy to jest wystarczające? Czy skupienie się wyłącznie na kosztach rzeczywiście poprawi zyskowność, a skupienie wyłącznie na terminie płatności poprawi płynność?

Sytuacja 2

Naszym celem jest poszukiwanie wiarygodnych dostawców dostarczających terminowo oraz zgodnie ze specyfikacją, przy zapewnieniu najniższych możliwych cen, przy najniższych możliwych kosztach transportu i z najdłuższym możliwym terminem płatności.

Komentarz

Mamy postęp! Zwrócenie uwagi na terminowość i zgodność ze specyfikacją ma znaczenie dla zyskowności, kosztów wytworzenia oraz płynności finansowej. Terminowe dostawy pozwalają uniknąć sytuacji, w których plan produkcji nie może być realizowany z powodu braku materiałów (przychód: brak opóźnień w dostawach do klienta, koszt: brak przestojów na produkcji), a zgodność ze specyfikacją zapewnia, że proces wytwórczy realizowany jest przy optymalnych parametrach wejściowych materiału, czyli jego wymaganej jakości. Ponadto terminowość zapewnia nam brak konieczności utrzymania zapasów na wypadek opóźnień w dostawach. A poziom zapasu ma wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Czy to wszystko? Czy tak sformułowany cel jest wystarczający? Niestety nie. Musimy wymagać od zakupów jeszcze więcej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Czytaj więcej

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

MC_70_66.jpg

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama