Każdy zamek można otworzyć, potrzeba tylko odpowiedniego klucza. Podobnie jest w e-commerce. Aby sprawdzić, czy biznes przynosi zyski, trzeba zmierzyć to odpowiednimi wskaźnikami.

KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, są miernikami wyników, stanowią również benchmark do kolejnych działań. Dla przedsiębiorcy jest to narzędzie do bieżącej kontroli planu oraz sposób na weryfikację efektów, jakie przynosi wybrana strategia i czy realizowane są założone cele. Jest wiedzą obiektywną, pomaga planować, podejmować decyzje i reagować na nadchodzące problemy (wcześniej widać tendencje, czy planowany cel będzie osiągnięty i w jakim stopniu). Pozwala to na ułożenie prostego i zrozumiałego sposobu prezentowania wyników i na wyciąganie wniosków. KPI są nieodzownym elementem tworzenia strategii firmy, zarówno w krótko-, jak i długoterminowym założeniu.

Aby ustalić KPI, najlepiej wyjść od wcześniejszych danych, do których później można odnieść wyliczenia. Najbardziej obiektywnym i najłatwiejszym sposobem jest analiza Google Analytics, jeśli jest podpięta pod e-sklep. Narzędzie to pokazuje wszystkie informacje na temat sprzedaży – można znaleźć mnóstwo wskaźników, danych i wyników, które pokazują, jak do tej pory rozwijał się biznes. Jeśli firma dopiero zaczyna sprzedaż, warto poszukać benchmarków z rynku, przyjrzeć się konkurencji i zweryfikować, jakie wyniki może osiągnąć firma.

Co warto mierzyć?

Na jakich wskaźnikach się skupić? W zależności od modelu biznesowego i planowanych działań analitycy zwracają uwagę na różne wskaźniki. Jednak istnieje grupa uniwersalnych, które są kluczowe w każdym e-biznesie.

Punktem wyjścia do decyzji, jakie KPI są istotne w przedsiębiorstwie, jest weryfikacja strategii organizacji – do czego dąży, czy istotny jest mocny wzrost przychodów, zwiększenie produktów w ofercie, a może dotarcie do największej liczby osób w początkowej fazie biznesu z mniejszym naciskiem na koszty lub wprost przeciwnie, optymalizacja kosztów i wyrobienie jak najlepszego ROI? Każdy menedżer lub właściciel analizuje własne potrzeby i problemy firmy oraz plany, jakie chce osiągnąć, dobierając do nich odpowiednie wskaźniki.

Liczba wskaźników nie powinna być zbyt duża; należy wykluczyć wskaźniki konkurujące ze sobą i pracować na tych, na które ma się realny wpływ. Wskazana jest obserwacja i analizowanie innych wyników, jednak kluczowa będzie weryfikacja KPI zgodnie z przyjętą strategią.

Najbardziej kluczowe KPI dla e-biznesu

1) ROI (ang. Return on Investment) – zwrot z inwestycji

Jest głównym wskaźnikiem rentowności firmy. Zawiera informacje na temat tego, jaki zysk osiąga się z zainwestowanego wkładu. Można go liczyć ogólnie dla firmy, ale także dla poszczególnych aspektów działalności, np. reklamy. Wynik można pokazać procentowo lub liczbowo. ROI pokazuje opłacalność działań w firmie. Niestety, jego wadą jest to, że jest on wyliczany od wartości rynkowej firmy, dostarcza informacji o zdolności wypracowywania przez nią zysków, jednak nie uwzględnia przyczyn, które mają istotny wpływ na ich wielkość. Dopiero po ich uwzględnieniu można szacować, czy te powody mają szansę trwać w przyszłości i zachować ciągłość wzrostów. Jest jednak bardzo intuicyjny i przy zachowaniu odpowiednich warunków umożliwia rzetelną weryfikację. Gdy współczynnik jest niski, można założyć, że poniesione wydatki są mało efektywne i mogą przewyższać osiągnięty zysk. Wysokie ROI świadczy o niskim koszcie osiągnięcia celu, czyli w przypadku e-commerce – sprzedaży.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rewitalizacja efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji a ryzyko presonalne

MC_66_88.jpg

Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, to umiejętności, talenty, zachowania, kompetencje – to wartość. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności funkcjonowania i wartości przedsiębiorstwa. Proces ten wiąże się bezpośrednio z ryzykiem, a sposób zarządzania kapitałem ludzkim determinuje poziom ryzyka personalnego. Ryzyko personalne można modelować, stosując rewitalizację efektywności zarządzania kapitałem ludzkim.

Czytaj więcej

Proces realizacji zamówienia zdolny do generowania zysku, czyli ciąg dalszy o KPI

MC_66_38.jpg

W poprzednim, 65., wydaniu magazynu „Finanse + Controlling” rozpoczęliśmy cykl artykułów na temat KPI, których zadaniem jest zapewnienie zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku. Skupiliśmy się wówczas na wskaźnikach dla procesów sprzedaży i zakupów. Tym razem przyjrzymy się opomiarowaniu procesu realizacji zamówienia, zwanego inaczej strumieniem wartości.

Czytaj więcej

Teoria ograniczeń

Teoria ograniczeń (TOC, Theory of Constraints) to metoda zarządzania, sformułowana przez dr. Eliyahu M. Gold- ratta w latach 70. XX w. U jej podstaw leży założenie, że osiągnięcie długotrwałych zysków jest możliwe, jeśli przedsiębiorstwo właściwie zarządza ograniczeniami, czyli tak zwanymi wąskimi gardłami.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama