Każdy zamek można otworzyć, potrzeba tylko odpowiedniego klucza. Podobnie jest w e-commerce. Aby sprawdzić, czy biznes przynosi zyski, trzeba zmierzyć to odpowiednimi wskaźnikami.

KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, są miernikami wyników, stanowią również benchmark do kolejnych działań. Dla przedsiębiorcy jest to narzędzie do bieżącej kontroli planu oraz sposób na weryfikację efektów, jakie przynosi wybrana strategia i czy realizowane są założone cele. Jest wiedzą obiektywną, pomaga planować, podejmować decyzje i reagować na nadchodzące problemy (wcześniej widać tendencje, czy planowany cel będzie osiągnięty i w jakim stopniu). Pozwala to na ułożenie prostego i zrozumiałego sposobu prezentowania wyników i na wyciąganie wniosków. KPI są nieodzownym elementem tworzenia strategii firmy, zarówno w krótko-, jak i długoterminowym założeniu.

Aby ustalić KPI, najlepiej wyjść od wcześniejszych danych, do których później można odnieść wyliczenia. Najbardziej obiektywnym i najłatwiejszym sposobem jest analiza Google Analytics, jeśli jest podpięta pod e-sklep. Narzędzie to pokazuje wszystkie informacje na temat sprzedaży – można znaleźć mnóstwo wskaźników, danych i wyników, które pokazują, jak do tej pory rozwijał się biznes. Jeśli firma dopiero zaczyna sprzedaż, warto poszukać benchmarków z rynku, przyjrzeć się konkurencji i zweryfikować, jakie wyniki może osiągnąć firma.

Co warto mierzyć?

Na jakich wskaźnikach się skupić? W zależności od modelu biznesowego i planowanych działań analitycy zwracają uwagę na różne wskaźniki. Jednak istnieje grupa uniwersalnych, które są kluczowe w każdym e-biznesie.

Punktem wyjścia do decyzji, jakie KPI są istotne w przedsiębiorstwie, jest weryfikacja strategii organizacji – do czego dąży, czy istotny jest mocny wzrost przychodów, zwiększenie produktów w ofercie, a może dotarcie do największej liczby osób w początkowej fazie biznesu z mniejszym naciskiem na koszty lub wprost przeciwnie, optymalizacja kosztów i wyrobienie jak najlepszego ROI? Każdy menedżer lub właściciel analizuje własne potrzeby i problemy firmy oraz plany, jakie chce osiągnąć, dobierając do nich odpowiednie wskaźniki.

Liczba wskaźników nie powinna być zbyt duża; należy wykluczyć wskaźniki konkurujące ze sobą i pracować na tych, na które ma się realny wpływ. Wskazana jest obserwacja i analizowanie innych wyników, jednak kluczowa będzie weryfikacja KPI zgodnie z przyjętą strategią.

Najbardziej kluczowe KPI dla e-biznesu

1) ROI (ang. Return on Investment) – zwrot z inwestycji

Jest głównym wskaźnikiem rentowności firmy. Zawiera informacje na temat tego, jaki zysk osiąga się z zainwestowanego wkładu. Można go liczyć ogólnie dla firmy, ale także dla poszczególnych aspektów działalności, np. reklamy. Wynik można pokazać procentowo lub liczbowo. ROI pokazuje opłacalność działań w firmie. Niestety, jego wadą jest to, że jest on wyliczany od wartości rynkowej firmy, dostarcza informacji o zdolności wypracowywania przez nią zysków, jednak nie uwzględnia przyczyn, które mają istotny wpływ na ich wielkość. Dopiero po ich uwzględnieniu można szacować, czy te powody mają szansę trwać w przyszłości i zachować ciągłość wzrostów. Jest jednak bardzo intuicyjny i przy zachowaniu odpowiednich warunków umożliwia rzetelną weryfikację. Gdy współczynnik jest niski, można założyć, że poniesione wydatki są mało efektywne i mogą przewyższać osiągnięty zysk. Wysokie ROI świadczy o niskim koszcie osiągnięcia celu, czyli w przypadku e-commerce – sprzedaży.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama