Szefom działów HR wydaje się, że doskonale wiedzą, co najlepiej motywuje menedżerów w ich organizacjach oraz że potrafią stworzyć takie pakiety wynagrodzeń, które będą idealnie dostosowane do potrzeb pracowników.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie Bigram, IDEA! Human Capital i Legg Mason, którego wyniki zaprezentowano w raporcie „Motywacje menedżerów 2016”, kadrę menedżerską najbardziej motywuje wynagrodzenie zasadnicze, a w dalszej kolejności także premie i prowizje, bonusy i nagrody finansowe. Na kolejnych pozycjach w rankingu plasują się relacje z przełożonymi, samodzielność stanowiska, możliwość rozwoju zawodowego czy też zapewnienie przez pracodawcę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Co ciekawe badaniu poddano nie tylko kadrę menedżerską, ale także przedstawicieli działów HR, którzy mieli opowiedzieć o swoich doświadczeniach zdobytych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Wydawać by się mogło, że odpowiedzi obu grup powinny być spójne, tymczasem stwierdzono istotne rozbieżności.

Analizując wyniki badań, można zauważyć, że co prawda obie grupy całkowicie zgodnie wskazały, że największą siłą napędową jest właśnie wynagrodzenie zasadnicze, ale już w przypadku innych motywatorów miały zupełnie różne zdanie. Okazało się bowiem, że działy HR nie doceniają istoty atmosfery pracy ani relacji z przełożonymi, które dla menedżerów są niezmiernie ważnymi czynnikami. Jednocześnie przeceniają możliwości rozwoju zawodowego oraz prestiżu i stabilności firmy.

Niezwykle interesujące okazały się także wnioski płynące z badań dotyczących pozapłacowych form wynagradzania. Okazało się bowiem, że świadczeniami, które najbardziej przemawiają do wyobraźni menedżerów i których zapewnianie z całą pewnością będzie mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji o podjęciu czy zmianie pracy są: samochód służbowy, opieka medyczna oraz szkolenia. W porównaniu z zeszłorocznym badaniem wśród kadry menedżerskiej na popularności straciły jednak prenumeraty pism branżowych, tzw. złoty spadochron oraz sprzęt dobrej jakości.

Mając to na uwadze oraz obserwując aktualne trendy, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że na atrakcyjności będzie zyskiwała dywersyfikacja świadczeń oraz ich dopasowanie do potrzeb i oczekiwań konkretnych menedżerów. Niewątpliwie jednak podstawowe znaczenie będzie miała wysokość tak stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzeń. Stąd tak silne dążenie do poszukiwania rozwiązań zapewniających efektywność kosztową dokonywanych wypłat.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama