Budowanie systemu kontroli jakości, modeli controllingowych czy monitoring prawidłowości własnych decyzji to jedne z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym i świadomym menedżerem. Otwartość na krytykę, a także stworzenie środowiska, które będzie wspierało krytyczne myślenie oraz odpowiednie dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, są nieocenioną pomocą w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. Sukces czy porażka jest tylko sumą prawidłowych lub błędnych decyzji, dlatego warto poświęcać więcej czasu na kontrolę własnych działań.

W czasach zaciętej konkurencji na większości rozwiniętych rynków pogoń za perfekcją motywuje zarządzających do ciągłego podnoszenia jakości swoich usług i produktów. Firma, która w obecnych czasach chce się rozwijać i rosnąć, musi przede wszystkim być krok przed konkurencją. Już dziś jesteśmy świadkami tego, jak bardzo oczekiwania klientów zmieniają sposób myślenia przedsiębiorców o środowisku i przyszłości firm globalnych.

Wraz ze zmianą strategii prowadzenia biznesu rosną też wymogi formalne, a raporty finansowe wzbogacane są o nowe pozycje związane z agendą zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Informacje niefinansowe w sprawozdaniu finansowym obejmują coraz więcej kluczowych wiadomości przekazywanych dla poszczególnych użytkowników. Między innymi obligują jednostkę do wskazania w sprawozdaniu informacji dotyczących „opisu polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk” (za art. 49b ust. 2 pkt b) ustawy o rachunkowości).

Na razie standard raportowania obejmuje tylko największe firmy w kraju, aczkolwiek w mojej ocenie zarządzający powinni budować coraz większą świadomość tego, jak ich biznes wpasowuje się w strukturę nowoczesnego świata. To biznes jest motorem zmian, a nasi klienci mają w stosunku do nas coraz większe oczekiwania. Dlatego też ważne jest, żeby budować system, który będzie naszą wizytówką. Jestem zdania, że świadomość klientów zmieni oczekiwania wobec całego rynku prędzej, niż się tego spodziewamy.

Co ważne, przedsiębiorcy zobligowani są obowiązkiem informacyjnym, ponoszą również odpowiedzialność w wielu wymiarach działalności gospodarczej, takich jak ciągłe monitorowanie prawidłowości realizacji przelewów, zapisów na fakturach, statusu VAT czy terminowości deklaracji. Ich nieprzestrzeganie oznacza dla przedsiębiorców kary finansowe. Musimy pamiętać też, że sankcje za niestosowanie się do zapisów zawartych w białej liście podatników właśnie wchodzą w życie. Należyta staranność w zakresie ustawy o podatku VAT jest stale rosnącą bańką ryzyka fiskalnego. Jasne procedury, jakości i staranności, procedury kontroli to już nie tylko wymysł dużych firm. To także obowiązek, który powinni spełniać również najmniejsi, de facto najbardziej narażeni na uwikłanie w transakcje z podejrzanymi podmiotami.

W tym samym czasie przedsiębiorcy nieustannie zmagają się z wyzwaniami właściwej ochrony danych osobowych – jako obywatele UE podlegamy szczególnej ochronie GDPR (General Data Protection Regulation, w Polsce zwane RODO). Rodzi to szereg obowiązków po stronie firmy, które czasem są traktowane bez należytej uwagi. Dość luźne podejście do bezpieczeństwa danych jest powszechne wśród przeciętnych ludzi, a co za tym idzie wśród przeciętnych przedsiębiorców, którzy jednak jako podmioty profesjonalne nie mają taryfy ulgowej. Jednocześnie część podmiotów obowiązanych nawet nie wie, że podlega pod przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama