Główny cel szeroko rozumianego audytu sprowadza się do okresowej kontroli i oceny prawidłowości mechanizmów funkcjonujących w firmie. Jego wyniki, przedstawione w formie raportu, dają potężną dawkę informacji, ale też są istotną determinantą zmian w procesach przedsiębiorstwa. Pozostaje kluczowe pytanie, czy właściwe jest dokonywanie tego typu kontroli w zakresie wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa, czym się kierować i kiedy warto się zwrócić do zewnętrznych firm audytujących. O tym w dalszej części artykułu.

Rolą audytu jest podsumowanie ogółu mechanizmów i lokalizacja ewentualnych odchyłów od zaplanowanych procesów w przedsiębiorstwie. Audyt można przeprowadzić w niemalże każdej, dowolnej części działalności każdego przedsiębiorstwa. Różne są metodologie wykonania audytu, ich czaso- i kosztochłonność, a także poziom skomplikowania. Nakłady czasu, pracy i kapitału poświęcone na przeprowadzenie audytu uzależnione są między innymi od:

  • wielkości przedsiębiorstwa (jego obrotu, liczby zatrudnionych pracowników itd.),
  • kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • branży (produkcja, przetwórstwo, handel itd.), rynku (mikroregionalny, makroregionalny),
  • wyspecjalizowania i procedur panujących w wewnętrznych jednostkach (stopień ich rozbudowania, reguł i zasad będących przedmiotem kontroli).

Wszystkie powyższe czynniki mają również wpływ na decyzję, który rodzaj audytu będzie dla przedsiębiorstwa najwłaściwszy. Jako że wyróżniamy dwa główne rodzaje audytu – audyt wewnętrzny, czyli przeprowadzany w ramach struktury organizacyjnej jednostki, oraz zewnętrzny, czyli zlecenie zadania całkowicie niezależnemu podmiotowi – podczas weryfikacji i dokonania wyboru należy, tak jak w przypadku każdej biznesowej decyzji, przemyśleć i rozważyć wszystkie wady i zalety każdej możliwości. Z uwagi na to, że każdy rodzaj audytu ma nieco odmienne zadania i funkcje do zrealizowania, wybór jego formy jest zadaniem trudnym, tym bardziej jeśli decyzja dotyczy audytu sfery finansowej firmy, ponieważ błędna może ponieść za sobą olbrzymie konsekwencje w przyszłości.

Etap pierwszy: cel

Kontrola części finansowej przedsiębiorstwa jest bardzo szerokim i odpowiedzialnym zadaniem, polegającym na rewizji – od sposobu ewidencji i prowadzenia ksiąg rachunkowych po kontrolę środków pieniężnych, rozliczeń, zobowiązań i należności, funduszy specjalnych i wiele innych. Liczba czynności składających się na audyt finansowy jednostki jest ogromna.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kontrola w projekcie ‑ zakres, metody, cele

MC_68_72.jpg

Kontrola w projekcie może budzić pewne obawy. Często jest ona uruchamiana, gdy pojawiają się jakieś odchylenia, a jej celem jest poszukiwanie winnych. Nie musi tak jednak być. Odpowiednio wcześnie zaplanowana, pozwala identyfikować zakłócenia, zanim wpłyną one na projekt i realizowane w nim zadania.

Czytaj więcej

Efektywność obsługi klienta ‑ czy da się policzyć "jakość"?

MC_68_67.jpg

Konkurencja na zdrowo funkcjonującym rynku prowadzi do bezpośredniej konfrontacji rywalizujących ze sobą podmiotów. I to zdecydowanie prędzej niż później. Rynek pozwalający klientowi dokonywać swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru świadczy zaś o dojrzałości działających mechanizmów sprzedażowych i zakupowych. W takich warunkach nowe bodźce, których używa się do przekonania go do wyboru naszych produktów czy naszej oferty, przestają krążyć wyłącznie wokół suwaka cenowego. Wtedy do gry wchodzi jakość obsługi klienta.

Czytaj więcej

Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

MC_68_38.jpg

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama