Autorzy

Arleta Bąk

 zastępca kierownika działu controllingu finansowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy; absolwentka kierunku  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; związana ze Szpitalem od 1997 r. początkowo ze statystyką i controllingiem medycznym, obecnie Z-ca Kierownika Działu Controllingu Finansowego  

Artykuły

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama