Sprzyjająca koniunktura i duża liczba nowych inwestycji, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju organizacji obecnych na polskim rynku, przyczyniają się do coraz większej aktywności firm w zakresie rekrutacji nowych i zatrzymywania obecnych pracowników. Jednocześnie mnogość atrakcyjnych ofert na rynku zachęca kandydatów do tworzenia odważnych planów zawodowych. W rezultacie chętniej zmieniają pracę, poszukując pracodawcy oferującego wyższe wynagrodzenie i liczne możliwości rozwoju.

Jak wynika z badań opublikowanych na łamach Raportu Płacowego Hays, 87% ankietowanych firm na 2019 rok zaplanowało zwiększenie zatrudnienia, a jedynie 46% pracodawców ma pewność, że ma zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych. Takie trendy dostrzegalne są również w kontekście finansistów. Kompetencje z zakresu finansów i księgowości znajdują się w czołówce potrzeb organizacji, a plany rozwoju struktur i kwalifikacji pracowników są wdrażane również w działach finansowych, których codzienne działania niewątpliwie mają ogromny wpływ na wzrost sprzedaży, realne ograniczenie kosztów, a co za tym idzie – wzrost zyskowności firmy.

Wyzwanie i szansa

Pracodawcy mierzą się z wyzwaniami związanymi zarówno z pozyskaniem najlepszych talentów, jak i zatrzymaniem obecnych – nierzadko kluczowych i najbardziej doświadczonych – pracowników organizacji. Sytuacji pracodawców z pewnością nie sprzyja fakt, iż w wielu branżach nadal funkcjonuje rynek kandydata. Zdarza się, że eksperci w dziedzinie finansów – w zależności od obszaru specjalizacji, doświadczenia i znajomości języków obcych – potrafią otrzymać nawet kilka ofert pracy jednego dnia. W rezultacie ich oczekiwania względem pracodawcy rosną i dotyczą nie tylko poziomu wynagrodzenia, ale również pozafinansowych elementów oferty m.in. pakietu benefitów, możliwości pracy elastycznej oraz dostępnych ścieżek kariery i perspektyw rozwoju. Firmom nie pozostaje nic innego, jak spróbować sprostać wysokim i sprecyzowanym oczekiwaniom.

Rok 2018 bardzo sprzyjał ekspertom działów finansowo-księgowych w całej Polsce. Na liczne oferty pracy mogli liczyć zarówno młodzi absolwenci studiów kierunkowych, dysponujący wiedzą z obszaru finansów oraz ekonomii, jak również doświadczeni eksperci w dziedzinie księgowości, controllingu i podatków. Na brak możliwości rozwoju zawodowego nie mogła również narzekać kadra menedżerska i dyrektorzy finansowi. W przypadku rekrutacji na stanowiska wyższego szczebla, pracodawcy kładli szczególny nacisk na wysoko rozwinięte kompetencje miękkie.

Dobry rok dla finansistów

Obserwacja bieżących trendów nie wskazuje na to, aby w 2019 roku sytuacja finansistów na rynku pracy uległa zmianie. Pojawia się coraz więcej ogłoszeń rekrutacyjnych skierowanych do profesjonalistów specjalizujących się w obszarze podatków, audytu, księgowości czy rachunkowości zarządczej. Wysokie zapotrzebowanie dotyczy niemal wszystkich stanowisk i sektorów rynku. Eksperci w finansach i księgowości będą potrzebni zarówno wewnętrznym działom finansowym i firmom konsultingowym, jak i organizacjom działającym w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Podobnie jak w roku ubiegłym, w najbliższych miesiącach na ciekawe oferty pracy będą mogli liczyć zarówno absolwenci dopiero wkraczający na rynek pracy, jak również kandydaci z większym doświadczeniem.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Zawiłości procesu ekspansji zagranicznej

MC_64_39.jpg

W raporcie „Sukcesy i aspiracje. Co polskie firmy osiągnęły w globalnej ekspansji, a co jeszcze przed nimi”, opracowanym na zlecenie pb.pl i Axa Ubezpieczenia, można wyczytać, że Polska staje się liderem wzrostu eksportu w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęca się firmom, które osiągnęły sukces, tworząc wokół nich atmosferę ogromnych możliwości i szybkich efektów. Niestety, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Po rozmowach z przedsiębiorcami można dojść do konkluzji, że eksport to nie „ziemia obiecana” i choć faktycznie rynki międzynarodowe mogą być platformą szybkiego wzrostu, to ekspansja realizowana w sposób nieodpowiedzialny równie szybko pociągnie organizację w dół.

Read more

Potencjał i ryzyko ukryte w ciemnych danych

MC_63_72.jpg

Nasz cyfrowy wszechświat szybko rośnie. Całkowita ilość generowanych przez nas danych wzrasta szybciej, niż możemy to kontrolować, ale większość danych wciąż pozostaje nieużywana lub bezwartościowa. W perspektywie finansów przedsiębiorstwa dane oznaczają przede wszystkim koszty ich przechowywania, opisywania i analizy, a także ryzyko związane z wyciekiem danych czy nawet karami za niedostosowanie do obowiązujących przepisów.

Read more

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym

MC_63_29.jpg

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować się na takie ryzykowne zdarzenia w przyszłości, HR wspólnie z controllerem finansowym są w stanie zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama