Rada nadzorcza jest organem powołanym do wykonywania czynności nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zakres jej obowiązków oraz uprawnień zależy od formy prawnej spółki i uregulowany jest w Kodeksie spółek handlowych (ksh).

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Obecność rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej uregulowana została w art. 142 Kodeksu spółek handlowych (dalej ksh), w którym określono, że kwestia ustanowienia rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej ma charakter dobrowolny. Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej powstaje wówczas, gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Nie może nim być komplementariusz albo jego pracownik, jednak zakaz ten nie dotyczy komplementariusza pozbawionego prawa prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

Do zakresu obowiązków i odpowiedzialności rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej należy:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
  • możliwość delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności komplementariuszy, w przypadku gdy żaden z komplementariuszy uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania nie może sprawować swoich czynności;
  • prawo do wytoczenia w imieniu spółki powództwa o odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

Członek rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 34/2020

Zobacz również

Wpływ dobrego zarządzania projektami na realizację strategii firmy

Wpływ dobrego zarządzania projektami na realizację strategii firmy

Sformułowanie dobrej strategii firmy jest niezmiernie istotne, ponieważ nadaje ona kierunek działania całej organizacji na kolejne lata. Aby móc osiągnąć cele określone w strategii, firma dostosowuje swoją strukturę organizacyjną oraz strukturę finansowania. Dopiero kiedy wiemy, jakie są cele strategiczne organizacji, powstaje ważne pytanie: jak je osiągnąć, przy czym najczęściej to „jak” sprowadza się do zdefiniowania szeregu projektów i powiązania ich z konkretnymi celami strategicznymi. W dłuższej perspektywie to, czy strategiczne cele osiągniemy, będzie zależało od szeregu czynników, z których część będzie mocno od nas zależna, a część w znacznie mniejszym stopniu.

Czytaj więcej

Contingency plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Contingency plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Contingency plan oznacza plan awaryjny, czyli pozwalający podjąć sprawne działania do zapanowania nad sytuacją, która nie powinna się przytrafić, choć może się wydarzyć. Wiąże się on ściśle z zarządzaniem ryzykiem, a także z terminami disaster recovery i continuity plan. W przypadku obszaru administrowania i utrzymywania systemów informatycznych, contingency plan zależy od roli partnera oraz strategicznych obszarów firmy. Mówi się, że przezorny jest zawsze ubezpieczony, ale czy biznes czerpie z tej mądrości? Czy w kontekście wydarzeń roku 2020 podejście firm uległo zmianie? I czy powinno?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama