Rada nadzorcza jest organem powołanym do wykonywania czynności nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zakres jej obowiązków oraz uprawnień zależy od formy prawnej spółki i uregulowany jest w Kodeksie spółek handlowych (ksh).

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

Obecność rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej uregulowana została w art. 142 Kodeksu spółek handlowych (dalej ksh), w którym określono, że kwestia ustanowienia rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej ma charakter dobrowolny. Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej powstaje wówczas, gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Nie może nim być komplementariusz albo jego pracownik, jednak zakaz ten nie dotyczy komplementariusza pozbawionego prawa prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

Do zakresu obowiązków i odpowiedzialności rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej należy:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
  • możliwość delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności komplementariuszy, w przypadku gdy żaden z komplementariuszy uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania nie może sprawować swoich czynności;
  • prawo do wytoczenia w imieniu spółki powództwa o odszkodowanie przeciwko komplementariuszom niepozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania.

Członek rady nadzorczej odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Dotacje i fundusze nr 34/2020

Zobacz również

Jak każdy skarb, efektywne procesy trzeba... wykopać – optymalizacja procesów i Process Mining

Jak każdy skarb, efektywne procesy trzeba... wykopać – optymalizacja procesów i Process Mining

Każda efektywna organizacja to sprawnie działający system. A każdy system jest tak wydajny jak jego najsłabsze ogniwo. Process Mining to rozszerzenie tradycyjnych metod analizy procesów i narzędzie o ogromnym potencjale optymalizacyjnym, a także pierwszy realny krok w kierunku automatyzacji procesów wewnętrznych organizacji.

Czytaj więcej

Doskonałość procesowa jako klucz do cyfrowej transformacji

Doskonałość procesowa jako klucz do cyfrowej transformacji

Na rynku szybko pojawia się coraz więcej nowych tzw. technologii cyfrowych. Ich wdrożenie w celu poprawy lub „twórczej” destrukcji istniejących modeli i procesów biznesowych, produktów czy usług określamy mianem cyfrowej transformacji. Ze względu na możliwości, które ze sobą przynosi, powszechnie uznaje się, że jest ona jednym z kluczowych środków do wykorzystania okazji pojawiających się na rynku, zwiększenia konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa, a nawet do zdobycia pozycji lidera rynkowego. Przedsiębiorstwa, które to ignorują stopniowo znikają z rynku. To z kolei sprawia, że powstaje presja na firmy, aby szybko wdrażały nowinki technologiczne i w ten sposób stały się „cyfrowe”.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama