Pułapki automatyzacji

MC_61_38.jpg
no. 61/2019

Automatyzacja to przyszłość finansów, nie uciekniemy od niej. Technologia coraz mocniej zmienia zawody finansowe i tylko od nas samych zależy, jak wykorzystamy korzyści z niej płynące. Bo nie ma wątpliwości, że na pytanie: „Czy automatyzować?” jest już za późno. Dlatego teraz warto postawić sobie pytanie, jak mądrze automatyzować pracę, by rzeczywiście przełożyło się to na nasz komfort.

Jak daleko pójdzie automatyzacja?

Badania McKinsey & Company1 pokazują, że obecnie dostępne technologie mogą w pełni zautomatyzować 42% działań finansowych i w większości zautomatyzować kolejne 19%. Około 1/3 działań w finansach może być wykonywana przy użyciu podstawowych technologii automatyzacji zadań takich jak RPA. Wykorzystywane dziś narzędzia automatyzacji zadań są łatwiejsze do wdrożenia i wykorzystania niż technologie dostępne kilkanaście lat temu. Tam, gdzie szef zespołu musiał kiedyś zatrudniać zespół IT do skonfigurowania np. bota, dziś wystarczy osoba z działu finansów, która często jest na tyle przeszkolona, aby samodzielnie wdrażać procesy RPA. Szacuje się, że z perspektywy kosztów i korzyści sensowne jest zautomatyzowanie około połowy prac, które można wykonać za pomocą RPA.

Automatyzacja w założeniu powinna wpłynąć na obniżenie kosztów, podniesienie wydajności oraz jakości procesów wykonywanych do tej pory praktycznie wyłącznie przez ludzi.

Automatyzacja procesów biznesowych (RPA, Robotic Process Automation)2 polega na zastosowaniu inteligentnego oprogramowania do odwzorowania zadań wykonywanych przez ludzi i realizacji procesów w ramach różnych systemów.

  • RPA to nieinwazyjne oprogramowanie, zbudowane „nad” oprogramowaniem, z którego już korzysta przedsiębiorstwo.
  • Robot potrafi odczytywać oraz interpretować istniejące aplikacje do obsługi transakcji, operując danymi, wywołując odpowiedzi i komunikując się z innymi systemami elektronicznymi.
  • W przypadku zastosowania RPA nawet w najprostszej postaci, po zakończeniu pracy nad plikiem, robot jest w stanie wysłać wiadomość do konkretnych osób z informacją o wykonanych zadaniach i koniecznych czynnościach kontrolnych.

Jaką rolę grają kompetencje IT w pracy finansisty?

Menedżerowie często postrzegają automatyzację jako inicjatywę, którą ma prowadzić dział IT. W rezultacie firmy kończą z niewłaściwymi narzędziami, które automatyzują odrębne części procesów. W ten sposób możliwe jest skorzystanie z zaledwie 5% potencjału automatyzacji4. Nic więc dziwnego, że niektórzy księgowi określają automatyzację i coraz szersze wykorzystanie oprogramowania i narzędzi internetowych w swojej pracy jako „dyktat informatyków”.

Ale tak nie musi wyglądać przyszłość finansów i raczej nie będzie, choć kompetencje IT grają coraz większą rolę w biznesie w ogóle.

Jak wynika z raportu „Rewolucja Umiejętności 2.0”5, w niedalekiej przyszłości najbardziej cenione będą kompetencje miękkie uzupełnione o kwalifikacje z zakresu IT lub obsługi klienta. Automatyzacja będzie miała największy wpływ na zawody związane właśnie z IT. To właśnie w tej branży będzie można zaobserwować największy wzrost zatrudnienia. Automatyzacja pracy wpłynie też na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie produkcji i obsługi klienta. Z kolei na drugim biegunie trzeba postawić zawody związane z administracją i obsługą biura, HR, a także finansami i księgowością. To w tych obszarach automatyzacja spowoduje spadek zapotrzebowania na pracowników. Wśród finansistów przewiduje się wzrost zatrudnienia o 1% i równoczesny spadek o 5%. Dla finansistów oznacza to tyle, że nie można lekceważyć automatyzacji, raczej jak najszybciej się z nią zaprzyjaźnić i nauczyć wykorzystywać jej atuty do budowania swojej pozycji jako eksperta w biznesie w ogóle.

Warto też mieć na uwadze, że rośnie rola rachunkowości zarządczej na rzecz coraz bardziej zautomatyzowanej rachunkowości finansowej. To wpisuje się w przewidywania odnośnie do przyszłych wymagań rynku pracy i kompetencji pracowników.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zawiłości procesu ekspansji zagranicznej

MC_64_39.jpg

W raporcie „Sukcesy i aspiracje. Co polskie firmy osiągnęły w globalnej ekspansji, a co jeszcze przed nimi”, opracowanym na zlecenie pb.pl i Axa Ubezpieczenia, można wyczytać, że Polska staje się liderem wzrostu eksportu w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęca się firmom, które osiągnęły sukces, tworząc wokół nich atmosferę ogromnych możliwości i szybkich efektów. Niestety, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Po rozmowach z przedsiębiorcami można dojść do konkluzji, że eksport to nie „ziemia obiecana” i choć faktycznie rynki międzynarodowe mogą być platformą szybkiego wzrostu, to ekspansja realizowana w sposób nieodpowiedzialny równie szybko pociągnie organizację w dół.

Read more

Potencjał i ryzyko ukryte w ciemnych danych

MC_63_72.jpg

Nasz cyfrowy wszechświat szybko rośnie. Całkowita ilość generowanych przez nas danych wzrasta szybciej, niż możemy to kontrolować, ale większość danych wciąż pozostaje nieużywana lub bezwartościowa. W perspektywie finansów przedsiębiorstwa dane oznaczają przede wszystkim koszty ich przechowywania, opisywania i analizy, a także ryzyko związane z wyciekiem danych czy nawet karami za niedostosowanie do obowiązujących przepisów.

Read more

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym

MC_63_29.jpg

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować się na takie ryzykowne zdarzenia w przyszłości, HR wspólnie z controllerem finansowym są w stanie zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama