W środowisku biznesowym nie brakuje prób określania różnic, które cechują style zarządzania kobiet i mężczyzn. Wiele z nich wynika z kierowania się stereotypami. Tymczasem z doświadczeń ekspertów rynku pracy wynika, że skuteczność w zarządzaniu nie ma płci, a pracodawcom charakteryzującym się równym traktowaniem pracowników łatwiej jest pozyskać i zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów. Branża finansowa okazuje się jednak kobietą – realizacja potencjału pań opłaca się firmom, a zatrudnionym specjalistkom daje szansę na rozwój.

W stosunku do 15 proc. kobiet zarządzających firmami w zeszłym roku, w tegorocznych wynikach badania Hays „Kobiety na rynku pracy 2019” odsetek ten wzrósł do 18 proc. W branży finansowej wyniki są jeszcze lepsze, ponieważ 20 proc. respondentów wskazało, że osobą zarządzającą w ich obecnym miejscu pracy jest kobieta.

Podobną tendencję jak w przypadku stanowisk zarządczych obserwujemy w tym roku również na stanowiskach menedżerskich. Choć nadal dla większości pracowników w Polsce bezpośrednim przełożonym jest mężczyzna (54 proc.), to odsetek pań na stanowiskach kierowniczych zwiększył się o 7 punktów procentowych względem zeszłego roku. W branży finansowej kobiety już teraz stanowią połowę kadry menedżerskiej. Co ciekawe, panie dominują również w strukturze zespołów specjalizujących się w finansach.

Wskaźniki ekonomiczne pokazują, że sytuacja kobiet na polskim rynku – w porównaniu do wielu innych państw – jest coraz lepsza. Obserwacje trendów w środowisku biznesowym potwierdzają także, że coraz więcej świetnie wykształconych menedżerek odważnie buduje karierę – nie tylko w Polsce, ale również globalnie. Wiele zmienia się również w świadomości pracodawców, którzy dostrzegają zalety różnorodności. Pozwala to na lepsze planowanie sukcesji i rozwoju talentów w firmach, a kobietom – na mierzenie się z wyzwaniami, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla nich nieosiągalne.

Satysfakcja z zajmowanego stanowiska

Z tegorocznego badania Hays Poland wynika, że kobiety są w podobnym stopniu zadowolone z zajmowanego obecnie stanowiska jak mężczyźni. Ten pozytywny trend obserwujemy od zeszłego roku. Wcześniej odsetek kobiet deklarujących swoje zadowolenie z zajmowanego stanowiska był niższy niż w przypadku mężczyzn.

Odsetek kobiet w branży finansowej deklarujących niezadowolenie z zajmowanego stanowiska jest nieznacznie wyższy od średniej rynkowej. Może to częściowo wynikać z faktu, że wiele pełnionych przez kobiety funkcji finansowych wciąż rozpatrywanych jest w kategorii wsparcia biznesu. Jednocześnie jednak coraz częściej mamy do czynienia z kobietami zajmującymi strategiczne stanowiska dyrektorów finansowych, controllerów i doradców finansowych, mających realny wpływ na strategię rozwoju przedsiębiorstw.

Z roku na rok kobiety mają także coraz większy apetyt na sukces. W tym roku częściej niż mężczyźni wskazywały one stanowisko dyrektorskie jako oznaczające dla nich sukces. To duża zmiana względem ubiegłych lat, kiedy to stanowiska liderów, dyrektorów i zarządzających wskazywane były najczęściej przez panów, podczas kiedy panie ograniczały swoje aspiracje do ról specjalistycznych, menedżerskich i związanych z kierowaniem niewielkim zespołem.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Zwinne Zakupy 4.0. Automatyzacja i digitalizacja w procesie zakupowym

MC_65_80.jpg

Od kilku lat świat działu zakupów przechodzi ogromne zmiany. Firmy ścigają się, aby dostosować się do nowego sposobu działania w obliczu przełomowych technologii: Internet rzeczy – IoT, RPA, czyli zrobotyzowana automatyzacja procesów, uczenie maszynowe, druk 3D, biodruk, sztuczna inteligencja, Internet kwantowy, Big Data… Lista jest długa.

Czytaj więcej

Controlling w zarządzaniu procesowym

Controlling w podejściu procesowym zakłada, że zysk przedsiębiorstwa wynika z realizacji procesów, które generują koszty oraz przychody. Jest dostosowany do procesów realizowanych w firmie, wspomaga je i kształtuje.

Czytaj więcej

Zawiłości procesu ekspansji zagranicznej

MC_64_39.jpg

W raporcie „Sukcesy i aspiracje. Co polskie firmy osiągnęły w globalnej ekspansji, a co jeszcze przed nimi”, opracowanym na zlecenie pb.pl i Axa Ubezpieczenia, można wyczytać, że Polska staje się liderem wzrostu eksportu w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęca się firmom, które osiągnęły sukces, tworząc wokół nich atmosferę ogromnych możliwości i szybkich efektów. Niestety, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Po rozmowach z przedsiębiorcami można dojść do konkluzji, że eksport to nie „ziemia obiecana” i choć faktycznie rynki międzynarodowe mogą być platformą szybkiego wzrostu, to ekspansja realizowana w sposób nieodpowiedzialny równie szybko pociągnie organizację w dół.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama