Przedsiębiorstwa, dążąc do polepszenia wyniku finansowego, powinny poszukać sposobów wpływających nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale także na obniżenie kosztów oraz wzrost sprawności operacyjnej.

Efektywność zakupowa - wycena relacji firmy z dostawcami

W procesie obniżania kosztów znaczenie ma m.in. wartość kosztów dostaw, których obniżenie jest możliwe dzięki zbudowaniu odpowiednich relacji między firmą a jej dostawcą. Jeśli między tymi dwiema stronami istnieją dobre relacje, obie strony mogą na tym zyskać. Dostawca ma zapewniony rynek zbytu oraz regularne płatności ze strony odbiorcy, co znacząco ogranicza ryzyko jego płynności. Odbiorca z kolei może liczyć na określone upusty i rabaty wynikające z dostarczania dostawcy pewnych wartości, co przyczynia się do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa oraz może wpływać na wzrost jego konkurencyjności na rynku.

Ugruntowane relacje z dostawcami stanowią dla przedsiębiorstwa pewną wartość, którą można poddać wycenie. Proponuje się jej przeprowadzenie poprzez nawiązanie do odtworzeniowych metod wyceny. W ten sposób wartość relacji wyznaczona zostaje poprzez szacunek kosztów, jakie musiałyby zostać poniesione na ich zbudowanie. Przy szacunku niniejszych kosztów koszty aktualnie ponoszone przez przedsiębiorstwo są naturalnym punktem odniesienia, jednak nie należy ich zawsze bezkrytycznie przyjmować bez dokonywania korekt. W szczególności jeśli uznajemy, że w pewnym obszarze (np. kosztów magazynowania) dane przedsiębiorstwo wykazuje nieefektywność kosztową, to koszty odtworzeniowe przyjmowane do wyceny powinny być niższe.

Wycena relacji z dostawcami

Wycena wartości relacji z dostawcami polega na oszacowaniu wartościowo korzyści z tego, że przedsiębiorstwo ma dostawców i określoną „historię” współpracy z nimi. Dokonuje się tego poprzez wycenę kosztów i utraconych korzyści, jakie wiązałyby się dla przedsiębiorstwa z pozyskiwaniem na nowo dostawców.

Biorąc powyższe pod uwagę, na wartość wyceny relacji z dostawcami składają się trzy następujące pozycje:

  • koszty związane z pozyskaniem nowych dostawców,
  • dodatkowe koszty ponoszone w początkowej fazie współpracy, a których zwykle przedsiębiorstwo nie ponosi, mając długotrwałe relacje z dostawcami,
  • koszty utraconych korzyści związane z ograniczeniem dochodów firmy w okresie „poszukiwania” dostawców.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Contingency plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Contingency plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Contingency plan oznacza plan awaryjny, czyli pozwalający podjąć sprawne działania do zapanowania nad sytuacją, która nie powinna się przytrafić, choć może się wydarzyć. Wiąże się on ściśle z zarządzaniem ryzykiem, a także z terminami disaster recovery i continuity plan. W przypadku obszaru administrowania i utrzymywania systemów informatycznych, contingency plan zależy od roli partnera oraz strategicznych obszarów firmy. Mówi się, że przezorny jest zawsze ubezpieczony, ale czy biznes czerpie z tej mądrości? Czy w kontekście wydarzeń roku 2020 podejście firm uległo zmianie? I czy powinno?

Czytaj więcej

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

Rada nadzorcza i jej wpływ na działanie przedsiębiorstwa

Rada nadzorcza jest organem powołanym do wykonywania czynności nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Zakres jej obowiązków oraz uprawnień zależy od formy prawnej spółki i uregulowany jest w Kodeksie spółek handlowych (ksh).

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama