Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wywarła wpływ na praktycznie każdą dziedzinę życia. Każdy kraj na swój sposób próbuje walczyć z tym niespotykanym w nowoczesnym świecie zjawiskiem. Rządy wprowadzają ograniczenia, które wpływają negatywnie na kondycję finansową wielu firm. Wśród nich są też, a może przede wszystkim, klienci firm leasingowych, którzy mają obowiązek comiesięcznego spłacania rat. Co gorsza, klienci ci mają obowiązek, ze względu na prowadzoną działalność, raportowania swoich danych finansowych według standardów (MSSF) zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Wpływ COVID-19 na ujęcie leasingu w świetle MSSF 16

Z powodu pandemii przedsiębiorstwa stanęły przed trudnym zadaniem, którym jest utrzymanie płynności finansowej. Tegorocznymi wygranymi będą nie ci, którzy wygenerują zysk na koniec roku obrotowego, lecz ci, którzy utrzymają płynność. Jeśli zarządzającym w przedsiębiorstwach zacznie brakować płynności w dłuższym okresie, to może okazać się, że zabraknie środków na uregulowanie bieżących zobowiązań, w tym np. raty leasingowej. Taka sytuacja rodzi oczywiście określone konsekwencje dla właścicieli, jak np. naliczenie karnych odsetek czy nawet wypowiedzenie umowy przez kontrahenta. Przed taką sytuacją stanęli zarządzający firmami przewozowymi, transportowymi czy choćby turystycznymi, gdzie zastój znacząco wpłynął na przepływ środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Na szczęście pojawiły się nowe regulacje rządowe oraz wsparcie ze strony instytucji rządowych takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Odpowiedzią na te rozwiązania są też zmiany wprowadzone przez RMSR między innymi do MSSF 16. Celem tych zmian (w obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku standardzie dotyczącym umów leasingowych) było przede wszystkim zapewnienie leasingobiorcom rozwiązań praktycznych, które zwalniają leasingobiorcę z oceny, czy ulgi w spłatach czynszu w związku z COVID-19 stanowią modyfikację umowy leasingowej. Leasingobiorca w takim przypadku rozlicza wszelkie zmiany w opłatach leasingowych wynikające z ulgi spłat związanej z COVID-19 w taki sam sposób, jak gdyby zmiana nie była modyfikacją leasingu zgodnie z MSSF 16.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 34/2020

Zobacz również

ASB proposals for measuring goodwill impairment

ASB proposals for measuring goodwill impairment

This column has previously looked at the issues surrounding goodwill impairment, following the progress of the International Accounting Standards Board (IASB) as it tries to solve a seemingly impossible puzzle. This has rumbled on for many years, and no matter which way the IASB twists the Rubik’s cube, it seems no closer to being solved.

Czytaj więcej

Klasyfikacja kosztów do celów budżetowania

Tematyka klasyfikacji kosztów w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie bardzo rozległa, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego wzoru, który będzie miał zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie. W zależności od wymagań ustawowych, oczekiwań właścicieli i odbiorców informacji ekonomicznych, a także od kreatywności i potencjalnych ścieżek przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa, projektuje się różne modele zakładowego planu kont, który łączy w sobie wszystkie te wymagania i daje wymierne korzyści.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama