Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wywarła wpływ na praktycznie każdą dziedzinę życia. Każdy kraj na swój sposób próbuje walczyć z tym niespotykanym w nowoczesnym świecie zjawiskiem. Rządy wprowadzają ograniczenia, które wpływają negatywnie na kondycję finansową wielu firm. Wśród nich są też, a może przede wszystkim, klienci firm leasingowych, którzy mają obowiązek comiesięcznego spłacania rat. Co gorsza, klienci ci mają obowiązek, ze względu na prowadzoną działalność, raportowania swoich danych finansowych według standardów (MSSF) zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Wpływ COVID-19 na ujęcie leasingu w świetle MSSF 16

Z powodu pandemii przedsiębiorstwa stanęły przed trudnym zadaniem, którym jest utrzymanie płynności finansowej. Tegorocznymi wygranymi będą nie ci, którzy wygenerują zysk na koniec roku obrotowego, lecz ci, którzy utrzymają płynność. Jeśli zarządzającym w przedsiębiorstwach zacznie brakować płynności w dłuższym okresie, to może okazać się, że zabraknie środków na uregulowanie bieżących zobowiązań, w tym np. raty leasingowej. Taka sytuacja rodzi oczywiście określone konsekwencje dla właścicieli, jak np. naliczenie karnych odsetek czy nawet wypowiedzenie umowy przez kontrahenta. Przed taką sytuacją stanęli zarządzający firmami przewozowymi, transportowymi czy choćby turystycznymi, gdzie zastój znacząco wpłynął na przepływ środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Na szczęście pojawiły się nowe regulacje rządowe oraz wsparcie ze strony instytucji rządowych takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Odpowiedzią na te rozwiązania są też zmiany wprowadzone przez RMSR między innymi do MSSF 16. Celem tych zmian (w obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku standardzie dotyczącym umów leasingowych) było przede wszystkim zapewnienie leasingobiorcom rozwiązań praktycznych, które zwalniają leasingobiorcę z oceny, czy ulgi w spłatach czynszu w związku z COVID-19 stanowią modyfikację umowy leasingowej. Leasingobiorca w takim przypadku rozlicza wszelkie zmiany w opłatach leasingowych wynikające z ulgi spłat związanej z COVID-19 w taki sam sposób, jak gdyby zmiana nie była modyfikacją leasingu zgodnie z MSSF 16.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Dotacje i fundusze nr 34/2020

Zobacz również

The sky’s the limit

The sky’s the limit

Professional accountants can play key roles in a future that requires skills in strategic thinking, addressing sustainability, supporting innovation and driving the digital agenda

Czytaj więcej

Płynność finansowa jako miernik oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

W dobie kryzysu ekonomicznego, wywołanego stanem epidemii COVID-19, ocena płynności finansowej oraz ryzyka związanego z tym problemem może być kluczowa w analizie przedsiębiorstwa, szczególnie gdy ta dokonywana jest na potrzeby banku (kredyt lub inne usługi finansowe wymagające oceny zdolności kredytowej) lub tym bardziej na potrzeby związane z emisją papierów wartościowych (lub prywatyzacją bezpośrednią), a w szczególności akcji przeznaczonych do obrotu publicznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zasadności pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz podjęcie próby oceny ryzyka płynności finansowej przy wykorzystaniu metod statystycznych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama