Optymalizacja podatkowa jest tematem niezwykle szerokim – istnieją metody umożliwiające delikatne korekty zobowiązania podatkowego przed końcem roku podatkowego, np. poprzez przeznaczanie wypracowanych zysków na inwestycje lub wpłaty na konta emerytalne, aż po skrajne metody optymalizacji, takie jak przenoszenie prowadzonej działalności do rajów podatkowych.

Ponieważ unikanie opodatkowania w ten drugi sposób budzi kontrowersje i częstokroć jest uznawane przez społeczeństwo za nieuczciwe praktyki biznesowe, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie podmiotu przez partnerów biznesowych oraz klientów, niniejszy artykuł został poświęcony łagodniejszym metodom optymalizacji, które nie godzą w wizerunek firmy. Warto zwrócić na to uwagę, tym bardziej że pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu nieustannie zyskuje na znaczeniu. Ponadto przepisy prawne ograniczają możliwości rejestracji spółek w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, m.in. poprzez specjalny nadzór przedsiębiorstw zarejestrowanych w krajach znajdujących się na tzw. czarnych listach rajów podatkowych1.

Optymalizację czas zacząć

Wśród przedsiębiorstw, szczególnie tych z sektora MŚP, można spotkać się z podejściem, w którym o wielkości zobowiązania podatkowego myśli się dopiero na końcu roku podatkowego. Takie działanie może okazać się zgubne, gdyż wiele działań optymalizacyjnych wymaga czasu i wcześniejszego zaplanowania. Kiedy zatem jest odpowiedni czas na podjęcie pierwszych kroków w celu zarządzania obciążeniem fiskalnym? Odpowiedź na to pytanie jest jedna – najwcześniej jak to możliwe. O optymalizacji podatkowej warto pomyśleć już na etapie wyboru formy organizacyjno-prawnej spółki. Niektóre z nich mogą okazać się bardziej korzystne od innych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. W Polsce dużą popularnością cieszą się obecnie spółki komandytowe. Wybór tej formy ma wiele zalet, m.in. umożliwia ograniczenie zobowiązania podatkowego poprzez uniknięcie podwójnego opodatkowania, jak ma to miejsce w przypadku spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). W przypadku spółek kapitałowych podatek dochodowy płacony jest przez spółkę od wygenerowanego dochodu, a następnie przez udziałowców w momencie otrzymania dywidendy. Z kolei dochód spółki komandytowej, jako podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatek ten w spółce komandytowej jest więc z reguły płacony tylko na etapie wypłaty dywidendy. Jeśli zatem rozważany jest wybór między spółką komandytową a spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, warto wziąć pod uwagę oszczędności, jakie przynosi prowadzenie spółki bez osobowości prawnej. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy udziałowcem spółki komandytowej jest spółka kapitałowa, wówczas wypłacane dywidendy powiększają dochód tej spółki, który podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania przez nią dochodu, jak i przy wypłacie dywidendy.

Istnieją jednak sytuacje, w których utworzenie spółki kapitałowej jest koniecznością. Posiadanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej wbrew pozorom nie rodzi każdorazowo przymusu podwójnego opodatkowania. Wspólnicy częstokroć są czynnie zaangażowani w sprawy firmy. To umożliwia zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Rozważmy hipotetyczną sytuację, w której udziałowiec spółki z o.o. otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w postaci dywidendy lub zostaje zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy-zlecenia i część środków otrzymuje w postaci zapłaty z tytułu umowy. W przypadku zatrudnienia będzie on otrzymywał kwotę 35 zł brutto za godzinę pracy. Średnio przepracowuje w spółce 50 godzin miesięcznie. Korzyści finansowe ze stosowania takiego rozwiązania, przy założeniu, że udziałowiec ten znajduje się w 18-procentowym progu PIT, zostały zaprezentowane na przykładzie w poniższej tabeli.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zasady opodatkowania podatkiem VAT transportu ładunków

MC_65_46.jpg

Na pierwszy rzut oka zasady rządzące opodatkowaniem transportu na gruncie VAT nie wydają się skomplikowane, ale im dalej zagłębiamy się w temat, tym więcej pojawia się wątpliwości.

Czytaj więcej

Kapitał intelektualny a proces raportowania danych niefinansowych

MC_63_65.jpg

Dzisiejszy system ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie identyfikuje fakturę za szkolenia jako koszt, a nie jako inwestycję w pracowników. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o aplikacje bazodanowe, gdzie wydatkowane na rozwój infrastruktury informatycznej – zwłaszcza specjalistycznego oprogramowania – środki są również kosztem, a nie inwestycją. Z drugiej strony, w systemie księgowym nie ewidencjonuje się kosztów rekrutacji nowego pracownika, gdy przedsiębiorstwo samodzielnie poszukuje kandydatów ani kosztów błędów, jakie z pewnością popełni na początku kariery młody adept. Są to jednak inwestycje, a skoro tak, to należy oczekiwać od nich w krótkim bądź dłuższym okresie stopy zwrotu i umieć ją policzyć.

Czytaj więcej

Jak zwiększyć zysk dzięki rachunkowości przerobowej

W dzisiejszej sytuacji ekonomicznej większość firm koncentruje się na zwiększaniu sprzedaży. Chcą poszerzać ofertę produktową, zwiększać liczbę klientów i rynków, na których mogą zaistnieć. Firmy chcą rosnąć tak bardzo, jak to jest możliwe, i tak szybko, jak to jest możliwe. Nie chcą obcinać kosztów i zmniejszać liczby zatrudnionych pracowników. Jednak najczęściej stosowane narzędzia finansowe podpowiadają raczej, jak koncentrować się na cięciu kosztów w celu maksymalizacji zysków, ustawiając koszty jako obszar koncentracji, a nie na generowaniu sprzedaży. To często prowadzi zarządzających do podejmowania decyzji, które szkodzą przedsiębiorstwom.
Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama