Podstawowe metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa bazują na analizie sprawozdania finansowego, które stanowi główne źródło danych wyjściowych, niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy stanu jednostki gospodarczej. Bogata literatura przedmiotu podaje wiele możliwości dokonywania ocen i analiz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego; jednak wśród licznych metod badania firm szczególne miejsce zajmuje wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP), znana także jako statystyczna analiza porównawcza.

Wielowymiarowa analiza porównawcza jest samodzielną gałęzią statystyki oraz jest ściśle związana z dyscyplinami nauki wywodzącymi się z informatyki, ekonomii czy też cybernetyki. Na rys. 1 zaprezentowano w ujęciu graficznym systematykę WAP.

W szerokiej literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji metod badawczych należących do WAP. Jednak najczęściej wyróżnia się metody rozpoznawania1:

  • z nauczycielem (metody dyskryminacyjne), w których występuje tzw. etap uczenia się próby uczącej oraz rozpoznawania próby rozpoznawanej;
  • bez nauczyciela – z próbą tylko rozpoznawaną lub rozpoznawaną i tzw. niesklasyfikowaną próbą uczącą, wśród których niewątpliwie największą grupę stanowią metody grupowania – inaczej taksonomiczne.

Szczególną grupą metod, która ma duże zastosowanie w analizie zjawisk ekonomicznych, jest grupa metod taksonomicznych (taksonomia numeryczna, analiza skupień). Mają one swoje źródło w metodach porządkowania i klasyfikacji wyodrębnionych elementów świata rzeczywistego – obiektów wielocechowych, stanowiących zbiór elementarnych jednostek badawczych2.

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Dotacje i fundusze nr 31/2020

Zobacz również

Wycena wartości godziwej aktywów przedsiębiorstwa

MC_69_25.jpg

W artykule zajmiemy się kwestią szacowania wartości godziwej składników majątku przedsiębiorstwa. Na gruncie rachunkowości definicja wartości godziwej zawarta jest przede wszystkim w ustawie o rachunkowości oraz – poświęconym w całości szacowaniu wartości godziwej – Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 13. W obu tych źródłach definicje w zasadzie są zbieżne, przy czym MSSF 13 stanowi znaczne rozwinięcie metodologii jej szacowania.

Czytaj więcej

Zasady opodatkowania podatkiem VAT transportu ładunków

MC_65_46.jpg

Na pierwszy rzut oka zasady rządzące opodatkowaniem transportu na gruncie VAT nie wydają się skomplikowane, ale im dalej zagłębiamy się w temat, tym więcej pojawia się wątpliwości.

Czytaj więcej

Kapitał intelektualny a proces raportowania danych niefinansowych

MC_63_65.jpg

Dzisiejszy system ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie identyfikuje fakturę za szkolenia jako koszt, a nie jako inwestycję w pracowników. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o aplikacje bazodanowe, gdzie wydatkowane na rozwój infrastruktury informatycznej – zwłaszcza specjalistycznego oprogramowania – środki są również kosztem, a nie inwestycją. Z drugiej strony, w systemie księgowym nie ewidencjonuje się kosztów rekrutacji nowego pracownika, gdy przedsiębiorstwo samodzielnie poszukuje kandydatów ani kosztów błędów, jakie z pewnością popełni na początku kariery młody adept. Są to jednak inwestycje, a skoro tak, to należy oczekiwać od nich w krótkim bądź dłuższym okresie stopy zwrotu i umieć ją policzyć.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama